Szeptembertől egyenruhás rendőrök járják az iskolákat, még osztályfőnöki órákat is tartanak. Az ORFK reméli, megbíznak majd bennük. A rendőrség az iskolai agresszió visszaszorulásában bízik, de a téma kutatója szerint kihívás lehet a gyerekeknek a rendőrök megjelenése.

A héten elindult az Iskola Rendőre program, amelynek célja, hogy lehetőleg minden általános iskolának legyen egy saját egyenruhás rendőre, aki közvetlen kapcsolatban van a gyerekekkel, az iskola vezetésével és a szülőkkel.

Az iskolarendőrök gyakrabban tűnnek fel az iskolákban, mint a kapcsolattartásért eddig felelős körzeti megbízottak. Elmennek a szabadidős programokra, évente egyszer osztályfőnöki órát tartanak, szülői értekezletekre járnak, baleset-és bűnmegelőzési kiadványokat osztogatnak, és reggelente segítik a biztonságos közlekedést az iskolák közelében.

"Szerettem volna hozzájárulni a kisiskolások balesetmentes közlekedéséhez" - jelentette ki Bánfi Zsolt. A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola rendőre tizenhárom évig közlekedési területen dolgozott, mielőtt jelentkezett volna a programba. Bánfi azt mondta, jól ismeri a lakókörnyezetet, saját gyerekei is a Hétvezér iskolába járnak. Szülőként azt vette észre, hogy az iskola körüli közlekedés a legnagyobb probléma, de bűn- és drogmegelőzést is tanítani fog a gyerekeknek. "Ha bármi problémájuk van, nyugodtan fordulhatnak hozzám" - mondta, megjegyezve, hogy azzal a korosztállyal, amelynek tagjai a gyerekeivel egyidősek, korábban is gyakran beszélgetett, ismerik őt.

"Ennek a rendőrnek van arca, neve, elérhetősége" - mondta az az [origo]-nak Garamvölgyi László, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőrök fényképét, telefonszámát kifüggesztik az iskolákban. Az ORFK megelőzési, ifjúságvédelmi feladatot szán az iskolák rendőreinek Garamvölgyi szerint, de szakmai útmutatásért, jogi tanácsadásért, felvilágosításásért is lehet hozzájuk fordulni.

"Elsősorban bizalmi kapcsolatról van szó" - mondta az ORFK szóvivője. A rendőrség arra számít, hogy a gyerekek bízni fognak az általuk már jól ismert rendőrben, és a szülők vagy tanárok elől elhallgatott dolgokat is el merik majd mondani neki, például ha társaik terrorizálják őket.

Az egyenruha visszatartó erejében bíznak

Pakurár Miklósné, a debreceni Szoboszló Úti Általános Iskola igazgatója például abban bízik, hogy a rendőr segít majd megoldani az iskola két legfőbb gondját: a forgalom és a kicsi parkoló miatt veszélyes közlekedést, valamint a rendszeres rongálást, graffitizést, amit nem a diákok, hanem idegenek követnek el. "Bízom benne, hogy ez a program ebben is visszatartó erő lehet" - reméli az igazgató.

Rehák Mihály, a székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola vezetője viszont a kisebb lopások és az iskola környékén felbukkanó, nem szívesen látott gyerekek és felnőttek távol tartását reméli a rendőrtől. "Ha megjelenik egy rendőri ruhában lévő személy, az biztos, hogy visszatartó" - reménykedik Rehák. "Mindenki örömmel fogadta, a gyerekek is, mindenképpen megnyugtató mindenkinek".

Kihívást is láthatnak az agresszív gyerekek a rendőrben

Garamvölgyi, az ORFK szóvivője szerint a program elindításának másik oka a közelmúltban gyakoribbá vált iskolai erőszak volt, abban bíznak, hogy a rendőr jelenléte már önmagában segíteni fogja az ilyen esetek megelőzését. Ezzel egyetért a programba bekapcsolódó egyik iskola vezetője is. "Az agresszió szunnyad, jobb, ha a szellemet nem engedjük ki a palackból" - mondta az [origo]-nak a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatója. Bár Rehák szerint ebben az iskolában még nem volt példa semmilyen agresszív cselekményre, "bármi előfordulhat", az iskola rendőre pedig fontos szerepet játszhat ennek kezelésében.

"Alapvetően a szándék jó, és az iskolák vezetői meg tudják ítélni, hogy szükség van-e a rendőrre" - mondta az [origo]-nak Mayer József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa. Ő azonban kételkedik benne, hogy az iskolai agresszió ellenszerei lehetnének a rendőrök. "A rendőr nem tud mit csinálni, mert az ilyesmi bezárt osztályteremben történik. Csak az, hogy ott van a folyosón, nem előzi meg" - mondta az iskolai agresszióval is foglalkozó kutató. Szerinte azt is meg kell fontolni, hogy a rendőr megjelenése maga is agresszió forrása lehet, mert azok a tanulók, akik erre hajlamosak, kihívásként is értelmezhetik ottlétét.

Mayer közelmúltban végzett kutatása szerint a gyerekek 80 százaléka biztonságos helynek tartja az iskolát, és jól körülhatárolható azon intézmények viszonylag szűk köre, ahol valóban komoly problémák vannak. A kutató megjegyezte: "Nem lenne jó, ha az iskola egy olyan erődhöz hasonlítana, ami állandóan ostrom alatt áll."