Ombudsman: Ideológiai alapon nem tilthat be rendezvényt a rendőrség

2009.12.10. 12:49

Egy rendezvény betiltásáról vagy engedélyezéséről szóló döntésnél nincs joga a rendőrségnek mérlegelni a társadalmi érdeket, nem szabad minősítenie a szervezőt - írta az állampolgári jogok biztosa csütörtökön közzétett állásfoglalásában. Az ombudsman szerint a rendőrség jogszerűtlenül járt el, amikor fasisztának minősített és megtiltott egy rendezvényt a közelmúltban.

Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa csütörtökön összeállítást adott ki arról, mi alapján tilthat meg a rendőrség egy rendezvényt. Szabó amiatt kezdett el foglalkozni a témával, hogy egy rendezvényt az illetékes rendőrkapitányság azzal az indokkal tiltott be, hogy akadályozta volna a más útvonalon nem biztosítható közlekedést, és a megtartásához kapcsolódó társadalmi érdek nem áll arányban az általa okozott nehézségekkel, károkkal. Az ombudsman lefolytatott egy vizsgálatot, de ennek során nem talált elemzést a rendezvény közlekedésre gyakorolt lehetséges hatásáról.

A rendőrség a rendezvény megtartását kizárólag a gyülekezési törvényben meghatározott okokból tilthatja meg - közölte az ombudsman. A rendőrségnek például meg kell állapítania, hogy a rendezvény milyen hatással lenne a közlekedésre vagy a népképviseleti szervek, illetve a bíróságok működésére, azonban Szabó szerint nem vizsgálhatja a rendezvény megtartásához fűződő társadalmi érdeket, nem minősítheti a szervezőt.

A betiltott rendezvényre vonatkozó határozat a rendezvényt fasiszta jellegűnek minősítette. Ezzel olyan szempontokat mérlegelt az ombudsman szerint, amelyekre a gyülekezési törvényben foglalt felhatalmazása - az alkotmány ideológiai semlegessége okán - nem terjed ki. Még ha az illetékes rendőrkapitány úgy ítéli is meg, hogy szerinte fel kellene oszlatni a rendezvényt bejelentő szervezetet, egy rendezvény tudomásul vétele vagy megtiltása során nincs lehetősége mérlegelni ezt a körülményt - írta az állampolgári jogok biztosa. Ezt mindaddig nem teheti meg, amíg a bíróság a szervezetet fel nem oszlatja.

Az ombudsman utalt arra, hogy a rendőrségi gyakorlat közvetlenül hivatkozik a gyülekezési jog korlátozását lehetővé tevő nemzetközi emberi jogi dokumentumok rendelkezéseire. Ezeket azonban nem lehet önkényesen értelmezni - jelentette ki Szabó. A biztos nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény meghatározta a korlátozások körét, vagyis azokat - törvénymódosítás nélkül - senki sem terjesztheti ki.

Szabó kitért arra: a politikai közösség kifejezésre tudja juttatni, hogy támogatást és védelmet nyújt a sérelmekkel szemben, például azzal, hogy elkötelezi magát az alkotmány alapértékei mellett és következetesen fellép a kirekesztő nézetek ellen. Az ombudsman szerint azonban a gyülekezési jogot érintő rendőrségi intézkedések során kizárólag alapjogi és rendőrszakmai szempontok vehetőek figyelembe. "Az ezeken túlmenő minden elvárás, várakozás vagy értékelés bizonytalan jogalkalmazási helyzetbe hozza a rendőrséget, és a jogi szempontokon túlmutató megfelelési kényszer kialakulásához vezethet" - írta az ombudsman, aki megállapításait megküldte az igazságügyi és rendészeti miniszternek és az országos rendőrfőkapitánynak is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK