Támogatást kapnak a távfűtést használók

2008.11.29. 8:35

Nem változik jövőre a szociális gázártámogatás rendszere, új elem azonban, hogy a szociális távhőtámogatásra nem jogosult, távfűtést használó fogyasztók 2009-ben alanyi jogon kapnak havonta 1150 forint támogatást. A gázár- és a távhőtámogatást azoknak is újra kell igényelniük, akik arra eddig is jogosultak voltak, és kapták. Az igénylőlapot a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani legkésőbb jövő január 31-ig ahhoz, hogy az igénylő már az év elejétől kaphassa a támogatást.

A kormány november 26-ai, szerdai döntése szerint gázártámogatást továbbra is azok a családok kaphatnak, amelyekben az egy "fogyasztási egységre" (a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszámára) jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét, azaz a 99 750 forintot.

A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma. Az arányszámok a következők: a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1, második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, első és második kiskorú tagjának arányszáma 0,8, minden további kiskorú tagjának arányszáma 0,7. Abban az esetben, ha a háztartásban a nagykorú személyek valamelyike magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, az arányszám 0,2-vel növekszik.

Ugyancsak 0,2-vel növekszik az arányszám, ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, gyám, hagyományos vagy hivatásos nevelőszülő él. A család jövedelmi viszonyai, a családon belül egy fogyasztási egységre eső jövedelem szerint továbbra is négy kategóriát különböztetnek meg, amelyek különböző mértékű támogatást jelentenek.

A gázártámogatás mértéke 28 ezer 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot feltételezve az egy fogyasztási egységre eső 57 ezer forintos havi jövedelemig 40,1 forint köbméterenként, 57 ezer és 71 ezer 250 forint között 32,8 forint köbméterenként, 71 ezer 251 és 85 ezer 500 forint között 22 forint köbméterenként 85 ezer 501 forint és 99 ezer 750 forint között pedig 14,5 forint köbméterenként.

Egy átlagos háztartás éves gázfogyasztása 1500-1700 köbméter. A kompenzáció változatlanul évi kétezer, nagycsaládosok esetén négyezer köbméter gázfogyasztásig jár. Távhő esetén azonban nincs felső határ.