A Fidesz benyújtotta a parlamentnek Orbán Viktor miniszterelnöki programját, amelyet Nemzeti Együttműködés Programjának kereszteltek el. A kormányprogramban a választások előtt kiadott program köszön vissza, túlnyomó részben szó szerint. A Fidesz szóvivője szerint a rendszerváltás óta most először fordul elő, hogy a leendő miniszterelnök által benyújtott program teljes egészében tartalmazza az általa vezetett győztes párt választási programját.

Orbán Viktor leendő miniszterelnök szombat délután 3-kor nyújtotta be a parlamentnek Nemzeti Együttműködés Programjára keresztelt kormányprogramot. (A programot itt találja.) A tervek szerint az országgyűlés a jövő héten vitatja meg a programot, jövő szombatra pedig szavazni is fognak az új miniszterelnökről. A miniszterek szintén jövő szombaton léphetnek hivatalba.

A 87 oldalas program alcíme Munka, család, otthon, egészség, rend. A dokumentum első oldalain a nemzeti együttműködés nyilatkozata olvasható, majd egy 10 oldalas rész fejti ki, hogy mit takar a Nemzeti Együttműködés Rendszere. A program lényegi része öt nagy fejezetre van osztva. Ezek a gazdaságról, a rendről, az egészségügyről, a szociális biztonságról és a demokratikus normákról szólnak.

A szombaton benyújtott, Orbán Viktor által jegyzett kormányprogram túlnyomó része szóról szóra megegyezik a Fidesz választások előtt, márciusban kiadott programja, a Nemzeti Ügyek Politikája című dokumentum szövegével, bár annak fejezetei különböző szerzők neve alatt jelentek meg. A kormányprogram lényegi része öt nagy fejezetének címe és sorrendje is a választások előtt kiadott programot ismétli. (A márciusban megjelent programot bemutató cikkünket itt találja, a program teljes szövegét pedig itt.)

A kormányprogram rendről szóló fejezete úgy ismétli meg a márciusi Nemzeti ügyek politikája Lázár János jegyezte fejezetét, hogy megtart egyes, mára már elavult nyelvtani fordulatokat is. Például jövő időben szerepel benne az az állítás, hogy "a választások utáni első lépések egyikeként szigorítani fogjuk a büntető törvénykönyvet", holott a Fidesz mostanra - hétfőn  - már be is nyújtotta ezt a törvényjavaslatot.

A dokumentumot Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője adta le szombaton a Parlamentben. Szijjártó azt mondta: a rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy a leendő miniszterelnök által benyújtott program teljes egészében tartalmazza a választásokon általa vezetett politikai szövetség képviselte választási programot.

A Fidesz kampányának egyik legfontosabb üzenete volt, hogy a párt szerint létrejött nemzeti egységgel számos olyan változtatás végrehajható az országban, amelyre eddig nem volt példa a rendszerváltás óta. A párt azonban a kampányban keveset árult el terveiről. Ezt a Fidesz politikusai részben azzal indokolták, hogy amíg nem kapják meg a választóktól a felhatalmazást elképzeléseik megvalósítására, addig udvariatlan lépésnek tartanák, hogy a kormányzásról beszéljenek.

A szombaton nyilvánosságra hozott kormányprogramban megjelenő ígéreteket már hónapokkal ezelőtt felvetette a Fidesz, ugyanilyen általános formában, annak megjelölése nélkül, hogy milyen módon képzeli ezeknek a terveknek a megvalósítását. A párt vezető politikusai többször ígérték például az adórendszer jelentő leegyszerűsítését és újragondolását, sőt, Orbán Viktor azt állította, hogy az új kormány már idén végrehajthat adóváltozásokat. Arról azonban semmit nem árultak el a párt politikusai, hogy milyen adókat változtatnának és mikortól. A párt szerint addig nem lehet részletesen beszélni a leendő kormány gazdasági terveiről, amíg a Varga Mihály Fidesz-alelnök által vezetett bizottság fel nem tárja a gazdaság állapotát, a Fidesz szerint ugyanis a kormány számos fontos információt elhallgat.

A Fidesz ugyanakkor más fontos kérdésekről sem beszélt részletesen eddig. Az új kormány leendő belügyminisztere, Pintér Sándor például azt ígérte, hogy pár hét alatt rendet tesz az országban, de az nem világos, hogy ezt és a kormány programjában szereplő ígéreteket hogyan és mikorra valósítja meg. De a Fidesz nem foglalkozott részletesen a kampányban és programjában az oktatás kérdésével sem.

