Tökéletesnek tartja javaslatát, pedig az lehetővé teszi, hogy akár a teljes fizetésüket adómentesen számolhassák el a parlamenti képviselők. Gondolkozott, hogy esetleg gátat szabjon a számlagyűjtögetők merészségének, de végül meggyőzte magát, hogy erre nincs szükség. Méltánytalanul kicsinek érzi a képviselői fizetést, pedig ő maga májusban 1 milliót keresett. Miniinterjú Göndör István szocialista képviselővel, aki megint megreformálná a képviselői fizetéseket.

- Ön szerint ez a törvényjavaslat megnyugtatóan rendezi majd a képviselők javadalmazását?

 - Mivel a képviselőknek az általános szabályok szerint kell adózniuk és elszámolniuk, igen: a törvényjavaslat erről az oldalról tökéletes. Ami nem tökéletes, az a javadalmazás nagysága, de annak meg nem most van itt az ideje.

- Az indítvány a képviselők számára csupán egy költséget, a lakhatási támogatást nevesíti, mint elszámolható képviselői kiadást. Ön szerint nem teremt-e lehetőséget visszaélésre, hogy nincs meghatározva, pontosan milyen egyéb számlákat számolhatnak el munkájuk részeként a képviselőkl?

- A válaszom dodonai. Egy vállalkozónál sem kutatják, hogy mennyi költséget számolt el, ha arról számlája van. Csak úgy mellesleg jegyzem meg, bennem is megfordult, hogy egy plafont be kellene állítani, és a költségelszámolás mondjuk ne haladhassa meg a képviselői bevételek 50 százalékát. De végül is nem tettem bele ezt a törvénybe, mert úgy érzem, hogy ezért a képviselő felelős, és senki nem fog tudni annyi számlát összegyűjteni, hogy a jövedelmét mondjuk teljes egészében eltüntesse.

- Az adótörvény szerint továbbra is csak az a költség számolható el, amely "részben sem szolgálja a magánszemély személyes vagy valódi szükségleteinek kielégítését". Ön is beszélt korábban az [origo]-nak arról, hogy a kocsijával például a családját is fuvarozza. Hogyan lehet akkor ezt a jövőben ellenőrizni, betartatni, hogy a törvény betűje érvényesüljön?

- Egy vállalkozónál le tudja ellenőrizni, hogy amikor éppen üzleti útra ment, vitte-e magával a családját, vagy sem? Tehát én mindig csak azt kérem, hogy ugyanazt tegyük föl, amit egy vállalkozónak is fölteszünk. Ne feltételezzük azt, hogy a képviselő eredendően csibész!

- Szintén ön beszélt korábban arról, hogy rengeteg képviselői kiadásáról nem tud számlát hozni, így többek között a lakásáról sem. Mit gondol, ön, illetve képviselőtársai a korábbi költségtérítés értékének hány százalékát tudják majd adómentesen elszámolni, és mennyit fognak a normál jövedelemadó kulcsával leadózni?

- Ez attól függ, hogy ki milyen távolságra lakik Budapesttől, milyen albérlete van. Én meg vagyok győződve arról, hogy a képviselők döntő többsége számlákat fog gyűjteni. A személyi jövedelemadóról szóló törvény azt mondja, hogy ha Buga Jakabnak van 100 egység bevétele, akkor eldöntheti, hogy a 100-ból 10 forintot számol el költségként, bizonylatok nélkül, és 90-ről adózik, vagy azt mondja, hogy gyűjti a számláit, van 30 egységnyi számlája, és csak 70-ről adózik. Ha 10 százalékot számol el, és nincs számla, akkor nincs semmi más, nincs gépkocsi, meg benzin, meg útnyilvántartás. A másik lehetőségnél pedig a képviselő vezeti a benzinszámláit, a kilométerenkénti 9 forintot, úgy, ahogy a vállalkozó. Akinek albérlete van, és ezt fizeti rendben, meg rezsije van, az már több, mint 10 százalék. Tehát tulajdonképpen itt most a képviselő lépéskényszerbe került, mert itt most számlát kell gyűjtenie a kiadásairól.

- A törvénymódosító javaslat indoklásában azt írja, hogy a módosítással a közélet tisztasága, a közpénzek felhasználásának átláthatósága kedvéért a képviselők mostantól magukra nézve is elfogadják a magánszemélyekre vonatkozó adózási szabályokat. Ez azt jelenti, hogy eddig ezeket a szempontokat, a közélet tisztaságát és a közpénzek átláthatóságát figyelmen kívül hagyták?

- Nem, engedje meg nekem, hogy ezt már az ilyen írói munkásság[om részének tekintsem]. Amikor azt mondtam, hogy kikényszerítjük, hogy a képviselő is kérjen számlát mindenről, akkor tényleg tettem lépést az átláthatóság érdekében. Azzal, hogy most mindezt nyilvánosan bevétellé tettük, ezzel azt segítettük, hogy az állampolgár lássa, hogy mennyi a képviselőnek az összes bevétele.

- Szintén az indoklásban írja, hogy a módosítással a képviselők tudomásul veszik, hogy az Alkotmány 20. §-ban meghatározott, "a képviselők függetlenségét biztosító javadalmazás csak a válság elmúltát követően, az ország teherbírásától függően biztosítható". Ezek szerint a most benyújtott javaslat által megteremtett javadalmazást még nem tartja elégségesnek?

- Itt most nincs szó bevétel- vagy jövedelemnövekedésről, és azt mondom, hogy az a képviselői jövedelem, ami eddig volt, az méltánytalanul kicsi. Az a 230 ezer forintos bruttó, az kicsi. (Göndör itt a képviselői alapdíjról beszél, ő maga pótlékokkal és térítésekkel bruttó 1 078 335 forintot keresett májusban - a szerk.)  Ha csúnyán fogalmazok, akkor azt mondom, hogy az én olvasatomban a korrupció meg ilyenek akkor jönnek elő, ha valakinek kicsi a jövedelme, mert akkor fogad el különböző ajándékokat meg juttatásokat.

- Tehát ha a függetlenséget biztosító javadalmazás nem biztosított, akkor jelenleg nem biztosított a képviselői függetlenség sem?

- Bocsásson meg, akkor én most csúnyábban fogalmazok. Én 1994-ben bejöttem ide, mint egy nagyvállalatnak a vezetője, ahol több mint havi 400 000 volt a fizetésem, 1994-ben. Itt pedig volt 89 000 forint. Akkor, amikor ma a képviselői jövedelmek még egy köztisztviselői, főosztályvezetői szintet sem ütik meg, akkor bizony [...] ezen el kell gondolkodni, hadd mondjam azt.

- Tehát emiatt ön magát vagy bármelyik képviselőtársát elfogultnak, vagy befolyásolhatónak tartja?

- Nem. Én ilyet nem tennék. Ez csak egy általános vélemény. Azért merem ezt mondani, mert amikor itt volt legutóbb a Transparency International elnöke, és vele erről beszélgettünk, ő is ezt mondta: hogy bizony a közszolgálatban dolgozókat tisztesen meg kell fizetni.