Elévült pótdíjakat próbál meg behajtani a BKV egy ügyvédi irodán keresztül annak ellenére, hogy az ombudsman is kérte: ne próbálják meg befizettetni az egy évnél régebbi büntetéseket. Az [origo] két olvasója is rendszeresen kap csekkeket az ügyvédi irodától, egyiküket valakik telefonon hívogatják az iroda nevében. A BKV hallgat.

"Felszólítom Önt, hogy tartozását a jelen levelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül hiánytalanul fizesse meg a mellékelt postai csekken... A befizetés elmaradása esetén Megbízóm a követelését bírósági eljárás útján érvényesítheti Önnel szemben, amely az Ön részére többletköltségekkel járhat...". Két olvasónk kapott hasonló levelet a dr. Kováts Sebestyén László ügyvéd irodájától, akinek megbízója a levelek alapján a BKV.

Két olvasónkhoz rendszeresen érkeznek az irodától különböző összegekről szóló csekkek. Egyikük eddig kettőt, másikuk több mint egy tucat fizetési felszólítást kapott, van olyan csekk, ami nyolcvanezer forintról szól. A büntetések között vannak 2003-2004-esek is, bár a büntetések elévülése, a polgári törvénykönyv szerint 5, egy másik, a személyszállításra vonatkozó jogszabály szerint viszont csak 1 év.

Egyik olvasónk állítja, akkor követte el a hibát, amikor az első kiérkező csekket befizette. Azóta újabb és újabb leveleket kap az ügyvédi irodától, az utóbbi időben háromnaponként érkezik egy csekk, és állítása szerint minden szombaton felhívják telefonon az iroda nevében. Legutóbb az édesanyjának mondta egy ügyintéző szemrehányó hangon telefonon, hogy "a maga fia nem fizet".

A levelek nem ajánlott küldeményként érkeznek, az ügyvédi iroda nem csatolja a BKV meghatalmazását, a csekket az iroda számlaszámára kell befizetni. A büntetésről szóló helyszíni jegyzőkönyvet csak kérésre küldik el, a csekkhez nem csatolják. A követelések egy része olvasónk szerint is jogos, ám a pótdíjazásra vonatkozó törvények szerint elévült, másik része viszont - állítja olvasónk - hamis, hiszen a járatok egy részéről, amelyeken állítólag megbüntették, még soha nem hallott. Amikor egyszer telefonon megkérdezte az ügyintézőt, hogy az ügyvédi iroda miért fenyegetőzik perrel, amikor a bíróság nem fog elavult követeléséket megítélni, az ügyintéző csak annyit mondott neki: "ebben ne legyen olyan biztos".

"Már sms-ben is zaklatnak"

Több éves, a BKV megbízásából a Kováts ügyvédi iroda követelt pótdíjakról szóló történetek több internetes fórumon is felbukkannak. A hozzászólók között van, aki 400 ezer forintról szóló csekket kapott, mások csaknem hét évvel a büntetés után kaptak felszólító levelet. Többen panaszkodnak arra, hogy rendszeresen zaklatják az iroda nevében telefonon, időnként sms-ben is. Olyan esetet viszont nem találtunk, amikor az iroda valóban pert indított volna.

Az egyik hozzászóló azt írja a jogiforum.hu-n: "Nekem is érkezett egy fizetési felszólítás..., hogy 2004 szeptemberében utaztam az M3-on és ezt személyi igazolvánnyal igazoltam. Ebben nagyon mellényúltak, mert akkor még nem éltem Magyarországon". Egy másik fórumozó szerint a fiát büntették meg, aki azonban a büntetés időpontjában kétszáz kilométerre volt Budapesttől. "Én az adataimat soha nem adtam ki BKV-ellenőrnek, mivel mindenhová autóval közlekedem, másodállásban taxizom, és a munkaadóm dolgozóinak biztosítja a BKV-bérletet" - írta másvalaki. Egy hozzászóló pedig úgy kapott csekket, hogy meg sem büntették: "mivel mozgásszervi fogyatékos vagyok, így nekem nem kell bérlet, vagy érvényes jegy".

