Részletes táblázatokat adott át hétfőn Zuschlag János a bíróságnak a Fiatal Baloldal és más civil szervezetek bevételeiről és kiadásairól. A csalással vádolt politikus szerint nem vettek el magáncélra a szervezetek pénzéből, de azt elismerte, hogy az egyesületek forrásai keveredtek, sokszor pedig zsebből állták a kifizetéseket. Hallgatott viszont a minisztériumi kapcsolatairól, és arról, hogy lobbizott-e a pályázatok elbírálásánál. Az egyik vádlott sportbaleset miatt nem tudott megjelenni a tárgyaláson.

A Fiatal Baloldal (FIB) és a körülötte kialakult, civil szervezetekből álló hálózat pénzügyeiről beszélt hétfőn, vallomástételének negyedik napján Zuschlag János volt szocialista képviselő a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon. A bűnszervezetben elkövetett csalással vádolt politikus részletes táblázatokat és kimutatásokat készített és adott át a bíróságnak a bevételekről és a kiadásokról.

A tárgyalás félórás csúszással kezdődött, mert Marsovszky Balázs hatodrendű vádlott nem jelent meg. Mint kiderült, sportbalesetet szenvedett, ezért két tárgyalási napot ki kell hagynia. A bíró szerint ennek ellenére is lehet folytatni a tárgyalást, legfeljebb később majd megismétlik az ezeken a napokon elvégzett bizonyítási lépéseket.

"Az egyesületi pénzek meg a FIB pénzei nehezen választhatók el" - vallotta Zuschlag, aki egységes rendszerként emlegette a szocialista ifjúsági mozgalmat és a körülötte lévő civil szervezeteket. Példaként egy 2002-es balatoni tábor négymilliós számláját említette, amit a saját pénzéből fizetett ki, majd az összeg "a rendszerből visszajött". Mint mondta, a FIB számlájáról csak a külügyi programokat fizették, ehhez mindig készpénzt fizettek be a szervezet számlájára.

"A FIB soha belföldi programot nem egyenlített ki átutalással" - magyarázta a szervezet működését Zuschlag. A baloldali ifjúsági mozgalom rendezvényeit mindig a volt képviselőn keresztül intézték: valaki levette az egyik egyesület számlájáról a pályázatokon nyert pénzt, odaadta neki, ő pedig továbbította az egyes programok felelőseinek. Zuschlag szerint az összeállításból látszik is, hogy a rendezvényeket mindig pénzfelvétel előzi meg valamelyik egyesület számlájáról.

 

Vallomásában Zuschlag részletesen beszámolt a FIB különböző rendezvényeinek költségeiről is. Szerinte egy-egy ilyen rendezvény többmilliós költségének csak egy részét fedezte a részvételi díj, a többit a FIB-nek kellett állni. Egyik-másik tétel megjelenik ugyan a FIB folyószámláján is, de például az utaztatást többnyire zsebbe fizették a buszos vállalkozóknak. Beszélt arról is, hogy 2004-ben a FIB részt vett az európai parlamenti választás kampányában, szerinte körülbelül négymillió forinttal. Később Zuschlag ezt úgy egészítette ki, hogy nem konkrétan a kampányt finanszírozták, hanem a FIB saját akciót szervezett a Fidesz álltal indítot Nemzeti Petíció ellen.

Szó sincs arról, hogy a pénzből bárki magáncélra elvett volna - állította Zuschlag -, hiszen még hozzá is kellett tenni más forrásokból, hogy összejöjjenek a rendezvények költségei. A vádlott megismételte azt a korábbi állítását, hogy az érintett egyesületek vezetői nem tudtak arról, pontosan mire és hogyan költötték el a pályázatokon nyert pénz. A gyakorlat az volt, hogy ha bármilyen pályázati pénz befutott, azt az éppen aktuális programra költötték - mondta Zuschlag, aki szerint ez "elég elterjedt gyakorlat volt".

 

Ha volt valami fizetnivaló, akkor szóltam annak az egyesület elnökének, ahol éppen volt pénz, amit levettek, majd odaadták B. Péternek vagy G. Dánielnek, a FIB-iroda munkatársainak - vallotta Zuschlag, aki külön kikutatást készített Katus Ferenc harmadrendű vádlott feleségének a számlájára átutalt összegekről. A nő számlájára azért utaltak különböző összegeket - vallotta Zuschlag -, mert Katus Ferencnek nem volt bankszámlája. Bár a pénz magánszámlákon keresztül áramlott, minden esetben kivették és FIB-es programokra költötték.

Hallgat minisztériumi kapcsolatairól

Zuschlag ugyan már vallomástételének elején, február 11-én jelezte, hogy nem kíván a pályázatok elbírálóiról beszélni, a bíró hétfőn kijelentette, hogy mindenképpen érintenie kell ezt a témát. A politikus azt vallotta, hogy a központi pályázatokat kezelő Mobilitásnál ő nem járt el személyesen a konkrét ügyekben, bár ismerte az egymást követő főigazgatókat, a felügyelő közigazgatási államtitkárokat (előbb Szilvásy György, majd Benedek András) és a regionális ifjúsági irodák vezetőit.

