Egyetlen diák érettségizik emelt szintű etikából a jövő héten

A kötelező vizsgatárgyak és a német-angol vizsgák után hétfőn folytatódnak az írásbeli érettségi vizsgák. A jövő heti vizsgák többek között a nemzetiségi nyelvekkel, kémiával, földrajzzal, biológiával, a szakmai előkészítő tárgyakkal és informatikával folytatódnak. Emelt szinten szlovénból négyen, emberismeret és etikából pedig egyvalaki vizsgázik. Egy-egy diák miatt kellett szlovák és szerb nyelvű kémia feladatlapot gyártani.

Hétfőn folytatódnak az írásbeli érettségi vizsgák, a jövő héten többek között nemzetiségi nyelv és irodalomból, kémiából, biológiából, földrajzból és informatikából adnak számot tudásukról a diákok. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szerint hétfőn reggel 8 órától a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi nyelv vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáit tartják.

Középszinten horvát nyelv és irodalomból két vizsgahelyszínen tíz, német nemzetiségi nyelvből négy vizsgahelyszínen 47, német nemzetiségi nyelv és irodalomból hét vizsgahelyszínen 188, román nyelv és irodalomból egy vizsgahelyszínen 53, szerb nyelv és irodalomból egy vizsgahelyszínen 26, szlovák nyelv és irodalomból két vizsgahelyszínen 15, míg szlovén nemzetiségi nyelvből egy vizsgahelyszínen négy vizsgázó tesz írásbeli érettségit.

Emelt szinten horvát nyelv és irodalomból két helyszínen 29, német nemzetiségi nyelv és irodalomból öt helyszínen 208, míg szlovák nyelv és irodalomból egy helyszínen 11 tanuló tesz írásbeli vizsgát. A vizsgák közép- és emelt szinten is 240 percig tartanak.

Kedd: informatika, latin és héber

Kedden reggel az informatika gyakorlati, délután közép- és emelt szinten a latin és a héber nyelvi írásbeli érettségi vizsgákat tartják. Délelőtt informatikából emelt szinten 32 helyszínen 971 vizsgázó tesz gyakorlati érettségit, közülük két helyszínen 15 vizsgázó angol nyelven. Az emelt szintű informatika gyakorlati vizsga 240 perces, az elérhető maximális pontszám 120. A feladatok között szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, algoritmizálás, adatmodellezés szerepel.

Latin nyelvből középszinten 70 helyszínen 497, emelt szinten hat helyszínen 99 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát, míg héberből középszinten négy helyszínen 14-en, emelt szinten egy helyszínen öten érettségiznek.

Szerda: biológia, társadalomismeret, emberismeret és etika

Szerdán délelőtt a biológia írásbeli érettségiket tartják: középszinten 913 helyszínen összesen 10 836 vizsgázó tesz írásbeli vizsgát. Magyar nyelven 10 789 vizsgázó, míg öt különböző idegen nyelven (angol, francia, német, olasz, szerb) 47 tanuló vizsgázik. Emelt szinten 77 helyszínen 4198 tanuló érettségizik, közülük öten angolul. A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig, az emelt szintű 240 percig tart, a feladatsor 8-10 feladatból áll. A vizsgákon olyan zsebszámológép használható, amely szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas.

Délután társadalomismeretből emelt szinten tíz helyen 119 vizsgázó érettségizik. A négyórás vizsga feladatai 75 százalékban társadalom- és jelenismeret, 25 százalékban gazdasági ismeretek vagy pszichológia témákból kerülnek ki. Emberismeret és etika vizsgatárgyból emelt szinten egy vizsgázó van.

Csütörtök: kémia és földrajz

Csütörtökön reggel 8-tól kémiából középszinten 541 helyszínen összesen 3790 tanuló tesz írásbeli érettségit. 3761 vizsgázó magyarul, 27 angolul, egy-egy diák szlovákul és szerbül vizsgázik. Emelt szinten 27 helyszínen 834 tanuló érettségizik. A kémia írásbeli vizsga középszinten 120, emelt szinten 240 percig tart. A diákok 100 pontot érhetnek el, és a vizsgán használhatnak függvénytáblázatot periódusos rendszerrel, valamint szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet.

Délután földrajzból összesen 14 707 vizsgázó tesz írásbeli érettségit. Középszinten 950 helyszínen 14 094-en magyarul, míg 59 helyszínen 613-an hét különböző idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol) vizsgáznak. Emelt szinten 16 helyszínen 233-an érettségiznek.

A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, az első részében topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsort, a másodikban földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatsort kell megoldani. A diákok földrajzi atlaszt, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt és vonalzót használhatnak.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces, a feladatsorokban csaknem azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi tartalmak. A feladatsorban a földrajzi-környezeti ismeretanyag 50 százalékot, a topográfiai ismeretek 20 százalékot, a gyakorlati jellegű feladatok 30 százalékot tesznek ki. Az elérhető maximális pontszám 100.

Péntek: szakmai tantárgyak

Pénteken tartják a szakmai előkészítő tárgyak írásbeli vizsgáit. Az írásbeli vizsgákon összesen 11 918 diák vesz részt, közülük középszinten 870 helyszínen 10 918, emelt szinten 123 helyszínen ezer érettségiző vizsgázik.

Az [origo] 2010-es érettségiről szóló írásait itt tekintheti meg. Az Oktatási Hivatal honlapján pedig elérhetők az eddigi idei írásbeli érettségik feladatlapjai és megoldókulcsai.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK