Már most is a legsikeresebb, de hamarosan a legbölcsebb és a legzöldebb párt is az MSZP lesz - derül ki a szocialisták egyelőre nem nyilvános ideológiai programjából. Az MSZP elképzeléseiben aktív állampolgárok és "kiművelt emberfők" népesítik be Magyarországot, akik a trikolór alatt összegyűlve harcolnak az országra leselkedő két legádázabb démon, a szélsőségesség és a felelőtlenség ellen.

Eszmei alapvetés helyett inkább pártprogramhoz hasonlít az MSZP javában készülő, hosszú távúnak szánt ideológiai programja, amelynek kedvenc szava a "progresszió" és helyenként nyíltan beszól az aktuális politikai ellenfeleknek.

Az [origo] birtokába került az MSZP alapértékek bizottsága által kidolgozott program legújabb verziója, amelyet jelenleg a párt testületei - az elnökség, a választmány - véleményeznek, mielőtt megismertetnék a tagsággal, hogy az MSZP szerint mik a jövő haladó eszméi. A munka sokat csúszott, hiszen eredetileg már tavaly ilyenkorra el kellett volna készülnie a programnak, de valószínűleg így is csak jövőre szavaznak majd róla.

Az ország legsikeresebb pártja

Az ideológiai program a szociáldemokrácia 21. században betöltött helyének a boncolgatásával indít, miközben a rendszerváltásig visszamenőleg feleleveníti a magyar baloldal átalakulását. Mint olvasható, a baloldal húsz éve világszerte válságban volt, Magyarországon pedig a szociáldemokrata gondolkodás egyenesen "a rendszer ellenzékének számított", amely "indok lehetett a kirekesztésre". Azóta viszont "az elmúlt húsz év legsikeresebb pártját adta" az országnak, és "a siker korántsem csak a választási eredményekben mérhető".

"Állandó erkölcsi kötelezettség", hogy a szocialista párt küzdelmet folytasson az igazságtalanságok ellen - folytatódik a tervezet, amely szerint azt kell keresni, hogyan lehetünk "nem csupán sikeresek, de a legsikeresebbek". Az MSZP ideológiai forgatókönyve szerint a "politikát fenyegető legádázabb démonok" a szélsőségesség és a felelőtlenség. A program több helyen kimondatlanul a Fideszre utal, például akkor, amikor a "hallgatás politikáját" az elfogadással egyenértékűnek minősíti, míg máshol az utcán masírozók "csendestársait" emlegeti. A célt is világosan leszögezi a program: megszabadulni a "Magyarország jövőjét meglopó törekvésektől".

Övék az árpádsáv

A köztársaság veszélyben című fejezetben is visszatér a szélsőségesek részéről "világosan látható veszélyekre": "új alakot öltött a szélsőjobboldal, agresszív, erőszakos és provokál". Ez ellen kell fellépnie a demokratikus baloldalnak - állítja az MSZP programja, amely kijelenti: "Miénk a trikolor, övék az árpádsáv".

Az új ideológiában az egyik leggyakrabban visszatérő fogalom a progresszió. Mint írják, a progressziónak aktív polgárokra van szüksége: akik saját boldogulásuk érdekében is aktívak, és a közösség tagjaival is tevékenyen együttműködnek. Aktivitását az állampolgár - a tervezet szerint - az önkormányzatokon keresztül élheti ki.

A szociális ígéretek sem maradhattak ki az új ideológiából, az MSZP ideológusai szerint "nem engedhet jottányit sem a baloldal" abból, hogy a javak részleges újraelosztása útján gondját viselje a legszegényebbeknek, az önhibájukon kívül segítségre szorulóknak. Hozzáteszik azonban, hogy a legfontosabb, jövőt eldöntő kérdés, hogy a "populista politika mikor tűnik el végre a felelősségvállalás és az őszinteség mögött".

Bölcsen és zölden

Az új program negyedik fejezete néhol inkább hasonlít iskolásoknak szóló környezetvédelmi tananyagra, mint ideológia alapvetésre: a fenntartható fejlődés kihívásainak részletes taglalásán - az energia, élelmiszer, víz hármasán - keresztül eljut oda, hogy "bölcsen és zölden kell növekednünk". A tiszta környezet és a helyes energiagazdálkodás fontosságának sulykolása közben a program azzal büszkélkedik: a világszerte tapasztalható élelmiszerár-emelkedés nyugtalanító, de stratégiai előnyt jelenthet Magyarország számára", hiszen kiváló élelmiszertermelő képességgel rendelkezünk.

Nem sokkal később viszont már arról esik szó, hogy hazánk a második legveszélyeztetettebb ország Európában a klímaváltozás tekintetében. "A baloldal feladata a zöld értékek képviselete" - írják, azt ígérve, hogy "a jobboldal frázispuffogtatásával és a liberálisok szabadelvűségével és piacközpontú megközelítésével szemben" megkerülhetetlenné teszik a környezetvédelmi szempontok érvényesülését.

Internetet a kiművelt emberfőknek

Részletesen foglalkozik a tervezet a tudás, a mindenki számára egyforma lehetőségeket tartogató iskolarendszer, és a megbecsült tanerő kérdésével. Kiderül, hogy az MSZP szerint a finn oktatás a "modellértékű" az ország számára, és káros tendencia, hogy a "divatszakok kiemelkedése" elvon sok kiváló fiatalt olyan szakokról, "ahol igazán szükség lenne rájuk". Magasra teszik a lécet: a tervezet szerint Magyarországnak tudósországgá kell válnia.

Széchenyitől, Petőfitől idézve bizonygatja a párt új alapvetése, milyen fontos a műveltség, hogy a "szellem napvilága ragyogjon be minden ház ablakán". Innen - az esélyegyenlőségen keresztül - az ideológia készítői egy ugrással eljutnak az internethez, mert mint írják, az "nem diszkriminál". Ezért feladatul tűzik ki, hogy "az ország egyetlen lakosa számára se legyen lehetetlen a napi internet-használat".