Napi szinten nem folytam bele a dolgokba - mondta Zuschlag, aki rendszerint a titkárát, Lados Istvánt bízta meg azzal, hogy eljárjon a pályázatok ügyeiben. Értesült ugyan arról, hogy a pályázati beszámolók nincsenek rendben, mert nem egyeznek a számlákkal, de Lados vallomásával szemben azt állította, nem adott konkrét utasításokat arra, hogyan járjon el. "Csak annyit mondtam, hogy minél hamarabb meg kell csinálni" - jelentette ki Zuschlag.

Lados korábbi vallomásában azt állította, hogy Zuschlagnak konfliktusai voltak a Mobilitás vezetőivel a pályázatok vagy a beszámolók miatt. Ez a volt képviselő szerint nem igaz, szerinte ilyen témákról ő sosem beszélt a Mobilitás-vezetőkkel, akikkel azonban más ügyekben rendszeresen találkozott. Zuschlag volt ugyanis a parlament ifjúsági és gyermek albizottság elnöke, illetve tagja volt az MSZP ifjúsági munkacsoportjának is.

 

Ifjúságpolitikával foglalkozó képviselőként Zuschlag rendszeresen egyeztetett a területért felelős minisztérium vezetőivel is, például arról, hogy költségvetésről, vagyis hogy milyen célokra mekkora összegeket írjanak ki. A vádlott ugyanakkor a hétfői tárgyaláson is fenntartotta, hogy nem kíván nyilatkozni a minisztériumi kapcsolatairól, illetve hogy ezeknek milyen szerepük volt a pályázatok elbírálásában. Általánosságba azonban elmondta, hogy az ifjúsági munkacsoport hétfőn délutánonként tartott ülést a parlamentben, amelyen 10-15 ember vett részt, elmondták véleményüket például arról, hogy milyen pályázatokat írjanak ki.

Ennél volt egy szűkebb fórum is, amelyen Zuschlagon kívül Arató Gergely, Újhelyi István és Bakonyi Tibor MSZP-s képviselők, illetve a minisztérium vezetői vettek részt. Zuschlag nem kívánt válaszolni arra, hogy ezeken az üléseken milyen lobbitevékenységet folytatott. Arról sem beszélt, hogy lobbizott-e a fővárosi önkormányzat által kiírt pályázatok elnyeréséért. Azt mondta, hivatalosan nem volt kapcsolata a városházával, nem ismerte a pályázatokat kiíró és lebonyolító ügyosztályokat. A fővárosi MSZP-s képviselőket viszont jól ismerte, köztük Danielisz Bélát, a pályázatokat elbíráló városrendészeti bizottság elnökét is. A fővárosi pályázatok bonyolultabbak voltak, mint a Mobilitás által kiírtak - mondta Zuschlag -, ezért azokat egy T. Ferenc nevű férfi készítette, akit a vádlott az MSZP-ből ismert, ahol közbiztonsági témákkal foglalkozott.

 

Zuschlag egyedül a Nemzeti Civil Alapprogrammal (NCA) kapcsolatban ismerte el: lobbizott azért, hogy minél több, a baloldalhoz tartozó civil szervezet jelentkezzen a döntéseket meghozó kollégiumokba. Voltak olyan kollégiumok, ahol sikerült többségbe kerülni a baloldaliaknak, de Zuschlag nem kívánt konkrét személyeket megnevezni. Azt mondta, többen még most is pozícióban vannak, őket nem kívánja belekeverni az ügybe.

"Amikor a beszámolókat készítették, akkor számoltak-e azzal, hogy nem kell olyan nagyon strapálniuk magukat" - kérdezte a bíró a vádlottat a pályázatok ellenőrzéséről. Zuschlag erre azt mondta: "Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem." A volt képviselő szerint az ellenőrzési mechanizmus csak formális volt, hiszen nincs elég ember a helyszíni ellenőrzésekre. "Úgy vannak vele, hogy fölösleges ezzel foglalkozni" - magyarázta Zuschlag, hogy a kis értékű pályázatokat nem is éri meg ellenőrizni, hiszen az ellenőrök többe kerülnének, mint a megítélt összeg.

 

Az NCA-s pályázatok azonban szigorúbbak voltak, mint a Mobilitás vagy a főváros pályázatai, mert azokat a Magyar Államkincstár megyei szervezetei ellenőrizték. Ezért is kérték meg a kilencedrendű vádlottat, Prácser Lászlót, hogy nézzen át egy-két pályázatot - mondta Zuschlag. A vádirattal szemben azt állította, hogy ezeket nem Prácser írta, csak átnézte őket, amiért nem kért és nem kapott pénzt. Zuschlag tagadta azt is, hogy Prácser segített volna nekik nyerni a pályázatokon. Azt mondta, ha lépni akart valamit az NCA-nál, valamilyen pályázat elbírálásánál, azt Prácser nélkül is meg tudta tenni.

Zuschlag Jánost és társait különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett csalás bűntettével vádolják. Zuschlag 2007. szeptember 21. óta van előzetes letartóztatásban. Ügyében egy rutinellenőrzés után indult a nyomozás, amelynek eredményeként 2005-ben a Kiskunhalasi Városi Ügyészség indított vizsgálatot a számviteli fegyelem megsértésének alapos gyanújával, több civil szervezet pályázatokon nyert támogatásainak felhasználása miatt.