Törvényt módosítana Tubes miatt Szili Katalin

2009.05.03. 12:13

A területrendezési tervről szóló törvény módosításával akadályozná meg a Pécs mellett Tubes hegyre tervezett NATO-lokátor építését Szili Katalin, az MSZP polgármesterjelöltje. A házelnök javaslata értelmében Pécs önkormányzata vétót emelhetne az ellen, hogy egész területét kiemelt honvédelmi célú területté nyilvánították, és így megakadályozhatná a radarállomás felépítését.

A jövőben a települési és megyei önkormányzatok jelölhessék ki, módosíthassák és minősíthessék át a kiemelt honvédelmi célú területeket - javasolja Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, az MSZP pécsi polgármesterjelöltje, aki a szerdán nyújtott be javaslatot az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosítására. Az előterjesztés szerint a törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül a kiemelt fontosságú honvédelmi területtel rendelkező önkormányzat kezdeményezheti a rendezési tervek felülvizsgálatát.

A javaslattal párhuzamosan már az Alkotmánybíróság előtt van a Tubes hegyre tervezett lokátor ellen küzdő Civilek a Mecsekért Mozgalom beadványa, amelyben megtámadták az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényt. Azt kifogásolják, hogy 2008 nyarán módosított jogszabály értelmében Pécs város egész közigazgatási területe kiemelt fontosságú honvédelmi terület lett, amivel a civilek szerint a törvényalkotó korlátozta az önkormányzatok rendelkezési jogosultságát.

Szili szerint a mostani törvénymódosítás célja, hogy valamennyi, a meglévő és a jövőben kijelölendő kiemelt fontosságú honvédelmi területre egységes törvényi szabályozást vezessen be. A megyei területrendezési terveket 2010. december 31-ig kell az Országos Területrendezési Tervvel összehangolni, illetve ahol ilyen nincs, ott 2011 végéig kell azt elkészíteni.

Több tucat pécsi polgár és a városi önkormányzat 2007 júliusában felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Tubesre tervezett NATO-lokátorra vonatkozó másodfokú építési engedély ellen a Fővárosi Bírósághoz. A kereseteket beadó magánszemélyek és szervezetek azt kérték a bíróságtól, függessze fel a határozat végrehajtását, az engedélyt helyezze hatályon kívül és a Honvédelmi Minisztériumot kötelezze új eljárás lefolytatására az ügyben.

A Fővárosi Bíróság nem, a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla azonban 2008. februárban jogerősen felfüggesztette az építési engedély végrehajtását. A döntés azt jelentette, hogy mindaddig nem kezdődhet meg beruházás, amíg határozat nem születik az építési engedély hatályon kívül helyezésére és az ügyben új eljárás lefolytatására vonatkozó alapbeadványokban. Ez a per még folyamatban van, abba tavaly nyáron a felperes civilek oldalán a jövő nemzedékek biztosa is belépett.

KAPCSOLÓDÓ CIKK