Pszichikai alkalmassági vizsgálatot ír elő az APEH azon munkatársai számára, akik védett adatokhoz férhetnek hozzá - tartalmazza a Pénzügyminisztérium egyik rendelete. Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a leendő adóellenőr IQ-ja 90 alatt van, nem kaphatja meg az állást.

Nem alkalmazható adathozzáférés szempontjából védett munkakörben az APEH-nél az a személy, akinek az intelligencia hányadosa (IQ) nem éri el 90-et. Egyebek mellett ezt tartalmazza az a pénzügyminiszteri rendelet, amely a legújabb Magyar Közlönyben jelent meg.

A rendelet előírja, hogy az APEH-nél csak olyan személlyel létesíthető jogviszony védett munkakörökben, aki részt vett a pszichikai alkalmassági vizsgálaton. A munkaköröket a rendelet melléklete sorolja fel, utóbbi többek között osztályvezetőket, adóellenőröket, ügyintézőket, rendszergazdákat említi. Az alkalmassági vizsgálatot az adóhatóság biztonsági főosztálya keretében működő pszichológiai laboratórium végzi. Ha a vizsgált személy nem ért egyet az eredménnyel, akkor felülvizsgálatot kérhet.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a jelölt alkalmas-e az adott munkakör betöltésére. Vizsgálják többek között a tartós figyelem-összpontosítást, az intellektuális színvonalat, a feszültség tűrését és a stresszkezelést. A rendelet felsorolja az alkalmasságot kizáró pszichés okokat. Első helyen áll az, hogy az IQ-ja nem lehet 90-nél alacsonyabb. Kizáró ok a szenvedélybetegség - alkoholizmus, szerencsejáték - a súlyos személyiségzavar, a megvesztegetésre és korrupcióra hajlamosító tényezők.

A vizsgálatot a közszolgálati jogviszony létesítése előtt kell elvégezni, nem léphet szolgálatba az, aki nem járul hozzá a vizsgálathoz. A minősítést a labor 10 évig őrzi, de a vizsgálati dokumentációt az eredmény közlésétől számított 15. napon meg kell semmisíteni.