Érvényes és eredményes volt a helyi népszavazás vasárnap a Zala megyei Petőhenyén: a résztvevők többsége nem támogatta a község Zalaegerszeghez való csatlakozását, így a település továbbra is önállóan fog működni.

Erdélyi Gábor Pethőhenye körjegyzője arról számolt be, hogy a település 368 szavazásra jogosult lakója közül 229-en adták le voksukat, közülük 125-en nem értettek egyet az egyesüléssel.

A népszavazáson résztvevőknek arra a kérdésre kellett választ adniuk, egyetértenek-e azzal, hogy Pethőhenye község Zalaegerszeg várossal egyesüljön úgy, hogy az egyesülést követően Pethőhenye község valamennyi joga és kötelezettsége Zalaegerszeg városra száll át.

A szavazásra jogosultak többségének döntése alapján Petőhenye továbbra is önálló településként fog működni.