Május 5-ével kezdődik az érettségivizsga-szezon. Körülbelül 58 ezren végeznek, de több mint 125 ezer diák vizsgázik. Sokan tesznek előrehozott, szintemelő, kiegészítő, pótló, javító vizsgákat. Az oktatási tárca 1,15 milliárd forintot különített el a költségekre, és szigorú biztonsági intézkedésekkel igyekszik az utolsó pillanatig titokban tartani a tételsorokat.

A tavaly tavaszinál nyolcszázzal többen jelentkeztek az idén érettségi vizsgára, várhatóan 125 546 diák vizsgázik majd május 5-étől. Ugyan a végzős diákok száma csökkent - 85-86 ezer diák szerez majd érettségi bizonyítványt -, az összes érettségiző száma azért nő, mert sokan előrehozott, szintemelő, kiegészítő, pótló, javító vizsgákat tesznek - derül ki az oktatási tárca tájékoztatójából. A végzős diákok számának csökkenését az okozza, hogy sokan öt éves középiskolai képzésbe kerültek, a nyelvi előkészítő évfolyamok miatt.

A diákok összesen 455 557 vizsgát tesznek le, ezek közül 27 987 emelt szintű, 427 570 pedig középszintű. Idén - az idegen nyelven tett vizsgák tárgyait külön számolva - 182 tárgyból jelentkeztek középszintű és 96 tárgyból emelt szintű vizsgára a diákok.

Arab, újgörög, beás, bibliaismeret

Az írásbeli érettségi vizsgák május 5-től 27-ig tartanak, ezeket az emelt szintű szóbelik követik június 5-11. között. A középszintű szóbeli vizsgákat június 16-27. között tartják. A tavaszi vizsgaidőszakban 3414 vizsgabizottság működik majd. Az idei érettségi vizsgákra összesen 1,15 milliárd forintot különített el az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM).

A tanulók vizsgázhatnak arab, újgörög vagy beás nyelvből, de katonai alapismeretekből, hangkultúrából, vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből is. A Hit Gyülekezete iskolájában lehetőség lesz bibliaismeretből vizsgázni. A katolikus, a református és az evangélikus hittan, valamint a judaisztika mellett néhány éve lehet érettségit tenni bibliaismeretből. A Hit Gyülekezete 2005/2006-ban akkreditáltatta a vizsgát. Erre minden középiskolának és fenntartónak lehetősége van.

Szolgálati titok

Az idén is rendkívül szigorú biztonsági előírások mellett készülnek a tételek. Az érettségi feladatsorok tartalmi és formai ellenőrzésének - amúgy is többlépcsős - folyamatába a leggyakoribb tárgyak esetében még egy ellenőrzési fázist iktatott be a minisztérium.

Minden szinten, minden tárgyból több, egymással egyenértékű feladatsor készült, ezek közül sorsolással választanak. A feladatlapok csomagolását az Oktatási Hivatal logisztikai osztálya végzi megfelelő biztonsági berendezésekkel felszerelt épületében, a csomagolás és tárolás idején 24 órás őrség garantálja a biztonságot. A tételek szállítása leplombált csomagterű gépjárműveken történik, a gépkocsivezető mellett legalább még egy kísérővel. A tételek a vizsganap reggelén kerülnek az iskolákba, addig őrzésük az illetékes körzetközponti jegyzők feladata.

A biztonsági tasakok a vizsgák előtt harminc perccel bonthatók fel a tantestület három tagjából álló bizottság előtt, erről jegyzőkönyv készül. A tételek idő előtti felbontása, továbbítása, terjesztése bűncselekmény, amely minimális esetben is egyéves szabadságvesztéssel büntethető. Azért, hogy a korábban történtekhez hasonlóak ne fordulhassanak elő, a tételeken a szolgálati titok felirat nagy betűkkel szerepel, a feladatlapok pedig megfelelnek a titokvédelem formai követelményeinek.