A Fővárosi Munkaügyi Bíróság szerint jogellenes volt a VDSzSz 10 százalékos bérfejlesztési követelése. A sztrájkolók ezzel megsértették a kollektív szerződésben vállaltakat. A privatizációs bevételre irányuló követelés azonban nem volt jogsértő. A bíróság mégis elutasította a szakszervezet erre irányuló kérését. 

Részben jogellenesek sztrájkolt a VDSzSz február elején - közölte hétfőn a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, amely szerint a VDSzSz - a MÁV Zrt. és az öt szakszervezet között 2006. december 30-án életbelépett négyéves kollektív szerződés alapján - nem tarthat igényt a 10 százalékos bérnövekedésre. A sztrájkolók ezen követelése ugyanis a hatályos kollektív szerződés megváltoztatását jelentené.

A bíróság szerint azonban eltérő megítélés alá esik a MÁV CARGO Rt. privatizációjából igényelt egyszeri, két és fél havi átlagkeresetnek megfelelő (átlagosan 250 ezer forint értékű) juttatás. Ez ugyanis nem szerepel a jelenleg is érvényben lévő kollektív szerződésben. Így a privatizációval kapcsolatos követelés nem minősül jogellenesnek. A VDSzSz követeléseit azonban nem tartották jogosnak, és azt is elutasították.

A Magyar Vasúti Hivatal jelentésének vizsgálatára kérte fel a miniszterelnök Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési minisztert, a célból, hogy kiderüljön a VDSzSz sztrájkja alatt a MÁV megfelelően gondoskodott-e a vasúti közlekedés biztonságáról. Gaskó István, a sztrájkoló vasutasok vezetője azt állította, hogy a sztrájk alatt a vasúti társaság megszegte a biztonsági intézkedéseket, veszélybe hozva ezzel az utazókat. A kormányfő arra is felkérte Kákosyt, hogy vizsgálja meg az elégséges vasúti szolgáltatás mértékének jogszabályokban vagy közszolgáltatási szerződésben történő meghatározásának lehetőségét.