Perel az ügynökvád miatt az alkotmánybíró

2007.05.21. 16:23

Kiss László alkotmánybíró hétfőn közleményben reagált arra az Élet és Irodalomban megjelent cikkre, ami ügynöki tevékenységgel hozta összefüggésbe a nyolcvanas évekbeli Dialógus békemozgalom elleni fellépés kapcsán. Kiss helyreigazítást kér a hetilaptól, és személyiségi jogi pert indít a cikk szerzője, Ungváry Krisztián történész ellen.

Helyreigazítást kért az Élet és Irodalomtól Kiss László alkotmánybíró Ungváry Krisztián Egy eljárás genezise: a Dialógus Pécsett című írása miatt. A május 18-ai számban megjelent cikk a nyolcvanas évekbeli Dialógus békemozgalom elleni fellépés pécsi történéseiről szólt. A szerző történész, a pártállam és az állambiztonságok történetének kutatója. Szerinte a pécsi történet tanulsága, hogy a diktatúrát nem az állambiztonsági ügynökök, hanem a pártfunkcionáriusok működtették, akik közül a legtöbben máig nem gyakoroltak önkritikát.

Ebbe a kategóriába sorolta a cikk Kiss Lászlót is, aki Ungváry állítása szerint párttitkár volt. A szerző arról írt, hogy a Dialógus - a pártállam által veszélyesnek ítélt - szervezkedései miatt a III/III-as ügyosztály mozgósította társadalmi kapcsolatait, és a munkába bevonta az egyetemi párt- és KISZ-szerveket is, így került a képbe Kiss.

"Kijelentem, hogy a cikkben írt ügynöki tevékenységnek minősített magatartást soha nem tanúsítottam, sem közvetlen, sem közvetett módon nem tartottam kapcsolatot a cikkben megjelölt állambiztonsági szolgálatnál dolgozókkal, azokat személyesen nem is ismertem" - áll az alkotmánybíró hétfői közleményében. Kiss László kiemelte: a cikk állításával ellentétben nem a pécsi jogi kar párttitkára volt, hanem az egyetemi pártbizottság választott titkárhelyettese.
   
Kiss László hétfőn úgy nyilatkozott: felháborítja a cikknek az az állítása, amely szerint az állambiztonság a KISZ- és pártfunkcionáriusokat gyakorlatilag állambiztonsági feladatok végrehajtására, figyelésre és jelentések írására használta, tevékenységük tehát teljes mértékben kimeríti az ügynöki munka fogalmát. "E súlyos kijelentéseket emberi tisztességemet és becsületemet érintő megállapításoknak tartom" - áll az alkotmánybíró közleményében. Kiss László visszautasítja azt az állítást is, hogy "rendszeres és minden jel szerint kollegiális kapcsolatban volt az állambiztonsággal, sok esetben elébe menve elvárásainak".
   
Kiss László az általa valótlannak nevezett állítások miatt kért helyreigazítást a hetilaptól, emellett személyiségi jogi pert indít a kutató ellen, illetve mérlegeli, hogy rágalmazás miatt feljelentést tegyen-e.
       
Ungváry a cikk megjelenésekor az MTI-nek úgy nyilatkozott: KISZ-titkárként Gyurcsány Ferenc is úgynevezett hivatalos kapcsolatnak számított, ő azonban nem működött együtt a titkosszolgálattal, úgy, ahogy mások tették. A kutató szerint Gyurcsány Ferencnél "sokkal többet tett le a pártállam asztalára" Kiss László alkotmánybíró, Molnár László egyetemi tanár és Barabás Miklós, aki ma civil szervezetek képviselője Brüsszelben. Az [origo] hétfőn megkereste Ungváry Krisztiánt, de ő éppen külföldön tartózkodik. Azt ígérte, néhány napon belül reagál Kiss perindításról szóló bejelentésére.
    
Az Alkotmánybíróság arról tájékoztatta közleményben az MTI-t, hogy Kiss Lászlónak a cikkben megjelent állításokat cáfoló tájékoztatóját hétfőn meghallgatta és tudomásul vette, az ügyben hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét nem látta szükségesnek.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK