Tilos behozni kínai tejtermékeket az országba

2008.10.02. 13:35

Tilos minden kifejezetten csecsemők és gyermekek táplálására szánt összetett, állati és növényi eredetű termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszer importja Kínából - tartalmazza az országos főállatorvos határozata.

Az országos főállatorvos, Süth Miklós intézkedése az Európai Bizottság vonatkozó direktívája alapján született, amely a különleges követelmények meghatározását tartalmazza a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet vagy tejtermékeket tartalmazó termékek importját illetően. A szóban forgó uniós határozat ez év szeptember 26-án lépett hatályba.

A főállatorvosi határozat alapján azon Kínából szállított vagy onnan származó élelmiszerek, illetve takarmányok, melyek 15 százalékban vagy annál nagyobb arányban tartalmaznak tejtermékeket, vagy tejterméktartalmuk mértéke nem állapítható meg, az Európai Unióba Magyarországon történő beléptetése, illetve szabad forgalomba bocsátása kizárólag a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) engedélyével történhet.

Bognár Lajos, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) területért felelős elnökhelyettese szerdán este közölte: az élelmiszerlánc-biztonságért felelős hatóság ellenőrei eddigi vizsgálataik során nem találtak Magyarországon olyan árut, amely az emberi egészségre veszélyes mértékben tartalmazott volna melaminszennyezést.

Az elnökhelyettes annyit közölt, hogy a Rong-Rong Kft.-nél találtak úgynevezett Fehér nyúl elnevezésű édességet, amelyben a melamin kimutatható volt ugyan, ám határérték alatti mennyiségben. Ezen kívül Magyarországon más, szennyezett kínai tejport tartalmazó árut az ellenőrök eddigi vizsgálataik során nem találtak.

Süth Miklós határozata arra is kitér, hogy minden élelmiszerrel és takarmánnyal foglalkozó vállalkozó köteles a birtokában, illetve felügyelete alatt álló, összetett élelmiszerek, illetve takarmányok melamintartalmát megvizsgáltatni, amennyiben azokat Kínából szállították vagy onnan származnak, és 15 százalékban vagy annál nagyobb arányban tartalmaznak tejtermékeket, vagy tejterméktartalmuk mértéke nem állapítható meg.

A határozat szerint a kilogrammonként 2,5 milligramm értéket meghaladó mennyiségű melamint tartalmazó élelmiszert, illetve takarmányt meg kell semmisíteni. Minden vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni az illetékes MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóságát az általa megvizsgált, a megjelölt értéket meghaladó mennyiségű melamint tartalmazó termékekről. A határozat végrehajtásából eredő költségeket az érintett élelmiszerrel vagy takarmánnyal foglalkozó vállalkozó viseli. A határozat rendelkezéseinek azonnali végrehajtását rendelte el az országos főállatorvos.

Amennyiben a vállalkozók a most előírt kötelezettségeiknek nem vagy nem megfelelően tesznek eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező MGSZH bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít - tájékoztat a közlemény a lehetséges szankciókról.

A közlemény kitér arra, hogy a határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs. Az ügyfél ugyanakkor jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közléssel jogerőssé váló határozat felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságtól.

A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

KAPCSOLÓDÓ CIKK