Az új országgyűlés megalakulásával közel ezer interpelláció és hozzávetőleg száz benyújtott, de el nem fogadott képviselői indítvány semmisül meg automatikusan. Erre a sorsra jut a Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt pályázatot vizsgáló bizottság is.

Csak a kormányváltástól független szervek előterjesztéseit örökli meg az új parlament a régitől, azokat az ügyeket nem, amelyeket már beterjesztettek, de nem jutott már rá ideje az előző parlamentnek. Ilyenek például népi kezdeményezések, a jelentések, a köztársasági elnök, az Állami Számvevőszék elnöke, vagy a legfőbb ügyész előterjesztései. A parlamenti honlapon fellelhető adatok szerint negyven jelentést örököl így meg az új parlament, közte az MNB 2009-évi tevékenységéről szóló jelentést, vagy az ombudsmanok tavalyi évről szóló beszámolóit.

A szabály szerint az országgyűlési választásokat követően az újonnan megalakult kormány döntésén múlik, hogy mely indítványokat kívánja sajátjaként technikai, illetőleg tartalmi változásokkal vagy változatlanul előterjeszteni; az újonnan megalakuló kormány nyilatkozatáig elődje előterjesztései tárgysorozatban vannak. A kormánynak jelenleg 17 törvényjavaslata van a parlament előtt, ezeket a hagyományok szerint a leköszönő kormány visszavonja.

Az új bizottságoknak sem kell felvállalniuk elődeik előterjesztéseit, ezért ezek az indítványok sem fognak a parlament elé kerülni. A képviselők javaslatai - mivel személyhez kötődnek - automatikusan törlődnek: 92 törvényjavaslat, 966 interpelláció és 272 szóbeli kérdés jut erre a sorsra. Nem kell foglalkozniuk a képviselőknek azzal a 65 határozati javaslattal sem, amelyeket bizottságok és képviselők közösen készítettek. Ugyanez a sors vár a hét darab vizsgálóbizottsági, el nem fogadott kezdeményezésre, de azokra a vizsgálóbizottságokra is, amelyeket ugyan határozati javaslattal létrehoztak, de tagokat már nem választottak a testületbe. Ilyen például a Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt pályázatokat vizsgáló bizottság.

Az újonnan megválasztott országgyűlési képviselőnek egyébként lehetősége van olyan előterjesztés benyújtására, amely akár szó szerint megegyezik a korábbi ciklusban benyújtott előterjesztéssel. A legutolsó törvényjavaslatot - egy alkotmánymódosítási kezdeményezést - a szocialista Mécs Imre nyújtotta be a választás másnapján, április 26-án.