Az ombudsman szerint jogellenes a BKV gyakorlata

A BKV pótdíjainak behajtásával egy szeptemberi állásfoglalásában már az ombudsman is foglalkozott. A fórumokon leírt panaszokkal többen az ombudsmanhoz fordultak, aki a vizsagálat után azt állapította meg: a BKV pótdíjbehajtási gyakorlata nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, "a jogállamiság elvével és az abból fakadó tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott".

Az állampolgári jogok biztosa szerint a BKV a polgári törvénykönyvben meghatározott ötéves elévülési időt alkalmazza a büntetések behajtásakor, azonban ezekre az esetekre a személyszállítási szerződésekről szóló rendeletet kell alkalmazni, márpedig eszerint a büntetések elévülése mindössze egy év.

"(A BKV-nak) arra kellene törekednie, hogy a jogos követelések érvényesítési módjának is jogszerűnek kell lennie. E követelménynek nem felel meg, ha a BKV Zrt. minden rendelkezésére álló eszközzel azt kommunikálja, hogy követeléseinek elévülési ideje a valósnál ötször hosszabb" - olvasható az ombudsman állásfoglalásában.

A biztos kezdeményezte a BKV vezérigazgatójánál, hogy ne érvényesítse pótdíjköveteléseit egy éven túl. Az [origo] két olvasójának küldött levelek tanúsága szerint azonban a gyakorlaton azóta sem változtatott a közlekedési cég, mert az ügyvédi irodától kapott leveleik egy része a szeptemberi állásfoglalás óta kelt.

A BKV nem válaszol

Az [origo] egy héttel ezelőtt kereste meg a BKV-t a Kováts Sebestyén ügyvédi irodával kapcsolatban. Többek között arra voltunk kiváncsiak, hogy miért próbál meg a cég az ombudsman szerint elévült követeléseket behajtani, igaz-e, hogy a megbüntetetteknek rendszeresen telefonálnak az ügyvédi iroda munkatársai, miért nem csatolnak meghatalmazást és jegyzőkönyv-másolatot a leveleikhez. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a BKV szerint etikus-e az ilyen eljárás, és arra is, hogy mikor változtatnak a gyakorlatukon az ombudsman kérésének megfelelően. Azt is megkérdeztük, előfordulhat-e, hogy valakik visszaélnek az utasok adataival, és hamis büntetéseket gyártanak. A BKV többször türelmünket kérte, azonban semmilyen érdemi választ nem kaptunk tőlük.

Fotó: Vanik Zoltán
Fél év alatt negyedmillió büntetést szabtak ki azokra, akik nem vesznek jegyet

Az [origo] megkereste az ügyvédi irodát is a pótdíjakkal kapcsolatban. Kováts Sebestyén azt mondta, hogy a BKV-től nem kapott engedélyt a nyilatkozatra, ezért csak általánosságban - nem konkrétan a BKV-pótdíjakkal kapcsolatban - beszélhetett a behajtásról. Az ügyvédnek elsősorban a megbízója érdekeit kell érvényesítenie, néha akár másokkal szemben is, de "tőlem téves jogi tájékoztatást senki nem fog kapni" - mondta az ügyvéd.

Mivel ő csak megbízást teljesít, a büntetések teljeskörű dokumentációja nem áll rendelkezésére, ezt csak akkor kell megszereznie, ha valaki vitatja a büntetés jogosságát. Ez esetben tisztázni kell a problémát - mondta az ügyvéd. Az elévülési időt a felszólító levél megszakíthatja, a törvény szerint pedig nem kötelező tértivevénnyel feladni a felszólító leveleket - válaszolta kérdéseinkre.

Kováts Sebestyén nem nyilatkozott arról, hogy a BKV az ombudsman által jogosnak tartott egyéves vagy a Ptk.-ban szereplő ötéves elévülési időt tartja-e irányadónak, mert ezzel megsértené a titoktartási kötelezettségét. Annyit azonban megjegyzett, hogy az elévülés csak a nyertes bírósági pert teszi lehetetlenné, a büntetés attól még megmarad, így nem tilos fizetési felszólításokat küldeni. "Elévült követelés esetén biztos pervesztesség lenne az eredmény, épeszű ember nem csinál ilyet" - fogalmazott.