Ellenzi az ombudsman a diákok öltönypénzét

2009.11.25. 17:17

Egy panaszos sérelmezte az ombudsmannál, hogy osztálypénzt szed az iskola többek között ballagási öltönyre. Az iskola erre azt válaszolta, hogy hozzátartozik a nevelési programjához, hogy a ballagók az előírt öltözetet viseljék. Szabó Máté ombudsman szerint ha ez így van, akkor az iskolának kéne állnia a költségeket, ha pedig nem, akkor nem tehető kötelezővé az öltöny viselése.

Egy több gyermeket nevelő, szociális támogatásban részesülő szülő panasszal fordult Szabó Mátéhoz, az állampolgári jogok országgyűlési biztosához, mert sérelmezte, hogy gyerekei iskolájában osztálypénzt szednek. Szabó Máté megkereste a beadványban megnevezett középiskola igazgatóját, aki azt mondta, hogy minden tanév első szülői értekezletén - szülői kezdeményezésre - az osztálykirándulásra, osztályprogramok szervezésére és végzős osztály esetén ballagási öltönyre, tabló készítésére pénzt gyűjt az osztályfőnök.

Az iskola házirendje az osztálypénzről nem tartalmaz előírást, a befizetés önkéntes, illetve annak megtagadása nem járhat sem a mulasztó nevének nyilvános kihirdetésével, sem a bizonyítvány visszatartásával. Az igazgató elmondta, hogy sok nevelési programot kell megvalósítani, azonban az iskola nem tudja mindegyiket finanszírozni. A ballagási ruha készítése pedig iskolai hagyomány, mivel úgy ítélik meg, hogy az ünnepélyes öltözék a tisztelet kifejezése, tehát fontos nevelési alapelv.

Szabó Máté ombudsman állásfoglalásában kijelentette, hogy a közoktatási törvény szerint az iskola csak a testi épséget védő, illetve a tanórán való részvételt biztosító ruházat viselését határozhatja meg. Az ebbe a körbe nem tartozó felszerelésekről az iskolának kell gondoskodnia. Jogszabályba ütközik minden olyan iskolai rendelkezés, amely a fentieken túlmenő korlátozást tartalmaz, illetve meghatározott viselet (például ballagási öltöny) kötelező használatát írja elő - írta.

Állásfoglalásában azt is közölte Szabó, hogy az előírt ruházat hiánya esetén sem dönthet úgy az iskola, hogy a diákot esetleg kizárja a tanításból, illetve a rendezvényről. Szabó Máté közölte: a közoktatási törvény meghatározza, az iskolai szolgáltatások közül mi ingyenes, illetve melyért kérhető térítési díj, illetve tandíj. A nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére kell megszervezni a tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést, az iskolán kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát - közölte.

Ha mégis a nevelési programot szolgálja a ballagási ruha az iskola szerint, akkor sem kérhetik az ilyen rendezvények költségeinek megtérítését - közölte Szabó Máté szerdai állásfoglalásában. Az ombudsman szerint az iskoláknak irásos nyilatkozatot kell kérnie a szülőktől arról, hogy átvállalják a költségeket, ha az iskola szervezte esemény nem része a tantervnek. Az ezzel ellentétes gyakorlat sérti a jogbiztonság, a tisztességes eljárás követelményét, a művelődéshez, az oktatáshoz és az emberi méltósághoz való alapvető jogot.

KAPCSOLÓDÓ CIKK