Az Alkotmánybíróság (Ab) elutasította az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény egészére vonatkozóan alkotmányellenesség megállapítását kérő és a jogszabály megsemmisítésére irányuló indítványt; ezzel a testület a tizenkettedik döntését hozta meg az úgynevezett Gyurcsány-csomaggal összefüggésben.

A március 17-én hozott határozatban az AB nem osztotta az indítványozónak azt az álláspontját, hogy a törvény egésze közjogi érvénytelenség miatt ellentétes az alkotmánnyal.

Az indítványozó álláspontját azzal támasztotta alá, hogy a törvénybe foglalt adóemelésekre egy évvel az adócsökkentésről szóló módosítást követően került sor, és így az adóemeléseket megállapító törvény nem volt előrelátható, ezért sérti a jogbiztonságot. Az Ab egyhangúlag hozott határozatában megalapozatlannak találta az indítványt.

Az alkotmánybírák a határozat indoklásában rámutattak: az adójogszabályok esetében az évenkénti változtatás önmagában még nem alkotmányellenes, és az adózásban bekövetkező változás önmagában nem sérti a jogbiztonságból származó kiszámíthatóság követelményét.

A határozat a tizenkettedik volt a sorban, amely az úgynevezett Gyurcsány-csomagot érintette. Az Ab még 2006. augusztus 28-án döntött úgy, hogy soron kívül tárgyalja a 2006 nyarán elfogadott pénzügyi tárgyú törvénycsomag kapcsán benyújtott indítványokat. A testület az ügyek kiemelt társadalmi súlyára tekintettel biztosított elsőbbséget azoknak az indítványoknak, amelyek a csomag egyes részeit támadták.