Ígéretek földje - Az egészségügy

2010.03.25. 10:32
Tizenöt hétköznap kérdezzük a pártokat tizenöt olyan fontos problémáról, amire megítélésünk szerint válaszokat kellene találniuk. A korrupció, a nők helyzete és a cigányok után most az egészségügyről lesz szó. Nézze meg, mit mondanak a szakértők, a problémákat közelről figyelők, szavazzon, hogy ön milyen megoldást tartana jónak, és olvassa el, mivel kecsegtetnek a pártok! Jöjjön velünk az ígéretek földjére!

Szavazás


A probléma: az egészségügy

Magyarországon a GDP 8,3 százakát egészségügyi kiadásokra fordítják. Az OECD adatai szerint ezzel a világ legfejlettebb országainak rangsorában az erős középmezőnyben vagyunk: Nagy-Britanniában a GDP ugyanekkora részét fordítják egészségügyre, Németországban az arány 10,9 százalék, az Egyesült Államokban 15,3 százalék. Magyarországon a férfiak születéskor várható élettartama - a WHO adatai szerint - 69 év, Csehországban 73, Ausztriában pedig 76 év. A nők esetében a születéskor várható élettartam 72,4 év, míg az uniós átlag 78,7 év.

Az Egészség Monitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. március közepén ismertetett egy felmérést a magyarok egészségügyi állapotáról. Eszerint két évtizede javul a magyar lakosság egészségi állapota, de még mindig messze elmarad szinte valamennyi mutató az EU-s átlagtól. A betegségek gyakoribb előfordulása és a kimagasló halandóság miatt a magyarok rosszabb minőségű és rövidebb életre számíthatnak nem csak a régebbi uniós országok, hanem a velünk együtt csatlakozott visegrádi országokhoz képest is.

Mit lépne a Fidesz?
Nem világos a párt programjából

A Fidesz programjának legrövidebb szakpolitikai fejezete az egészségügyről szól, és a fejezet jelentős része a szocialista kormányok tetteit sorolja, nem a Fidesz elképzeléseit. A Fidesz tervei közül azonban alig fed fel valamit programjában. A program többnyire olyan általánosságokat fogalmaz meg, hogy "meg kell határozni a különböző földrajzi területek egészségügyi szükségletét, a szükségletekhez kapacitásokat kell rendelni, az ellátási kapacitásokhoz pedig elegendő forrást kell biztosítani".

A program szerint a Fidesz alapcélja, hogy felére csökkentse a kórházi várólisták hosszát és javítsa az ellátás minőségét. Problémának nevezi, hogy a háziorvosok ideje az adminisztrációra megy, hogy a háziorvosok átlagéletkora magas, a praxisok állami támogatása pedig nem kielégító, megoldási javaslatokat azonban nem tesz a problémák orvoslására.

Ezen kívül megemlíti a Fidesz, hogy elengedhetetlen az orvosok méltó bérezése, a külföldre távozó orvosok hazacsábítása, a frissen végzett orvosi egyetemisták megtartása.

(A Fidesz programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne a Jobbik?
Nem világos a párt programjából

A Jobbik megígéri programjában, hogy rendet tesz az egészségügyben, de néhány részlettől eltekintve az nem derül ki a dokumentumból, hogy ez hogyan fog megtörténni. "Célunk a nemzet egészségének helyreállítása..., a rossz egészségi mutatók javítása" - jelenti ki a párt, amely szerint a "várt eredmény: az emberek átlagéletkorának növelése tíz évvel". A program alapján a Jobbik azt sem döntötte még el, hogy mennyire akarja kiemelt területként kezelni az egészségpolitikát. Bár a program többször kijelenti, hogy az egészségügy fontos terület, a párt megjegyzi azt is, hogy megkérdezné a lakosságot, "szándékoznak-e elsőbbséget adni az egészségük ügyének, és ha igen, milyen mértékben".

"Az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés és a gyógyítás feladatait komplexitásukban kezelő egészségpolitikánk és az egészséget érintő egyéb szakpolitikáink révén kívánjuk elérni", hogy javuljon a születéskor várható életkilátás, növekedjenek az egészségben megélt évek, fékeződjön az életminőség romlása - írja programjában a Jobbik, de az nem világos, hogy a kecsegtető állapotot hogyan kívánják elérni. A párt kijelenti, hogy optimalizálja az ellátási rendszert és a kórházi rendszert, hogy minél hatékonyabban működhessen, de ennek módjáról sem árul el részleteket a program.

A Jobbik programja viszonylag részletesen foglalkozik az egészségügyi szolgálatások magánosításával. A párt kijelenti, nem támogatja a közpénzből működő egészségügyi intézmények privatizációját, viszont elfogadhatónak tartja, hogy az alapellátásban magánintézmények is részt vegyenek. Azt az ellentmondást nem oldja fel a program, hogy így is magáncégekhez kerülnének az egészségügyre szánt állami források.

(A Jobbik programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az LMP?
Nem világos a párt programjából

"Az egészségügyi rendszer minősége csak 15-20 százalékban befolyásolja egy ország lakosságának egészségi állapotát. A többi 80-85 százalékot az életmód, a környezeti tényezők és a genetikai adottságok határozzák meg" - olvasható az LMP programjában. A program szerint az LMP hibának tartja, hogy az egészségügy az elmúlt években az ellátórendszerrel jelentett egyet, így sok forrás a gyógyítás helyett a rendszer üzemeltetésére ment el. "A megelőzés (azaz az egészségben tartás) szemlélete szinte nyomokban sem érhető tetten" - írja programjában a párt, amely szerint ez magyarázza, hogy a magyar lakosság egészségi állapota rossz.

Az LMP keveset árul el arról programjában, hogy milyen egészségügyi ellátást tartana jónak. A párt kijelenti, hogy ma Magyarországon rossz a probléma megközelítése, inkább betegségügy, mint egészségügy van. Az LMP azt állítja, évek óta nem tudja eldönteni a politika, hogy milyen egészségügyi rendszerre van szükség, mit kell finanszíroznia az államnak és mit nem, így pedig az sem világos, hogy az egészségügyre jelenleg fordított költségvetési források bőségesek vagy inkább szűkösek.

Az LMP szerint fel kell számolni az egészségügyi rendszernek a társadalom szegényebb rétegeit sújtó egyenlőtlenségeit. A súlyos problémák között említi az LMP, hogy rosszul működik a betegek védelme, nincsenek tisztában azzal az orvoshoz forduló emberek, hogy valóban a megfelelő ellátást kapják-e meg. Az LMP az orvosok szemére veti, hogy szerinte gyakran részesítenek előnyben jogilag biztos megoldásokat a jogilag rizikósabb, de egészségügyi szempontból, hosszú távon ígéretesebb megoldásokkal szemben. A párt programja szerint nem támogatja az egészségügyi ellátás privatizálását és kétszintű háziorvosi rendszert vezetne be, azaz a háziorvosok feladatainak egy részét diplomás nővérekre bíznák.

(Az LMP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MDF?
Tarifarendszer a hálapénz helyett, napi étkezési hozzájárulás a kórházakban

Az MDF programjából semmi nem derül ki arról, hogy a párt mit tervez az egészségügyben, készült viszont a programhoz egy melléklet, ami a párt tervezett népjóléti intézkedéseit sorolja fel. "Magyarország számára az egészségügyi ellátórendszer jól tervezett átalakítása, az ellátás fejlesztése gazdasági kitörési lehetőséget jelenthet, fogalmazhatunk úgy is, hogy az egészségügyi ellátórendszer stratégiai ágazat" - olvasható a program mellékletében.

Az egészégügyi reform párt által tervezett lényeges elemeit 15 pontban sorolja fel. Ezek között szerepel a hálapénz felváltása nyilvános tarifarendszerrel (előre megmondanák, hogy mennyit kell fizetniük a betegeknek a választott orvosért), a kórházi betegek étkezési hozzájárulásának bevezetése (napi 500 forint), a vissza nem igényelhető áfa visszafizetése az ellátást végző kórházaknak, a szigorított minőségellenőrzés bevezetése.

Az MDF bevonná az ellátásba a magánszolgáltatókat, de törvényt hoznának az orvosok tevékenységéről is. Az MDF szerint utóbbi intézkedés azért lenne fontos, mert így az orvosok lehetőséget kapnának rá, hogy több helyen is bedolgozzanak, több helyen operáljanak, ami lehetővé tenné a létszámproblémák enyhítését. Új biztosítási formát vezetnének be, az ápolásbiztosítást, amelyből az idős emberek otthoni ellátásának költségeit fizetnék.

(Az MDF programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MSZP?
Nem világos a párt programjából

Az MSZP külön fejezetet szentel programjában az egészségügynek, mégsem derül ki, hogy mit is tervez a párt, mert elképzeléseinek ismertetése általánosságokban merül ki. Jellemző a program konkrétságára az a kijelentés, hogy "megalkotjuk az egészségmegőrzés, az ellátórendszer és a finanszírozás átalakításának fejlesztési programjait, a változtatások világos és egyértelmű időrendjét, a szükséges hatásvizsgálatokat és mindent megteszünk annak érdekében, hogy partnerként megnyerjük az egészségügy szereplőit, az orvosokat, a szakdolgozókat, a vezetőket és mindenekelőtt az ellátottakat és családjaikat".

Az MSZP programja többsör tesz olyan megjegyzést, amivel gyakorlatilag elhatárolja magát a Gyurcsány-kormány egészségügyi reformjaitól. "Olyan átfogó fejlesztési program kidolgozását javasoljuk, amely okos kompromisszumokra épül, és amelyet társadalmi támogatottság, valamint politikai konszenzus erősít meg" - ígéri meg a program már jó előre, hogy most mindent máshogy fog csinálni az MSZP, mint Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.

A program szerint "a célul kitűzött rendszer alapelvei változatlanok: a biztosítási elv, az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a szolidaritás és az arányos közteherviselés". A párt kijelenti, hogy mindig a beteg oldalán áll, és egészségtudatos nemzetet szeretne teremteni. A program javasolja azt is, hogy "a kórházakat fenntartó önkormányzatok kapjanak lehetőséget arra, hogy az állam vagy más önkormányzat javára lemondjanak ellátási felelősségükről".

(Az MSZP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)