Több mint havi 60 ezer forint cafetériát kap jövőre a Miniszterelnöki Hivatalban minden köztisztviselő, ami - még ha le is vonjuk a juttatást terhelő adókat - fejenként akár évi 600 ezer forint bónuszt jelenthet. A többi minisztériumnak is napokon belül meg kell határoznia, mennyi étkezési utalványra, üdülési támogatásra vagy más pluszra számíthatnak munkatársai. Az Önkormányzati Minisztérium is bőkezű volt, az oktatási tárcánál már nagyobb a szórás: évi 200 és 800 ezer között változhat a fejenkénti juttatás.

Fejenként 750 ezer forint - azaz havi 62 500 forint - értékű cafetéria-juttatást kapnak jövőre a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) tisztviselői - derül ki a MeH-et vezető miniszter, Molnár Csaba által kiadott utasításból, amely december 18-án jelent meg a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben. Az utasítás január 1-jén lép hatályba, és 2010 utolsó napjáig érvényes.

A köztisztviselők maguk dönthetik el, hogy milyen cafetéria-juttatást választanak, ez lehet például étkezési utalvány, üdülési csekk, egészségpénztári- illetve nyugdíjpénztári hozzájárulás, számítógép- és internet-használat, helyi utazásra szolgáló bérlet, albérleti hozzájárulás vagy ajándékutalvány.

A keretösszegből kell fedezni a juttatás után fizetendő közterheket is, így attól függően, hogy a köztisztviselő milyen szolgáltatást választ, változhat az összeg, amelyet végül kézhez kap, mivel más adókulcs vonatkozik például az étkezési utalványra és nyugdíjpénztári hozzájárulásra. Kérdésünkre a Kormányszóvivői Iroda azt közölte: a cafetéria minimuma és maxima - attól függően, hogy a legtöbb közteherrel járó természetbeni juttatásokat vagy csak a kedvezményesen adózó juttatásokat kérné - nettó 383 000 forint és 600 000 forint közötti juttatást jelent majd számításaik szerint. 

Így sem tudják kompenzálni a közszolgákat

A közszolgáknak a fizetésükön felül nyújtott extrák eddig is léteztek, csak nem cafetériának hívták azokat, hanem béren kívüli juttatásnak. Megkérdeztük a Kormányszóvivői Irodát, hogyan változott az ilyen juttatások összege az elmúlt négy évben, de az iroda az adatok helyett annyit közölt: mivel most ősszel fogadta el az Országgyűlés a köztisztviselők kötelező cafetéria-rendszeréről szóló törvénymódosítást, ezért "az eddigi évekre vonatkozó cafetéria-keretösszegről a MeH esetében nem beszélhetünk". Azt állították viszont, hogy a cafetéria "a legmagasabb nettó összeg esetében sem tér el a Miniszterelnöki Hivatalban az elmúlt években biztosított, béren kívüli juttatások összegétől".

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a MeH-ben 2010-re meghirdetett cafetéria-keret hogyan illeszkedik a gazdasági válság miatt a közszférában bejelentett takarékossági intézkedésekhez. A Kormányszóvivői Iroda szerint azonban még így sem tudják kompenzálni a 13. havi illetmény megszüntetését, "a köztisztviselői illetményalap reálértékének több év óta tartó csökkenését" és a köztisztviselői jutalmazás "radikális korlátozása" miatti jövedelemcsökkenést. "Ezt támasztja alá az is, hogy a Miniszterelnöki Hivatal által személyi juttatásokra fordítható összeg 2008-hoz képest 2010-re reálértékben 15,6 százalékkal csökken" - tették hozzá, bár azt nem részletezték, hogy ez a fizetések csökkenése vagy esetleges elbocsátások miatt történt-e.

Két minisztérium már bemondta a keretszámot

December 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályait rögzítő kormányrendelet. Ez kimondja, hogy a cafetéria éves összegét legkésőbb január 5-ig (helyi önkormányzatoknál február 15-ig) kell meghatározni. A Hivatalos Értesítő utolsó decemberi számában ennek megfelelően több miniszter utasítása is megjelent, amelyben szabályozzák köztisztviselőik juttatásait.

Az Oktatási Minisztériumban - Hiller István miniszter utasításának megfelelően - 250 ezer és 800 ezer forintos összeghatár között választhatnak a juttatásokból a köztisztviselők. Ezen belül a minisztériumhoz tartozó Balassi Intézetnél, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál és az Oktatási Hivatalnál az intézmény vezetője állapíthatja meg, hogy mennyi juttatás jár. Hogy ebből végül mennyit kapnak kézhez a közszolgák, az itt is attól függ, hogy milyen adóval terhelt cafetériát választanak.

Az Önkormányzati Minisztériumban - akárcsak a MeH-ben - az éves keretösszeg fejenként 750 ezer forint. A területi szervezeteknél dolgozók azonban nem járnak ilyen jól, a regionális államigazgatási hivataloknál dolgozók juttatása 300 ezer és 400 ezer forint közt változik (előbbi a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal köztisztviselőinek jár, míg a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnál és az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnál 400 ezer is adható).

Az Önkormányzati Minisztérium az utasítás mellékleteként a cafetéria szabályzatát is közzétette, amelyet úgy állítottak össze, hogy a köztisztviselők az adómentes határig válasszanak egy-egy juttatást. Így az önkéntes egészségpénztári-, és nyugdíjpénztári támogatás, a meleg étkezési utalvány a személyi jövedelemadó törvényben meghúzott határig választható, ahogy az üdülési hozzájárulás és az iskolakezdési támogatás is. Vagyis a minisztérium törekszik arra, hogy a fejenkénti éves keretből minél kevesebb menjen el az adókra.

Szekeres Imre honvédelmi miniszter egyelőre csak az egyik jellemző juttatásról, az étkezési utalványról adott ki utasítást, amely vonatkozik a minisztériumi dolgozókra és a honvédségnél szolgáló katonákra is. Ebben nem szerepel keretösszeg, csak annyi, hogy a miniszter határozza meg, ki milyen értékű étkezési, illetve melegétkezési jegyre számíthat.