Bizonytalan időre felfüggesztették Hajdú László ellen a móri mészárlás miatt folyó eljárást. A Hajdú elleni perben a móri vádpontot elkülönítik a többitől és felfüggesztik, ugyanakkor a többi bűncselekmény ügyében folytatja az eljárást a bíróság. Így a május 16-ára kitűzött elsőfokú ítélethirdetés is elmarad Hajdú ügyében.

A móri ügy hétfői tárgyalásán bizonytalan időre felfüggesztette a Hajdú László ellen a móri mészárlás miatt folyó eljárást a Fővárosi Bíróság (FB). A megismételt elsőfokú eljárás előző tárgyalásán az ügyész perbeszédében a vád módosítását javasolta azzal, hogy a bíróság mondja ki: nem Hajdú követte el a móri gyilkosságokat. Más erőszakos bűncselekmények miatt azonban fegyházbüntetés kiszabását kérte vádbeszédében az ügyész.

A tárgyalás a védőbeszédekkel folytatódott volna, ám Hajdú ügyvédei azt indítványozták: az FB függessze fel az egész eljárást addig, amíg a móri ügyben már két és fél éve jogerősen tényleges életfogytiglanra ítélt Kaiser Ede vonatkozásában a napokban elrendelt perújítási eljárásban meg nem születik a döntés.

A védő szerint ugyanis, amíg van egy jogerős ítélet a móri ügyben, annak tényállása köti a bíróságokat, azzal ellentétes tényállást - amire Hajdú felmentése esetén nyilvánvalóan szükség lenne - nem állapíthatnak meg a bíróságok. Az FB részben osztotta a védői indítványt és úgy döntött, hogy a Hajdú elleni perben a móri vádpontot elkülöníti a többitől és felfüggeszti, ugyanakkor a többi bűncselekmény ügyében folytatja az eljárást.

Ez ellen a végzés ellen az ügyész és a védő is fellebbezett. Az ügyész szerint sem elkülönítésre, sem felfüggesztésre nincs lehetőség. A védő a felfüggesztéssel egyetértett, a móri vádpont elkülönítésével azonban nem, mert álláspontja szerint a vádirat egyes pontjai között szoros kapcsolat van.

Az FB a védői és ügyészi fellebbezések miatt a Fővárosi Ítélőtáblára terjesztette fel az ügyet, ahol döntenek majd a móri vádpont elkülönítése, illetve felfüggesztése ügyében. Ettől a döntéstől függően folytatódik majd a Hajdú elleni eljárás a móri vádponttal vagy anélkül, esetleg felfüggesztik az egész pert mindaddig, amíg Kasiser Ede napokban elrendelt perújítása ügyében meg nem születik a végleges döntés.

A május 16-ára kitűzött elsőfokú ítélethirdetés is elmarad Hajdú ügyében. Szebeni László tanácsvezető bíró, az FB elnökhelyettese a végzés kihirdetésekor megjegyezte: a bíróság az ügyészségtől eltérően nincs abban a kényelmes helyzetben, hogy egy tényállási pontot csak úgy kihagyjon az ügyből döntése meghozatalakor.

A Hajdú elleni megismételt eljárásban április 14-én hallgatta meg az FB tanúként a több mint egy éve elfogott W. Róbertet, akit április elején vádolt meg az ügyészség azzal, hogy a tavaly előzetes fogva tartása során öngyilkosságot elkövetett N. Lászlóval közösen hajtotta végre hat éve a nyolc halálos áldozatot követelő móri bankrablást.

W. Róbert tanúként azt mondta az FB-n: Hajdúéknak semmi köze a móri ügyhöz. Közben perújítást rendelt el a móri ügyben jogerős életfogytiglaniját töltő Kaiser Ede ügyében a Fővárosi Ítélőtábla. A perújítást az indokolja, hogy az újabb bizonyítékok szerint feltehetően mégsem Kaiser követte el a bűncselekményt.

A nyolc halálos áldozatot követelő móri fegyveres bankrablás ügyében június 9-10-re tűzte ki a tárgyalást az ügyben eljáró Fejér Megyei Bíróság.