Faipari ismeretek, emberismeret, bibliaismeret, finn - csupa olyan tantárgy, amiből 2009-ben csak pár diák érettségizik emelt szinten. Jelenleg 191 tantárgyból lehet érettségi vizsgát tenni, ezt a számot az oktatási minisztérium 2011-től jelentősen csökkentené. Valószínűleg beáldozzák a kis szaktárgyakat és az alig használt nyelveket. Megváltozik a felvételi pontszámítás is, felértékelődnek a természettudományi tárgyak és az emelt szintű érettségi.

Eddig 191 tantárgyból érettségizhettek a középiskolások, de véget ér a paradicsomi állapot, mivel az oktatási minisztérium szűkíti a választható tárgyak körét, és csak 30-35 tárgyat hagyna meg.

Bakonyi László, az Oktatási Hivatal vezetője eljuttatta az [origo]-nak a 2009-es emelt szintű érettségi jelentkezések listáját, amelyből kiderül, hogy nagyon sok olyan tantárgy van, amelyikből csak elvétve vizsgáznak a középiskolások (és a listán még nincsenek is rajta azok a vizsgatárgyak, amelyeket senki sem választott idén). Ezek a tárgyak öt fő csoportra oszthatók: szakmai, idegen nyelvi, idegen nyelvű szaktárgyi, vallási-teológiai és egyéb tárgyakra.

Mindössze három diák tesz például faipari alapismeretekből, illetve művelődési és kommunikációs alapismeretekből érettségit. Az angol nyelvű elektronikai alapismereteket, a könnyűipari alapokat és az ügyviteli alapismeretek német nyelvű szóbelijét ketten választották. Az egész országban csak egy-egy diák vizsgázik a nyomdaipari, vegyipari és az oktatási alapokból.

Az idegen nyelvi érettségi tárgyak között 2009-ben egy-egy tanuló vizsgázik csak finnből, beásból, hollandból, eszperantóból, kettő pedig héberből. Kevesen választják a környező országok nyelvi és irodalmi vizsgáit: mindössze 3-6 jelentkező van a lengyel, román, szerb, szlovák és ukrán vizsgákra.

Az idegen nyelven tanult tárgyakból is kevesen akarnak érettségizni. Az angol a legnépszerűbb: ezen a nyelven biológiából, földrajzból és informatikából érettségiznek idén a középiskolások. Horvátul történelem- és földrajz-, franciául matematika- és történelem-, németül matematika-, szlovákul pedig történelemvizsgákra adtak le jelentkezést, jellemzően 1-2 ember.

Mindössze három hitéleti tárgy tűnik fel az idei érettségilistában. Három-három vizsgázó jelentkezett katolikus hittan, református hittan és a Hit Gyülekezete által elismertetett bibliaismeret vizsgára. Népművészetből négy diák, emberismeret és etikából pedig csak egyvalaki érettségizik.

Bakonyi szerint azért ilyen magas az érettségi tárgyak száma, mert sok tárgyból több nyelven is vizsgázhatnak a diákok. Várhatóan csökkentik a nyelvi érettségi tárgyakat is. Az [origo] kérésére Bakonyi László felsorolta azokat a nyelveket, amelyek biztosan megmaradnak: ezek az angol, a német, a francia, az olasz, az orosz, a spanyol és egyetlen nem élő nyelvként a latin, továbbá a nemzetiségi nyelvek. Viszont többek között olyanok, mint a portugál, a lengyel vagy a könnyen megtanulható mesterséges nyelv, az eszperantó ki fognak esni a rendszerből.

A módosítás nem fogja érinteni azokat a tárgyakat sem, amelyekből az utóbbi időszakban tíz diáknál többen érettségiztek. Az idegen nyelveken kívül zömében szakmai tantárgyak esnek majd ki az érettségi tárgyak köréből 2011-től az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) honlapjáról elérhető tervezet szerint.

Változás a pontrendszerben is

Változni fog a hozott pontok rendszere is. A jelenlegi szabályzat szerint a középiskolából hozott pontoknál minden tanult tárgy beszámítható, amit a diák minimum két évig tanult. Az érettséginél szerzett pontok esetén az a kritérium, hogy az iskola által támasztott feltételeket teljesítse - még ha ez csak egyévnyi tanulmányt jelent is.

A tervezet a természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány) előtérbe helyezését támogatja. Az OKM tervei szerint 2012-től csak természettudományos tárgy lehet majd választott tárgy a középiskolából hozott pontoknál.

Változik a többletpontok számítása is: kevesebbet fog érni a nyelvvizsga és minden más plusz teljesítmény is. Viszont értékesebb lesz emelt szinten érettségizni, ezt direkt pontszámemeléssel ösztönzik majd. A maximális többletpontszám 80 pont marad.

Bakonyi László szerint fontos szempont volt az átalakítás tervezésénél a költséghatékonyság. A rengeteg, pár emberes vizsga megszervezése ugyanis sok pénzbe került, ezt megspórolhatja a hivatal. Bakonyi azonban azt is megjegyezte: "még nem tudjuk pontosan, mennyit takaríthatunk meg ezzel".