Kivételeztek az érettségin Gyurcsány Ferenc fiával - állítják a fiú osztálytársainak szülei. A szülők szerint a kormányfő fia tovább dolgozhatott az érettségi feladatokon, amire az érettségi eljárás szerint bizonyos esetekben van lehetőség. A szülők azt sérelmezik, hogy a fiú egyik osztálytársa annak ellenére sem kapta meg ezt a lehetőséget, hogy egy orvosi szakvélemény is ezt javasolja számára. A szülők szerint egyéb szabálytalanságok is történtek Gyurcsány fiának érettségije körül, ezért panaszt tettek. Az iskola nem nyilatkozik, a kormányszóvivő szerint a miniszterelnök sosem kért speciális elbánást fia részére, és várják a vizsgálat eredményét.

Kivételeztek az érettségi vizsgákon Gyurcsány Ferenc miniszterelnök speciális tanrendű iskolába járó fiával, miközben osztálytársainak többsége megbukott - ezt állította az [origo]-nak több szülő, akiknek gyermekei ugyanabba az osztályba jártak, mint a kormányfő fia. Szerintük az idei érettségik alkalmával a speciális oktatási módszert alkalmazó Montessori Alapítványi Általános Iskola és Gimnáziumban több szabálytalanság is történt, ezért a szülők jogorvoslati kérelmet nyújtottak be az oktatási minisztériumba, illetve az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontba (OKÉV).

Megkerestük az iskolát, de csak annyit mondtak: nem nyilatkoznak, amíg az eljárás nem zárul le.

Gyurcsány fiának több osztálytársa és szüleik elmondása szerint már az írásbeli vizsgákon megkülönböztetett elbánásban részesült a miniszterelnök legidősebb fia, aki tudomásuk szerint orvosi indokokra hivatkozva az érettségi hivatalosan háromórás időtartamán túl még egy órával tovább dolgozhatott. Erre az érettségi rendje szerint bizonyos képességzavarok esetén lehetőség van. A szülők nem ezt sérelmezik, hanem azzal van problémájuk, hogy ugyanezt a lehetőséget egy másik kislánytól megtagadták, pedig többek között diszlexiás és diszgráfiás - mondta a lány anyja az [origo]-nak.

A lány édesanyja eljuttatta az [origo]-hoz annak a szakvéleménynek a másolatát, amely lányánál részképességzavarokat állapít meg, illetve javasolja, hogy a gyereket speciális tanrendű iskolába járassák, továbbá kifejezetten felhívja a figyelmet arra: műveltségi tárgyakból méltányos elbírálást ajánl, ami az érettségi vizsgára is érvényes. Az anya szerint az igazoltan olvasási zavarral, szövegértési problémákkal küzdő gyermeknek nem biztosítottak több időt az érettségi feladatok megoldására. Bár a szakvélemény nem nevezi meg pontosan, mit ért méltányos eljáráson, az anya szerint az orvosok állásfoglalása egyértelmű, járt volna a gyereknek a pluszidő.

A diákok szerint nem maradhattak a közelben

Az egyik diák édesanyja, aki utólag betekintett a vizsgadokumentációba, azt állítja, hogy Gyurcsány Ferenc fiát átkísérték egy másik terembe, ahol még egy órán keresztül dolgozhatott, és ezt nem rögzítették az érettségi jegyzőkönyvben. A szülő szerint nem került bele a jegyzőkönyvbe az sem, hogy tovább oldhatta meg a kérdéseket egy másik tárgyból is, egy harmadik tantárgyból pedig szintén fél órával tovább maradt, de ez már szerepelt a jegyzőkönyvben is. A diákok elmondása szerint a miniszterelnök fiát egy tanár is elkísérte a hivatalos három óra letelte után a másik terembe. A szülők az [origo]-nak azt mondták: úgy tudják, hogy egy diák közben benyitott, és azt látta, hogy a fiú "szorgalmasan körmöl".

Gyurcsány fiának egy másik osztálytársa az [origo]-nak azt mondta: elküldték őket, amikor több diák a vizsgát követően egy olyan helyen kezdett el beszélgetni a közelben, ahonnan beláttak abba a terembe, ahol a kormányfő fia még mindig az érettségin dolgozott. Mivel a diákok otthon elmesélték a történteket, az [origo]-nak nyilatkozó szülők részt szerettek volna venni a szóbeli érettségi vizsgákon. Az OKÉV-hez benyújtott jogorvoslati kérelmükből kiderült, hogy ezt azért is fontosnak tartották, mert a törvény szerint a vizsga tisztasága érdekében ezeken jelen lehet az iskolai szülői szervezet, illetve a diákönkormányzat képviselője, az iskolában azonban erre nem biztosítottak lehetőséget. "Nem a fiú a hibás, őt sajnáljuk legjobban ebben a helyzetben" - mondta az egyik eljárást kezdeményező szülő, aki egy másik diák édesanyjával együtt kedves, tisztelettudó fiúként jellemezte a miniszterelnök fiát.

"A miniszterelnök családja nem kért és nem kapott semmilyen kedvezményt, különleges elbírálást, a vizsgákon egy a tantestülettől független, külső szakember látja el az érettségi elnökséget, éppen azért, hogy visszaélésnek még csak a gyanúja se vetülhessen a gyerekekre" - reagált a szülők panaszára szerdán Daróczi Dávid kormányszóvivő. "Folyamatban van egyébként egy vizsgálat a szülők kérésére, amely remélhetőleg minden kérdésre választ ad majd - a miniszterelnök családja is abban érdekelt, hogy minden kérdésre megnyugtató választ kapjanak a diáktársak szülei és a közvélemény is" - tette hozzá.

Az iskolát okolják a szülők

A szülők az érettségin kívül másra is panaszt tettek: a X. kerületi iskolában - ahol évente több mint 300 ezer forint alapítványi hozzájárulást fizettek a szülők - szerintük sorozatosan szakmai mulasztások történtek, ezért nem tudtak a gyerekek rendesen felkészülni az érettségi vizsgákra. Előfordult, hogy hónapokig nem voltak szaktanárok, az egyik érettségi tantárgyból, történelemből például négy év alatt a középkori városokig jutottak, és az osztályfőnök is folyamatosan változott - állítják.

Mint mondták, a Montessori-módszer szerint oktató, sajátos nevelési igényű gyerekeket is befogadó alapítványi iskola remek lehetőségeket ígért: alacsony osztálylétszámot, külön foglalkozást a problémás vagy sporttevékenység miatt hiányzó gyerekeknek, illetve azt, hogy mindent az órákon sajátítanak el a módszereiknek köszönhetően a gyerekek, otthon nem kell tanulniuk. Így a szülők szerint például csak az érettségi előtt derült ki, hogy egyes tárgyakból még tankönyveik sincsenek a diákoknak, pedig erre állításuk szerint a pénzt az iskola beszedte. "Évekig hitegettek bennünket, aztán már kényszerhelyzetbe kerültünk, hiszen ha máshová írattuk volna át a gyereket, biztos volt, hogy nem tud levizsgázni" - magyarázta az egyik szülő, miért nem léptek korábban.