Előfordul, hogy több évet késve, késedelmi kamatokkal terhelve küldi ki a BKV a bliccelésen kapott utasnak a pótdíjfizetési felszólítást. A fogyasztóvédők szerint ez a gyakorlat megkérdőjelezhető, ezért szerintük törvényben kellene előírni, hogy 60 napon belül küldjék ki a felszólításokat, a kiszabott pótdíjra pedig ne kérhessen késedelmi pótlékot a BKV, és egy év után évüljön is el.

Törvénybe foglalnák a fogyasztóvédők, hogy a BKV pótdíjai egy éven belül évüljenek el, és ne lehessen rájuk késedelmi kamatot követelni. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) szerint megkérdőjelezhető a közlekedési társaság bírságbeszedési gyakorlata, ezért indokoltnak tartják azt is, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény mintájára jogszabály mondja ki: kiskorú esetén a fizetési felszólítást a szülőnek, gondviselőnek kell megküldeni.

Rögzítenék azt is, hogy a társaság a jogosulatlan utazás időpontjától számított 60 napos határidőn belül köteles legyen postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást, különben ez is elévül.

Az OFE szerint a közelmúltban több panasz is érkezett hozzájuk a BKV bírságbeszedési gyakorlata miatt. Ezek egy részében azt kifogásolják, hogy amennyiben kiskorút bírságolnak meg, a szülőt nem értesíti a vállalat a szabálysértésről. Így előfordulhat, hogy a felnőtt - aki a bírságot megfizetni lenne köteles - csak késve, vagy egyáltalán nem értesül a történtekről.

Mások azt kifogásolták, hogy ellenőrzéskor a jeggyel nem rendelkező utasok több éves késéssel kapták meg a fizetési felszólítást, már a kamatokkal növelt összegről. A fogyasztóvédőknek olyan esetről is van tudomásuk, amikor egy kiskorú szabálysértőnek - több éves késéssel - akkor postázták a fizetési felszólítást, amikor már nagykorú lett.