Augusztus 20-a alkalmából nem kevés kitüntetést osztottak szét. A magyasabb kitüntetéseket Sólyom lászló köztársasági elnök adta át, sok más díjat pedig Hiller István kulturális miniszter. Így többek között kitüntetést kapott Dévényi Tibor műsorvezető-lemezlovas, Tomasevics Zorka szinkronrendező, Esterházy Péter író, Kornai János közgazdász, Till Attila műsorvezető. Kitüntettek számos színészt: Alföldi Róbertet, Eszenyi Enikőt, Lorán Lenkét, a Krétakör színtársulat több tagját, de elismerést kaptak divattervezők, bábművészek, bűvészek és tudósok, jogászok is.

Sólyom László köztársasági elnök csak a legmagasabb kitüntetéseket adta át:

A köztársasági érdemrend nagykeresztjét

a hitélet magyarságmegtartó erejének ápolása, a magyar kisebbség jogai melletti következetes kiállás, valamint a magyarság határok feletti összetartozásának erősítése érdekében végzett tevékenysége, életútja elismeréseként Tempfli Józsefnek, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspökének adta.

A köztársasági érdemrend középkeresztjét a csillaggal

színházi és filmszerepek maradandó értékű megformálásáért, több mint fél évszázados sokoldalú művészi életpályája elismeréseként Avar Istvánnak, a Nemzet Színészének, a Magyar Színház Kossuth-díjas színművészének, Kiváló Művésznek,

a magyar alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenységük elismeréseként Dr. Bagi István volt alkotmánybírónak, Dr. Erdei Árpád volt alkotmánybírónak, Dr. Harmathy Attila volt alkotmánybírónak,

a határainkon túl is elismert, a közgazdaságtudomány terén végzett sokoldalú munkásságáért Kornai János Széchenyi-díjas közgazdásznak,

példaértékű sportpályafutása elismeréseként Portisch Lajosnak, a Nemzet Sportolójának, olimpiai bajnok sakkozónak, mesteredzőnek,

az európai és gazdasági jogi képzés korszerűsítésében, a társasági és cégtörvények kidolgozásában végzett munkássága, a gazdaságirányítási jog terén végzett kutatói, valamint széles körű szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. Sárközy Tamásnak, az állam- és jogtudomány doktorának, Állami-díjasnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Intézete egyetemi tanárának,

az igazságszolgáltatásban végzett négy évtizedes tevékenysége, életpályája elismeréseként Dr. Solt Pál bírónak, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének, a Magyar Bíróképző Akadémia vezetőjének adományozta az államfő.

A köztársasági érdemrend középkeresztjét

a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárnak az elmúlt másfél évtizedben a kelet-közép-európai térség kiemelkedő, a kutatási-fejlesztési tevékenység terén is versenyképes gyógyszercégévé válása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bogsch Eriknek, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatójának, Széchenyi-díjasnak,

nemzetközileg is nagyra becsült irodalmi munkássága elismeréseként Esterházy Péter Kossuth-díjas írónak,

nemzetközi visszhangot kiváltó tudományos eredményei, hosszú évtizedek óta végzett oktatási tevékenysége, iskolateremtő munkássága, valamint jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. Hatvani László akadémikusnak, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet egyetemi tanárának,

több évtizedes igazságügyi munkája elismeréseként Dr. Horeczky Károlynak, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének,

nemzetközileg is nagyra becsült művészi és oktatói tevékenysége elismeréseként Jovánovics György Kossuth-díjas szobrászművésznek,

a vajdasági magyar közösség identitásának megőrzése, érdekeinek védelmében végzett tevékenysége elismeréseként Józsa Lászlónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének,

az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes munkássága elismeréseként Dr. Kántor András Richárdnénak, a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnökének,

a rákellenes akcióprogramok kidolgozásában és megvalósításában, az onkológiai ellátás korszerűsítésében, valamint a hazai onkológia oktatás terén végzett munkássága elismeréseként Prof. Dr. Kásler Miklósnak, az orvostudomány kandidátusának, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató-főorvosának, tanszékvezető egyetemi tanárnak,

a magyar és a nemzetközi filmművészetben elért eredményeiért Kende János Kossuth-díjas filmoperatőrnek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektori megbízottjának, a Magyar Operatőrök Társasága elnökének,

az életmód-, egészségszociológia területén végzett kutatásai, a tudományos képzésben, utánpótlásban való aktív részvétele, a hazai szakmai tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. Losonczi Ágnesnek, a szociológiai tudomány doktorának, az MTA Szociológiai Kutatóintézet alapító tagjának, professor emeritusnak,

több évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült művészi pályája elismeréseként Markó Iván balettművésznek, koreográfusnak,

nemzetközileg is nagyra becsült irodalmi munkássága elismeréseként Nádas Péter Kossuth-díjas írónak,

az igazságszolgáltatásban végzett öt évtizedes munkássága elismeréseként Dr. Olasz Nándornak, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnökének,

több évtizedes szakmai, oktatói, valamint intézményvezetői munkássága elismeréseként Dr. Roóz Józsefnek, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának, tanszékvezető főiskolai tanárnak,

több évtizedes sokoldalú művészi pályája elismeréseként Szabó Gyulának, a székesfehérvári Vörösmarty Színház Kossuth-díjas színművészének, Kiváló Művésznek,

nemzetközileg is elismert tudományos munkássága, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. Szabó Miklósnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet egyetemi tanárának,

példaértékű sportolói és edzői életpályája elismeréseként Székely Évának, a Nemzet Sportolójának, olimpiai és világbajnok úszónak, mesteredzőnek,

a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eszmetörténeti vonatkozásainak kutatása, valamint a magyar agrárnépesség társadalmi tagolódása és jogviszonyai vizsgálata témakörben publikált tudományos eredményei, életműve elismeréseként Varga Jánosnak, a történelemtudomány doktorának, az MTA rendes tagjának, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatójának adományozta.