Jogerősen 14 millió forint nem vagyoni kártérítésre kötelezték a szigetvári önkormányzatot. Az önkormányzat fenntartásában lévő kórház egyik orvosa 2005-ben mulasztást követett el egy mandulaműtéten átesett kisfiú ellátásában, aki meghalt. A Legfelsőbb Bíróság szerint a haláleset és az orvos mulasztása között nem volt közvetlen ok-okozati összefüggés.

Jogerősen 14 millió forint nem vagyoni kártérítés és kamatai megfizetésére kötelezte a Pécsi Ítélőtábla a szigetvári önkormányzatot szerdán. Az általa fenntartott kórház egyik orvosának mulasztása rontotta egy mandulaműtét után meghalt kisfiú életben maradási esélyeit 2005-ben.

A táblabíróság ezzel részben megváltoztatta az ügyben korábban eljáró Baranya Megyei Bíróság határozatát, amelyben még összesen 19 millió forint kártérítés szerepelt. Az ítélőtábla ezt túlzónak találta. Lábady Tamás bíró indoklása szerint a Legfelsőbb Bíróságnak (LB) a kisfiú halála ügyében hozott döntésének figyelembe vételével határoztak a kártérítés mértékéről.

Az LB kimondta, a haláleset és az orvos mulasztása között nem volt közvetlen ok-okozati összefüggés, releváns összefüggés ugyanakkor volt, mert az orvosi mulasztások miatt a gyermek életben maradási esélyei csökkentek. Lábady szerint a táblabíróság a kártérítés megállapításánál nem vehette figyelembe, hogy a haláleset az orvos mulasztása miatt következett be, de nem lehet bizonyítani azt sem, hogy ha a doktor megfelelően jár el, megmenthető lett volna a gyermek élete. A kártérítést így az esélycsökkenés mértékével arányosan kellett megállapítani.

Az ötéves szentegáti gyermek manduláját 2005. február 24-én, a pécsi gyermekkórházban távolították el, és a fiút két nap múlva haza is engedték. Bár a sebek szépen gyógyultak, a kisfiú torka március 3-án vérezni kezdett, ezért szülei bevitték a legközelebbi szigetvári kórházba. Ott a személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt nem végeznek gyermek-mandulaműtéteket, ezért az ügyeletes orvos mentőt hívott, hogy a beteget a pécsi gyermekkórházba szállítsák.

Mivel szigetvári mentőautókban - akárcsak a többi, nem megyeszékhelyről induló mentőben - délután négy órától reggel nyolcig nincs orvos, a doktor azt is kérte, hogy ezzel egy időben Pécsről Szigetvár felé induljon egy másik mentő, amelyen orvos is van, hogy a beteg félúton szakszerű ellátást kaphasson. Mire a két mentőautó személyzete lebonyolíthatta volna a betegcserét, a kisfiú meghalt.

Halála miatt az ügyeletes orvost a Baranya Megyei Bíróság 2007-ben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésben bűnösnek találta, és jogerősen hat hónap - két év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztéssel sújtotta. Egyúttal mentesítette a hátrányos jogkövetkezmények alól. A bíróság szerint az orvos gondatlanul járt el, mert tisztában volt a kisfiú állapotának súlyosságával, ennek ellenére nem tett meg minden tőle telhetőt a megmentése érdekében. Nem stabilizálta a gyermek állapotát, nem kötött be infúziót neki, emellett elmulasztotta orvosi konzílium összehívását.