Nem felelt meg egy bizonylat a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, ezért érvénytelen a megyei önkormányzat döntése, amelynek értelmében a HospInvest kapta meg az egri kórház üzemeltetését - mondta ki a Heves Megyei Bíróság. A HospInvest szerint az ítélet őket nem érinti, és októberben megkezdik a kórház üzemeltetését. A megyei közgyűlés fellebbez a bírósági döntés ellen, a Fidesz a HospInvest-szerződés felbontását követeli.

Jogerősen hatályon kívül helyezte a Heves Megyei Bíróság hétfőn a megyei önkormányzat azon határozatát, amely a HospInvest Zrt.-t nyilvánította az egri kórház vagyonkezelésére kiírt pályázat győztesévé.

A HospInvest pályázati dokumentációjához csatolt banki igazolás nem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, ugyanis abból egyértelműen nem állapítható meg, hogy a cég számláján 2005. január 1-jétől, vagyis a kiírásban megjelölt időponttól, nem volt sorban állás - indokolta az ítéletet a tanácsvezető bírónő. Ebben a helyzetben a megyegyűlésnek érzékelnie kellett volna, hogy az ajánlat érvénytelen, ennek ellenére, jogszabálysértő módon, határozatot hozott a pályázati anyag elfogadásáról - mondta Czuczai Zsuzsanna, a bíróság elnöke.

Így is megkezdik a kórház üzemeltetését

"A HospInvest mindenben jogszerűen járt el, a pályázati kiírásnak megfelelően adta be a pályázatát. A mai tárgyaláson a HospInvest nem volt sem felperes, sem alperes. Azt javasoljuk a megyei önkormányzatnak, hogy forduljon a Legfelsőbb Bírósághoz felülvizsgálatért. Az ítélet nem érinti a szerződés érvényességét, tehát a munkát folytatjuk, a kórház üzemeltetését terveink szerint október 1-jén megkezdjük" - jelentette ki a HospInvest hétfői közleményében.

Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés szocialista elnöke máris bejelentette, hogy a megyegyűlés felülvizsgálati eljárást kezdeményez az ítélet ellen.

Nem akarnak szerződést bontani

Novák Rudolf, a Heves Megyei Közgyűlés jogi képviselője az ítélethirdetést követően azt mondta, álláspontjuk szerint a döntés önmagában nem teszi érvénytelenné azt a szerződést, amelyet a megyegyűlés kötött a kórház vagyonkezeléséről és működtetéséről a HospInvest Zrt.-vel. A szerződés felbontása polgári peres eljárás keretében kezdeményezhető - mondta.

A megyegyűlés Fidesz-frakciója felszólítja az önkormányzat szocialista vezetését és szocialista tagjait, hogy a bírósági döntést követően tűzzék napirendre a szerződés felbontását - közölte Tatár László, a frakció vezetője. 

Két vagy három év?

A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal a megyegyűlés Fidesz-frakciójának bejelentése alapján áprilisban tett törvényességi észrevételt a szocialista vezetésű testület döntésével kapcsolatban. A Fidesz-frakció azt kifogásolta, hogy miközben a tenderkiírásban a megye az elmúlt három évre vonatkozó bankgaranciát követelt meg a pályázóktól, a HospInvest csak az elmúlt két évre vonatkozó igazolást csatolt a dokumentációhoz.

A HospInvest számlavezető bankja 2008. január 3-án kiadott igazolásában ez állt: "számláján sorban állás az elmúlt két évben, jelen igazolás kiállítás napjáig nem fordult elő". A közigazgatási  hivatal a döntés felülvizsgálatára kérte a megyegyűlést, ám Merczel József, a közgyűlés szocialista alelnöke azzal utasította vissza a hivatal érvelését, hogy az igazolás megfelelt a kiírásnak, mivel kiderült belőle, hogy a pályázó folyamatosan eleget tesz fizetési kötelezettségeinek, és szerinte a 2008-ban kiállított bankgarancia a 2006-os és 2007-es üzleti évre, vagyis az elmúlt három évre vonatkozott. A közgyűlés ennek nyomán döntött úgy, hogy nem vizsgálják felül a döntést, és ezért fordult bírósághoz a közigazgatási hivatal.

20 éves működtetés

A szocialista vezetésű megyei önkormányzat március 25-én hagyta jóvá azt a szerződést, amelynek alapján a következő húsz évben a HospInvest Zrt. működtetheti a Markhot Ferenc Kórházat. A Fidesz mindvégig azzal vádolta a megye szocialista vezetését, hogy a HospInvestre szabták a pályázatot. Civil szervezetek és a kórházi érdekképviseletek is több alkalommal tiltakoztak a funkcionális privatizáció ellen.

A HospInvest Zrt. augusztus közepén adta be a működési engedély iránti kérelmét a nép-egészségügyi szolgálathoz, ám a hatóság hiánypótlást rendelt el. Ebben a helyzetben a cég arra kérte a Heves megyei önkormányzatot, hogy 60 nappal hosszabbítsa meg az intézmény átvételére kapott, szeptember 1-jén lejáró határidőt, s a testület eleget tett a kérésnek. Időközben orvosok és ápolók éhségsztrájkot kezdtek a kórházban. Azt követelik, hogy a megye bontsa fel a vagyonkezelési szerződést.