Vezetői utasítások, belső szabályzatok írják le a rendőri munka legapróbb részleteit. Megszabják, hogy lehet-e poszter a zárkában, mennyiszer kell itatni a rendőrkutyát, hogyan kell védeni igazoltatáskor a lágy részt. A többnyire száraz utasításhalmaz rejteget kincseket. Kiderül például, hogy mennyi pénzt költhetnek a rendőrök, ha elvetődnek egy nyugdíjas-találkozóra, de azt is megtudtuk, hogy a rendőrök felettesük előzetes beleegyezése nélkül is használhatnak szirénát, ha a rendőrség tekintélye forog kockán.

"A fogdaőrnek a fogdán belül tilos olyan tevékenységet folytatnia, amely a figyelmét a fogvatartottak biztonságos őrzésétől elvonhatja, így különösen aludni, öltözni, fürödni, olvasni, rádiót, magnetofont hallgatni, tv-t nézni" - derül ki többek közt azokból a rendőrségi belső szabályzatokból, amelyeket az [origo] kért ki az Országos Rendőr-főkapitányságtól és amelyeket a törvényes határidő után néhány nappal meg is kaptunk.

Az [origo] eredetileg arra a módszertani útmutatóra volt kíváncsi, amely az Alkotmánybíróság május 27-i döntése miatt megváltozott gyülekezési törvény alkalmazásáról szól (a testület megsemmisítette a gyülekezési törvénynek azt a rendelkezését, amely szerint fel kell oszlatni az előírt határidőig be nem jelentett rendezvényeket), de az állítólag még nem készült el. Más belső intézkedéseket azonban közérdekű adatként kiadott a rendőrség.

Vizet a kutyáknak

Az utasítások és intézkedések terjedelmes listájából kiderül, a rendőrség minden, látszólag triviális dolgot komolyan szabályoz, így például a fogdaszabályzat kimondja, hogy a zárkákban tisztaságnak kell lenni, annak falára pedig tilos posztereket ragasztani. A szabályzat rendelkezik arról is, hogy a rendkívüli eseményeket jelenteni kell az elöljárónak, illetve "a fogvatartottat a rendőr nem tegezheti".

"A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikái" címet viselő módszertani útmutató még azt is meghatározza, hogy milyen a szakszerű "intézkedő vagy igazoltató alapállás". A rendőrnek "vállszéles haránt terpeszben" kell állnia, ha jobbkezes, a bal oldalát fordítva az intézkedés alá vont személy felé. Ez az útmutató szerint stabil állás, aminek további előnye, hogy kisebb a támadható felület, védve van a lágy rész, a jobb oldalon hordott fegyver pedig a lehető legmesszebb van az igazoltatott személytől.

A kutyás- és lovasszolgálati szabályzatból egyebek mellett az is kiderül, hogy a kutyák és a lovak szolgálati ideje naponta átlagosan 6 óra, a fennmaradó időt pedig az állatok ápolására és szinten tartó képzésére kell fordítani. A szolgálati kutyának a szabályzat szerint vizet kell adni és melegben nem szabad bezárni őket a kocsiba. A 2006. október 23-i tüntetések tükrében különösen érdekes az a rendelkezés, amely szerint tömegoszlatásnál nem alkalmazhatók lovasok, ha könnygázt is bevetnek.

"A Rendőrség tekintélye"

Természetesen létezik központi utasítás a rendőrségi gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek használatáról is. E szerint a villogót és a szirénát csak akkor lehet használni, ha arra az elöljáró vagy az ügyeletes előzetes engedélyt ad. Saját elhatározásból a rendőr akkor használhatja a megkülönböztető jelzéseket, ha nincs rá lehetősége, hogy kommunikáljon az elöljáróval, illetve "az engedélykérésből adódó késedelem az élet- és vagyonbiztonságra, a közbiztonságra, a bűnüldözés érdekeikre vagy a Rendőrség tekintélyére hátrányt jelent".

A Köztársasági Őrezrednél a villogóra is külön szabály vonatkozik: ők akkor is használhatják a megkülönböztető jelzést, ha az állami autóban utazó "védett vezető" erre utasítást ad. Persze az utasítás előírja, hogy szirénázva is a kellő óvatossággal kell közlekedni. Hogy a rendőrök mások hibáiból tanuljanak, az ORFK fegyelmi osztályvezetője félévente példatárat készít azokról a balesetekről, amelyeknél a megkülönböztető jelzéseket használó rendőr volt hibás. A példákat oktatási célzattal ismertetni kell a személyi állománnyal is.

Valószínűleg a rendőrség tekintélyének megőrzését szolgálja a rendőri vezetők részére biztosított reprezentációs keret is. Az erről szóló utasítás mellékletéből kiderül, hogy a központi szervek főosztályvezetői vagy a velük egy szinten állók havi 9000 forintot fordíthatnak ilyen célra. Dőzsölni azonban nem lehet, hiszen egy másik melléklet fejenként 500 forintban szabja meg a fogadásokra, ünnepségekre és nyugdíjas-találkozókra fordítható összeget.

Vagyonosodási vizsgálat

A rendőri korrupció megelőzését és a fegyelmi helyzet javítását szolgálja az az utasítás, amely szerint minden rendőrnek évente kell nyilatkoznia, milyen szolgálaton kívüli állása vagy gazdasági érdekeltsége van. Az ilyen tevékenységre kiadott engedélyeket minden évben felül kell vizsgálni, különös tekintettel arra, hogy nem folyik-e nyomozás például a szolgálaton kívüli rendőrt alkalmazó cég ügyében.

Jelenteni kell az ellenőrzési osztálynak, ha a rendőri intézkedés alá vont személy rendőrségi kapcsolataira hivatkozva próbálja meg elkerülni a felelősségre vonást vagy enyhíteni a szankciókat. Ha pedig elöljárói úgy látják, egy rendőr vagyona feltűnően, jövedelmi viszonyaitól feltűnően eltérő módon gyarapodott, az utasítás szerint vagyonosodási vizsgálatot kell kérniük ellene az APEH-nél.

Intézkedni kell a családon belül is

Tavaly ősszel az ORFK külön utasításban igazította el a rendőröket arról, hogyan kell kezelni a családon belüli erőszakot. Az utasítás megfogalmazásai arra utalnak, korábban valóban létezhetett olyan felfogás a rendőrség kötelékében, hogy családi viszályokba nem vagy csak nagyon súlyos esetben kell beavatkozni. Az ORFK ugyanis olyan látszólag egyértelmű utasításokat ad a rendőröknek, hogy be lehet hatolni magánlakásba, hogy fel kell hívni a bántalmazót "a jogsértő magatartás továbbfolytatásától való tartózkodásra".

Amellett, hogy a szokásos rend szerint kell intézkedni, az utasítás többletfeladatot is ró a családon belüli erőszakkal találkozó rendőrökre: tájékoztatnia kell a sértetteket az áldozatvédelmi lehetőségekről, jelentenie kell a gyermekjóléti szolgálatnak, ha kiskorú van veszélyben, ha pedig az elkövető alkoholista vagy drogfüggő, indítványoznia kell a háziorvosnál a pszichiátriai intézetbe történő szállítását.