Panaszokat vitt a képviselőknek a főkapitány-jelölt

2007.05.30. 16:32

Mind Takács Albert miniszter-, mind Bencze József rendőrfőkapitány-jelöltet támogatta a parlament illetékes bizottságának kormánypárti többsége. Az ellenzék Takácsra nemmel szavazott, Bencze esetében azonban tartózkodott. A miniszterjelölt nagy tervekkel, a leendő főkapitány panaszokkal is érkezett a testületek ülésére.

"Nincs morális válság a rendőrségnél" - zárta le a szerdai bizottsági meghallgatásokat végigkísérő kormány-ellenzék szópárbajt Bencze József országos rendőrfőkapitány-jelölt. A vámosoktól a rendőrökhöz igazoló vezérőrnagy ugyanakkor elismerte, hogy az elmúlt hetek botrányai nyomán tapasztalható némi elbizonytalanodás a testületnél.

Bencze a parlament honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt azt mondta, mielőbb helyre akarja állítani az emberek bizalmát és az egyenruha tekintélyét, határidőig (2008. január 1-ig) le akarja vezényelni a rendőrség és a határőrség integrációját. Emellett fontosnak tartja, hogy hatékony teljesítményértékelési rendszert hozzon létre és kiszámítható életpályamodellt kínáljon az állománynak, amelyet meg is akar tisztítani, keményen fellépve a korrupció ellen.

Ennek érdekében főkapitányként erősítené a parancsnoki felelősséget, szigorítaná az összeférhetetlenségi szabályokat, és a rendőrök képzésébe is beépítené, hogyan kezeljék a megvesztegetési kísérleteket vagy éppen fenyegetéseket. A bűncselekmények felderítése érdekében fórumot nyitna a rendőröknek a belső hálózaton, ahol nyíltan elmondhatnák véleményüket és tapasztalataikat.

A főkapitányjelölt azonban nem csak tervekkel, hanem panaszokkal és a politikának címzett kérésekkel is érkezett. Felidézte, hogy például Budapesten folyamatosan létszámhiánnyal küzd a rendőrség, miközben az összes bűncselekmény 35 százalékát a fővárosban és az agglomerációban követik el, ahol ráadásul nagyon alacsony, mindössze 13 százalékos a kiemelt bűncselekmények felderítési aránya.

Bencze szerint az országosan is jellemző létszámhiány oka elsősorban a pénzhiány. Az állomány átlagéletkora mindössze 35 év, a tiszthelyetteseké pedig csak 28 - folytatta a főkapitány-jelölt, miközben a tiszthelyettesek átlagbére 119 ezer forint, a tiszteké 170 ezer forint. Évente 1300 ember hal meg az utakon - mondta Bencze -, miközben az ország 139 ezer kilométernyi útjára mindössze néhány száz sebességmérő berendezés jut, a kiszabott bírságoknak pedig csak 43 százalékát fizetik be.

A főkapitányjelölt elsősorban időt kért a politikusoktól, hogy be tudja nyújtani konkrét javaslatait a bérfejlesztés és a lakáskérdés megoldására vagy a bírságbehajtás hatékonyságának javítására. Azt mondta, amikor felkérték, ígéretet kapott a miniszterelnöktől, hogy "nem csak szimbolikus lesz a rendőrség támogatása". Ellenzéki kérdésre szintén időt kért annak megválaszolására, hogy mi lesz a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Rebisz) sorsa. A bizottság végül 9 kormánypárti igen szavazattal, 6 ellenzéki tartózkodás mellett támogatta Bencze József kinevezését.

Takács azt ígéri, pajzs lesz

"Nem osztom az álláspontot, hogy általános válság van" - mondta néhány órával Bencze előtt Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszterjelölt az alkotmányügyi és igazságügyi bizottság előtt, majd ezt megismételte a rendészeti bizottság tagjainak is. "Vannak problémák, amiket meg kell oldani" - jelentette ki Takács, aki szerint neki az lesz a feladata, hogy biztosítsa a rendőrség szabad, szakmai munkáját.

Forrás: MTI

A miniszterjelölt szerint ugyanakkor válsághangulatot okoz a rendvédelmi szerveknél, hogy a nyugdíjszabályok változása miatt több ezer rendőr, határőr és büntetés-végrehajtási tiszt készül nyugállományba. Takács mindkét bizottság előtt azt ígérte, hivatalba lépésének másnapján megkezdi egy olyan jogszabály kidolgozását, ami lehetővé tenné, hogy a rendvédelmi dolgozók később is az idei feltételek mellett mehessenek nyugdíjba, ne kelljen már az idén kilépniük a testületekből.

A rendészeti bizottság előtt Takács arról is beszélt, hogy világos pályaképet és karrierlehetőséget akar kínálni a rendvédelmi dolgozóknak, de ehhez szorosan hozzátartozik a teljesítményértékelési rendszer is, mert a különleges státuszt "meg is kell szolgálni". A miniszterjelölt azt mondta, szerinte a rendőri bűncselekményeket elsősorban a hierarchia erősítésével lehet meggátolni, vagyis egyértelművé kell tenni a hatáskörök és a felelősségek rendszerét.

Az ellenzék részéről többen is azt tudakolták a miniszterjelölttől, hogyan kell értelmezni azt a kijelentését, hogy megvédi a rendőrséget a politikai befolyástól és támadásoktól? Takács erre azt mondta, a politikai befolyást egyszerűen úgy hárítja el, hogy nemet mond azoknak, akik ilyesmire kérik, míg a támadások ellen pajzsként áll majd a rendőrség és a politika közzé. Répássy Róbert, az igazságügyi bizottság fideszes elnöke erre azt mondta, pártja nem hiszi el, hogy Takács képes lesz nemet mondani Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek, aki a Fidesz szerint ősszel személyesen, a minisztert megkerülve adott utasításokat a rendőröknek.

A Ptk-ra gyúr Takács

"Pályafutásom csúcspontja lenne, ha sikerülne hatályba léptetni az új Polgári törvénykönyvet" - mondta igazságügyi tervei kapcsán Takács. Szerinte az új kódex nagyon korszerű és vállalkozásbarát lesz, de külön figyelmet fordít a korlátozottan cselekvőképes személyek védelmére is.

A miniszterjelölt fontosnak nevezte, hogy annak ellenére is folyjék alkotmány-előkészítési munka a tárcánál, hogy egy új alaptörvény elfogadására jelenleg nincs esély. Ezt azzal magyarázta, hogy a minisztériumnak készen kell állnia, ha a politikai helyzet lehetővé teszi, rövid időn belül előálljon egy kész alkotmányjavaslattal.

Takács fontos feladatának nevezte, hogy újra elővegyék a szabadságjogokról szóló törvényeket, különös tekintettel a gyülekezési jogra. Hozzátette azonban, ezt a munkát nem lehet indulatból véghezvinni, és partnerséget ígért az ellenzéknek is.

Az ellenzéki képviselők egyik bizottságban sem támogatták Takács miniszteri kinevezését. Azt mondták, ha csak az igazságügyminiszteri posztról lenne szó, nem gördítenének akadályt az útjába, mert felkészült jogásznak tartják. A rendészeti posztra azonban szerintük Takács alkalmatlan: "nem tudja orvosolni a rendőrség gondjait" - mondta Répássy. Az igazságügyi bizottság végül 16 igen, 10 nem és egy tartózkodó szavazattal, a rendészeti bizottság pedig 9 igen és 6 nem szavazattal támogatta Takács kinevezését.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK