Jóváhagyta az Alkotmánybíróság kedden az objektív felelősségről szóló törvényt, amely szerint a gépjármű üzemben tartója felel a közlekedési jogsértésekért még akkor is, ha nem ő vezette az autót. Az Alkotmánybíróság szerint az élet védelme indokolttá teszi a törvényt.

Két rendelkezés kivételével alkotmányosnak találta a közúti gépjárművet üzemben tartók objektív felelősségét szabályozó törvényt az Alkotmánybíróság (Ab) - közölte az Ab sajtófőnöke, Sereg András szerdán. Az Ab kedden elfogadott határozata szerint mások életének védelme és a közúti közlekedés rendjének megóvása alkotmányosan indokolja azt, hogy a kiemelt jogsértésekért a jármű üzemben tartóját teszik felelőssé.
   
Az Ab alkotmányellenesnek találta ugyanakkor, hogy a törvény szerint akkor is az üzemben tartó köteles bírságot fizetni, ha ismert, ki használta a gépjárművet, de a bírságot tőle nem lehet behaj­tani. A másik kifogásolt rendelkezés az, hogy az üzembentartót nem értesítik a bírság kiszabására irányuló eljárásról, és jogaival csak attól kezdve élhet, hogy kézbesítik neki a határozatot. Az alkotmányellenes részeket az Ab megsemmisítette.

Megállapította viszont, hogy az üzemben tartót közigazgatási bírság megfizetésére kötelezni önmagában nem alkotmányellenes, de csak akkor, ha a járművet az üzemben tartó olyasvalaki használatába adta, akit a hatóság előtt nem nevez meg.

Az Ab a felelősség alóli mentesülés rossz szabályozása, valamint a szabálysértési és a közigazgatási eljárás viszonyának rendezetlensége miatt jogalkotói mulasztást is megállapított. Emiatt felhívta az Országgyűlést, hogy a mulasztást december 31-ig pótolja.

Az Alkotmánybíróság 15 indítványozó - köztük bírák, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosa - beadványa alapján vizsgálta a közúti közlekedésről szóló törvény az "objektív felelősségről" szóló részeinek alkotmányosságát. A módosítások tavaly január 1. óta vannak hatályban.

Az indítványozók szerint az üzemben tartók "felróhatóságtól és vétkességtől" függetlenített felelőssége ellentétes a jogállamiság követelményével, sérti a tisztességes eljáráshoz való jog alkotmányos követelményét, az ártatlanság vélelmét, a kétszeres büntetés tilalmát, továbbá a szabálysértési bírsághoz képest hátrányos megkülönböztetést is megvalósít.