Szigorítana az ombudsman az egyidejű tüntetéseknél

2008.07.15. 22:49

Külön szabályokat kell alkotni az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint az olyan esetekre, amikor azonos helyszínre, útvonalra, illetve időpontra demonstrációt és ellendemonstrációt is bejelentenek. Szabó Máté a júliusi melegfelvonulásról készített jelentésében javasolta, hogy a jövőben világos kereteket szabjanak az ilyen versengő gyülekezésekre. Az ombudsman rendőrség munkáját megfelelőnek, a rendbontókat pedig a korábbinál erőszakosabbnak találta.

Kedden tette közzé honlapján az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a július 5-i melegfelvonulás eseményeiről készült jelentését. Szabó Máté ombudsman szerint a rendőrség teljes körűen eleget tett kötelezettségének a rendezvény biztosításában. Hozzátette ugyanakkor, hogy visszásságokat okoz az, hogy a gyülekezési törvény nem ad egyértelmű választ arra: élvezhet-e előnyt egy gyülekezés egy később, ugyanarra a helyszínre és időpontra bejelentett másikkal szemben.

Mivel a jogszabályok nem szabják meg világosan a kereteket, a biztos szerint a rendőrség nem tud mit kezdeni a kérdéssel, hogy mi legyen az úgynevezett versengő gyülekezésekkel, vagyis az azonos helyszínre, útvonalra és azonos időpontra bejelentett demonstrációkkal és ellendemonstrációkkal.

Ezért Szabó Máté azt javasolja az országgyűlésnek, hogy a jelentését alapul véve - a gyülekezési törvény kiegészítésével - alkossa meg a versengő gyülekezésekre vonatkozó szabályokat. A biztos emellett célszerűnek tartaná, ha meghatároznák azt is, melyik az a legkorábbi időpont, amikor be lehet jelenteni egy rendezvényt.

Július 5-én a rendőrség az egyes demonstrációkat kordonnal és rendőri erőkkel megfelelően elkülönítette, az ombudsman szerint ugyanakkor "biztonsági szempontból legfeljebb az jelenthetett volna megoldást, ha a rendőri erők a keresztutcákat az első párhuzamos utcák - dobástávolságon kívül eső - torkolatáig teljesen lezárják". Viszont a rendezvények előtti egyeztetéseken a felvonulás szervezői találták úgy, hogy ez magának a menetnek a célját hiúsítaná meg.

Az ombudsman már a tojásdobálókat felmentő bírósági ítélet után azt mondta, hogy a felvonulók tömeges megdobálása nem tartozhat a véleményszabadság védett körébe, ezt az álláspontját a jelentésben is megismételte. Joga van ellenvéleménye kifejezésére annak, aki nem ért egyet valamely rendezvény céljaival, viszont - mint az ombudsman fogalmaz - a vélemény áll védelem alatt, nem pedig az azt kifejező tojásdobás.

Más minőséget jelent preparált - vagyis ételfestékkel, irritáló anyaggal, trágyával töltött tojások, kővek, és Molotov-koktélok dobálása, ezek semmilyen körülmények között nem részesülhetnek alkotmányos védelemben - olvasható a jelentésben. Az országgyűlési biztos szerint a rendzavarók kirívóan erőszakos magatartása, fellépésük mind mennyiségileg, mind minőségileg új szintet jelent, amire választ kell találnia a törvényhozásnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK