Bekérették Kína budapesti nagykövetét

2008.03.25. 19:07

A Külügyminisztérium szakállamtitkára kedden hivatalába kérette Kína budapesti nagykövetét a tibeti események miatt.

Várkonyi László szakállamtitkár a nagykövetnek elmondta, hogy Magyarország fontosnak tartja az emberi és kisebbségi jogok, ezen belül is a vallás és a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülését a világon mindenütt, így Kínában is. Támogatja a tibeti kérdés békés, tárgyalásos rendezését, továbbá az érdemi párbeszédet a dalai láma és a pekingi vezetés, illetve képviselőik között.

A szakállamtitkár közölte azt is, hogy Magyarország egyetért az EU szlovén elnöksége által március 17-én kiadott nyilatkozattal, amely kifejezésre juttatja az EU mély aggodalmát a tibeti zavargások miatt.

Várkonyi sajnálatát fejezte ki a kínai nagykövetséget ért atrocitások miatt, és ígéretet tett, hogy mindent megtesznek a külképviselet biztonágáért.

A csaknem két hete tartó zavargásokat az indította el, hogy március 10-én az indiai hatóságok feltartóztatták a pekingi olimpia elleni menet több száz tibeti emigráns résztvevőjét. A menet a Kína elleni sikertelen tibeti népfelkelés 49. évfordulóján indult, résztvevői Indiából Tibetbe akartak eljutni. Ezt követően, néhány nappal Tibet után más, tibetiek lakta tartományokra is átterjedtek a zavargások Kínában.

A halálos áldozatok számáról eltérőek az adatok; míg az emigráns tibeti parlament több száz halálos áldozatról beszél, addig a hivatalos kínai adatok szerint a halálos áldozatok száma ennél jóval kevesebb.

KAPCSOLÓDÓ CIKK