Szolgálatra hajlandó diákokról álmodik Szekeres

2009.05.03. 22:14

Egyre több középiskolában és egyetemen lehet majd katonai alapismereteket tanulni, a tárgyból érettségizni is lehet, amitől ellenállhatatlan hajlandóságot éreznek majd a fiatalok a haza szolgálatára - legalábbis a Honvédelmi Minisztérium (HM) tervei szerint. A tantárgy már most is létezik, két egyetemen és néhány középiskolában tanítják, és azért egy 3-ast átlagban hoznak a diákok még a nem katonai profilú veszprémi egyetemen is. Tiszthelyettesek, sebek, tájoló - hogyan lehet kiváltani a hazaszeretetet?

"Tegnap miniszterjelöltként kellett megjelennem egy meghallgatáson. Lázár János [Fidesz] azt kérdezte tőlem, milyen kiemelt feladatai lesznek idén a Honvédelmi Minisztériumnak. Azt válaszoltam: a minisztérium régi-új feladata a honvédelmi nevelést a korábbiaknál jobban előtérbe helyezni" - mondta április 15-i miniszteri meghallgatásán Szekeres Imre honvédelmi miniszter.

A honvédelmi tárca szerint a hazafias nevelés "komplex, célirányos tevékenység, melynek célja a haza, a szülőföld iránt érzett pozitív érzelmek kialakítása, melyben megjelenik a haza szeretete és hajlandóság a szolgálatára". A Honvédelmi Minisztérium (HM) és a vele együttműködő Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) közös célja, hogy minél több középiskolában és felsőoktatási intézményben tanítsák a katonai vagy honvédelmi alapismeretek tantárgyat. Szekeres szerint már eddig is 2000-2500 hallgató vette fel szabadon választható tárgyként, pedig ha a kifejezetten katonai profilú Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egytemet (ZMNE) leszámítjuk, csak a veszprémi Pannon Egyetemen lehet tanulni - ott is csak távoktatásban.

A tárgy 2007 szeptembere óta választható - mondta Nagyné Stribl Tünde, a Pannon Egyetem oktatási igazgatója. A távoktatási forma szerinte jól működik, "a hallgatóktól tudom, hogy szeretik a tárgyat". Nem véletlen, hogy Veszprémben oktatják ezt a tárgyat: maga Szekeres Imre is itt végzett 1974-ben a helyi vegyészmérnöki karon - magyarázta Nagyné, ráadásul az egyetem mindig jó viszonyt ápolt a ZMNE-vel.

Ígéretes a tárgy jövője is a HM szerint. A felsőoktatásban honvédelmi alapismeretek néven fut a tantárgy és különösen népszerű: az utóbbi hetekben 6 egyetem jelezte, hogy be akarják vezetni - írta válaszában a tárca.

Elég jól kampányolják

Az [origo] beszélt egy hallgatóval, aki felvette a honvédelmi alapismeretek tantárgyat. Nemzetközi tanulmányokat hallgat, amihez kapcsolódik a téma, és személy szerint is érdekli a biztonságpolitika. Azt állította, hogy sok társát is felvillanyozza az érdekes katonai téma, de csábító az is, hogy nem kell bejárni az órákra a távoktatás miatt. A tanegység három kreditpontot ér, amit egy zárthelyi dolgozattal és egy maximum 10 oldalas házidolgozattal lehet abszolválni. Szerinte az is fontos szempont, hogy elég "jól kampányolják" a tárgyat - ezért vették fel több mint 700-an.

Igaz, ahogy egyre több hallgató választja ezt a tanegységet, úgy romlik egyre jobban az átlageredmény az [origo] által megtekintett adatok szerint. A tantárgyi átlag a 2007/2008-as első félévi 3,54-ről a 2008/2009-es első félév végére 3,13-ra romlott. Míg az első félévben nem volt bukás a tárgyból, addig az őszi szemeszterben már a hallgatók több mint 13 százaléka, 77 fő nem felelt meg a követelményeknek.

A számokból az is kiderül, hogy egyre több nő tanulja a tárgyat félévről félévre. Kezdetben még csak a teljes létszám 22,4, a múlt félévben pedig már 38,5 százalékát adták.

A HM erősítene a középiskolákban is. Ötvös Zoltán, az OKM közoktatási főosztályának munkatársa a hazafias nevelésről még április 16-án tartott konferencián elmondta, hogy egy idei kormányhatározat értelmében 2011. november 30-ig kell kidolgozni azt a programot, amelynek része a középiskolai és felsőoktatási honvédelmi oktatás. Ez az OKM és a HM közös feladata, a bevezetés határideje 2012 szeptembere.

Szekeres Imre szerint lesz új tankönyv is őszre, ami a modernizált honvédséghez fog igazodni. A most használt tankönyv - ami a honlap szerint még új - nem a legfrissebb. "A prágai [NATO-]csúcson (2002) hozott döntés értelmében a katonai struktúra stratégiai szintjén megkezdődött az átalakítás, amelynek befejezése 2005 második felében várható" - olvasható benne. A könyv fő fejezetei a honvédségi szabályzatról, az alakzatokról, a honvédség és a NATO felépítéséről, a katonai tereptanról, a munka-, tűz- és környezetvédelemről, az elsősegélynyújtásról, egyes vonatkozó jogszabályokról és lőelméleti-ballisztikai alapismeretekről szólnak.

Összeállítottak egy honlapot is www.katonasuli.hu címen, ahova különféle kapcsolódó hírek és anyagok kerülnek. Bemutatják a honvédség működését és felépítését a katonaság reménybeli utánpótlását képező fiataloknak.

Folytassa a sebek fajtáinak felsorolását!

2009-ben 11 középiskola vette fel a programjába a katonai alapismereteket, ami választható érettségi tárgy is. Megnéztük a tavalyi középszintű érettségi feladatsort, amely 30 feladatból áll. Ezek teljesítésére két órájuk van a diákoknak. A feladatsor a tankönyv fejezeteire épül olyan kérdésekkel, mint például: Írja le kinek van közvetlenül alárendelve a század ellátó tiszthelyettes!; Folytassa a sebek fajtáinak felsorolását!; Válassza ki és a négyzetbe x-szel jelölje be, hogy a felsorolt válaszok közül melyek azok a műveletek, amit a 39/49M tájolóval elvégezhetünk!

A tesztet kíváncsiságból megcsinálta Ötvös, az OKM munkatársa is, de nem szerzett túl jó tapasztalatokat. "Ha most diák lettem volna, elégségest kapok".

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK