Ígéretek földje - A közbiztonság

2010.04.06. 12:05

Egy hét van hátra a választásokig. Az [origo] - az elmúlt két héthez hasonlóan - minden hétköznap felvet egy olyan problémát, amire megítélésünk szerint választ kellene találniuk a hatalomra törő pártoknak. Kedden a közbiztonságról lesz szó. Több rendőr kell vagy csak jobban kell tiszteni a törvényeket? Nagyobb szigor kell vagy már így is túl szigorúak a törvényeink? Jöjjön velünk az Ígéretek földjére!

Szavazás

 

A probléma: a közbiztonság

Nagyon rossznak, 100 pontos skálán csupán 37 pontosra értékelik a magyarok a hazai közbiztonságot - egy tavalyi felmérés szerint. A fővárosban, illetve falvakban lakók különösen pesszimisták: míg a megyeszékhelyeken élők 42, addig a budapestiek és a falusiak csak 35, illetve 36 pontot adtak a közbiztonságra. A romló közbiztonság legfontosabb oka a megkérdezettek szerint a fokozódó szociális feszültség és az elszegényedés. A válaszadók 15 százaléka azt mondta, a rendőrség a hibás, míg további 15 százalék az etnikai konfliktusokat jelölte meg a legfontosabb okként.

A bűnözőktől való félelmet és a közbiztonság romlását azonban cáfolni látszanak a rendőrség statisztikái. A tavalyi első negyedévben ismertté vált bűncselekmények száma meglepően alacsony volt. A rendőrség szerint 2008 első negyedévéhez képest egy évvel később 32 ezerrel kevesebb bűncselekményt követtek el: a szám 113 ezerről 81 ezerre csökkent. A lopások száma 32 300-ról 31 000-re csökkent, és a korábbi 1528-cal szemben csak 821 autót törtek fel.

(Benőtt sok bűnöző feje lágya, mégis ijedezünk tőlük - az [origo] cikke a közbiztonságról.)

Mit lépne a Fidesz?
Szigorú törvényeket, több rendőrt

"Széthullóban a közrend és a közbiztonság" - írja a Fidesz programjában a párt elnöke, Orbán Viktor. A párt szerint a jelenleginél szigorúbb törvények kellenek, a Fidesz programja többek között a rossz jelek között említi, hogy egyre kevesebben kerülnek börtönbe. A párt azt ígéri, hogy hatalomra kerülése esetén szigorítani fogja a Btk-t, mert "a ma Magyarországon tomboló erőszak tűrhetetlen és elfogadhatatlan". A program szövegéből az derül ki, hogy a visszaesők számíthatnak keményebb büntetésekre, de a párt szerint többször kell tényleges életfogytiglant kiszabni büntetésként.

"Ma Magyarországon határozottan világossá kell tenni mindenki számára, hogy az elszámoltatás, az erős törvények megalkotása, a törvényes erőszak joga és lehetősége csak és kizárólag a Magyar Államot illeti" - üzen a Magyar Gárdának a Fidesz. A párt programja kilátásba helyezi a rendőrség reformját, amely a rendrőség szolgáltató jellegét erősítené a párt szerint. Ennek egyik útja a program szerint a törvénysértő rendőrök szigorú büntetése. A Fidesz 3500 új rendőr szolgálatba állítását és a már dolgozóknak "jó fizetést" ígér.

"Olyan eljárási törvényeket fogunk megalkotni, amelyek az elkövetők jogainak túlzott tiszteletével szemben a rendőr számára megadják a határozott, ám jogszerű fellépés feltételeit" - olvasható a Fidesz programjában. A párt szerint minél több helyen látható rendőri jelenlét kell, mert ezzel lehet küzdeni a bűncselekmények ellen. A párt programja tarthatatlannak nevezi, hogy 43 ezer rendőrből 10 ezer tiszt.

(A Fidesz programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne a Jobbik?
Kevesebb statisztikát, több lőszert és csendőrséget

A Jobbik választási programjában kiemelten foglalkozik a rendvédelmi kérdésekkel és a közbiztonsággal, a párt szerint ugyanis "az egyik legfontosabb állami funkció a közösség életét szabályozó normák és törvények betartatása, a rend, a nyugalom biztosítása". A program helyzetértékelése szerint a közbiztonság válságban van, a kormányzat képtelen a tisztességes állampolgárok megvédésére, Magyarországot pedig "a politikusbűnözés,a cigánybűnözés és a gazdasági bűnözés" tartja rettegésben.

A párt a rendőrség átfogó reformját és egy a rendőrségtől független csendőrség bevezetését ígéri. A rendőrség átalakításánál a program szerint leszámolnának a jelenleg uralkodó, statisztikai eredményeket hajszoló szemlélettel, és arra koncentrálnának, hogy több rendőr legyen az utcán: a Jobbik azt ígéri, hogy csak a tényleges rendvédelmi feladatokat ellátó személy lesz hivatásos rendőr, a más területeken dolgozó rendőrségi alkalmazottaktól elveszik ezt a státuszt. A rendőröknek európai átlaghoz közelítő bérezést, új egyenruhát, több lőszert, új, modern fegyvereket ígérnek, és azt ígérik, hogy az utcai járőröknek legalább havonta lőgyakorlatot tartanak.

A Jobbik tisztogatást akar a rendőri vezetők körében: minden vezetőt átvilágítana, és eltávolítaná azokat, akik "részt vettek a kádárista rendőrállam kiszolgálásában", illetve akik a rendszerváltás óta eltelt időben jogsértő intézkedésekre adtak utasításokat. A szerkezeti reform részeként a Jobbik újra leválasztaná a rendőrségről a határőrséget, és létrehozná a helyi rendfenntartás céljára a csendőrséget. A csendőröket a párt a rendvédelem "elit alakulatának" szánja, tervei szerint a csendőr olyan hatóság lesz, aki viszonylag kis területen szolgál, így jó terület- és személyismerettel rendelkezik majd.

(A Jobbik programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az LMP?
Mediációs béketestet küldenének a válságrégiókba, egyébként nem derül ki, hogy mit tervez a párt

Az LMP terjedelmes programjában nem kapott külön figyelmet a közbiztonság, a párt szinte csak a cigányság társadalmi integrációjáról szóló fejezetben foglalkozik a bűnözés és bűnmegelőzés kérdéseivel. A "sokat hangoztatott cigánybűnözés" kapcsán a párt kifejti, hogy a szegénység a világon mindenhol gyakoribb törvénysértésekkel jár együtt, Magyarországon pedig a cigányság negyven százaléka mélyszegénységben él. "Az is világos, hogy a szegénység nem ad felmentést a törvények betartása alól, és szolidaritással kell fordulni azok felé, akik az ország több pontján fenyegetve érzik magukat azoktól, akik törvényen kívüli túlélési technikákat vagy felemelkedési utakat választanak" - írják, de hangsúlyozzák, hogy ez az ellentét nem romák és nem romák között, hanem bűnelkövetők és áldozatok között húzódik.

Az LMP szerint nemcsak a közbiztonságon, a rendőrség munkáján is javítani kellene, mert sokan úgy érzik, hogy a rendőrök konfliktuskerülők, és nem lépnek fel erélyesen bizonyos esetekben, míg a romák sokszor előítéletes bánásmódot tapasztalnak. A probléma megoldására nem sok konkrétumot hoz fel a program. Azokon a településeken, ahol már komoly konfliktus alakult ki, az LMP szerint "egy állami felügyelet alatt álló, de a helyi önkormányzattal együttműködő mediációs 'béketest' bevetésére lenne szükség". Ez a testület hosszabb időt töltene a faluban, városban, és segítene megbeszélni, mi a probléma és azt hogyan lehetne megoldani. Ezen kívül a rendőrség és a cigányság között építenének bizalmi kapcsolatot, valamint "közösségi rendőrséget" állítanának fel a telepeken, szegénynegyedekben. Az uzsorához kapcsolódó bűncselekmények kivizsgálására központi, a helyi érdekektől független rendőri csoportot állítanának fel.

A program ezen kívül egy helyen említi a rendőrség és a közbiztonság kérdését, azt írják, szigorúan fellépnének az illegális fakitermelés és az erdőben űzött motorsportok ellen, ennek érdekében szorgalmaznánk az erdészeti hatóságok és a rendőrség együttműködését.

(Az LMP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MDF?
Új rendőrséges, de programja alapján homályos

Külön mellékletet csatolt programjához a közbiztonságról szóló elképzeléseiről az MDF, de így sem derül ki sokminden arról, hogy mit szeretne kezdeni a párt ezzel a területtel. Az MDF szerint szükség van a rendőrség reformjára, ami a párt programja szerint elsősorban a szervezetet terhelő politikai befolyás és a napi korrupció felszámolását jelenti.

Az MDF szerint növelni kell a rendőrség létszámát és "minden nagyobb településen" szükség van rendőrkapitányságra, de pontos irányokat homályban hagyja a párt programja. "Egyetértünk, hogy szükséges egy valóban hatékony, korszerű, ügyfélorientált, minőségi alapon, mérhető módon dolgozó, a biztonság és rendészet terén érdemi koordinációs szerepet betöltő, partnerként működő rendőrség, de szükség van önálló minisztériumi képviseletre is" - olvasható a párt programjában. A párt programja többször szükségesnek nevezi a rendőrség megújítását, aminek a lényege a párt programja szerint az, hogy a rendőrség szemlélete szolgáltató legyen, munkája pedig elmozduljon a megelőzés felé.

(Az MDF programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MSZP?
Tanácsadó rendőröket, de homályos, hogy pontosan mi tervez a párt

Az MSZP programja alapján nem világos, hogy a párt mit tenne a közbiztonság javításáért. A program szerint tisztítani kell a rendőrség profilját és az önkormányzatokat is jobban be kell vonni a közbiztonság fenntartásába. A helyben elérhető rendőröket inkább tanácsadóként képzelik el, mint egyszerű rendfenntartóként.

Az MSZP programja kijelenti, hogy a rendfenntartást állami monopóliumnak kell megtartani. A rendőrség létszámának növelése érdekében az MSZP már nyugdíjba vonult rendőröket hívna vissza. Több településőrt és több térfigyelőkamerát is ígér a párt programja.

(Az MSZP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)