A Nemzeti Együttműködés Rendszere

A győztesnek nem igaza van, hanem feladata - visszhangozza Orbán Viktor szavait a másfél oldalas előszó első mondata. Az előszó egyes szám első személyben fogalmaz, bár nincs feltüntetve a szerzője, feltehetően Orbán írta ezt a részt. Az előszó szerint az az üzenet határozza meg a programot, hogy a választók szerint a nemzeti egységnek van igaza, a győztesnek pedig a nemzeti egységet kell védenie és képviselnie. A szerző szerint a magyarok gyökeres változást akarnak, és szerinte az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amelyen a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről döntöttek.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerét bemutató rész első része a Fidesz történelmi győzelmét hangsúlyozza, kritizálja az elmúlt nyolc év kormányzását és folyamatosan az együttműködést hangoztatja. "Az új Ház valójában alkotmányozó nemzetgyűlés és rendszeralapító parlament" - olvasható a programban, amely szerint a Fidesz demokratikus eszközökkel forradalmi változásokat tervez véghezvinni a legfontosabb nemzeti kérdésekben.

Az új társadalmi szerződés a megosztottság helyett együttműködést, magánérdekek érvényesítése helyett a közjó szolgálatát, közös nemzeti ügyeink erős és hatékony képviseletét követeli - olvasható a programban az új rendszer definiálása, de konkrétumok nem derülnek ki róla a 10 oldalas szövegben. A Fidesz főleg öt témában - munka, család, otthon, rend, egészség - hangsúlyozza, hogy nagy változások várhatók, de csak általánosságokat fogalmaz meg.

Gazdaság

"Itt az idő, hogy talpra állítsuk a magyar gazdaságot!" címmel kezdődik a program gazdaságpolitikai lépéseket felsoroló része, amely szó szerint azonos a Fidesz választási programjában szereplő tervekkel.

A szombaton benyújtott program a munkahelyteremtést állítja a fókuszba. Mindkét tervezet tíz esztendő alatt egymillió munkahely létesítését célozza meg. A gazdaság talpra állításához szükséges egymillió új munkahely jelentős részét felsőfokú végzettség nélküli emberek számára kell a vállalkozóknak létrehozniuk. Három ágazat, az építőipar, a mezőgazdaság és a hazai turizmus képes létrehozni ennyi munkahelyet - derül ki a programból. A vállalkozások fejlődése alacsony forintkamatok mellett képzelhető el - írja a program, ezért a kormány azon lesz, hogy a nyugat-európai szintre csökkentse azokat. (Ez azt jelenti, hogy a jelenleg egyébként soha nem látott mélységben lévő, 5,25 százalékos magyar kamatszintet az új kormány jelentősen szeretné csökkenteni, mivel az Európai Központi Bank irányadó kamata jelenleg 1 százaléka. A jelenleg hatályos törvények és a nemzetközi gyakorlat szerint ugyanakkor a kamatszint meghatározása a független jegybank feladata, igaz, az utóbbi hetekben feszültté vált a viszony a kormány és a jegybank között.)

Tehát a kormányprogram is adós marad a konkrét lépésekkel, például azzal, hogy a vállalkozások és az adózó magánszemélyek terhei pontosan mikortól és mennyivel csökkenhetnek.

Közbiztonság, rend

A kormányprogram "Itt az idő, hogy újra rend legyen az országban!" című fejezetében a korrupció és a hatalommal való visszaélés elleni fellépésről és a közbiztonság javításáról van szó. A kormányprogram szerint ehhez szükség van elszámoltatásra, törvény előtti egyenlőségre, erős, tiszteletre méltó törvényekre, arra, hogy az államnak kizárólagos joga és lehetősége legyen a rend helyreállítására, valamint "erős, szolgáló és nem uralkodó rendőrségre", több rendőrre több fizetéssel és eszközzel, állandó, erős rendőri jelenlétre minden magyar településen, a védelem jogának biztosítására mindenki számára, arra, hogy "a törvény az áldozatokat védje, ne az elkövetőket", s végül gyors bíróság eljárásokra.

A bírósági eljárások gyorsítását a program szerint törvényekkel és a szükséges személyi-tárgyi feltételek megteremtésével képzeli el a kormány, de konkrétum erről nem található a programban. A kormányprogram bírálóan szól arról, hogy az előző ciklusokban a politika lehetővé tette, hogy a börtönbe kerülőknek ne kelljen dolgozni, és "a fogvatartottak még saját tartási költségeiket sem képesek előállítani, holott erre minden lehetőség fennállna".

"Az erős Magyarországnak nincs szüksége gárdákra, mert képes mindenki számára rendet, védelmet és biztonságot garantálni" - olvasható a programban. A kormányprogram a rendőrök létszámának 3500 új rendőrrel növelése mellett a rendőrség átszervezését is ígéri. "Tarthatatlan, hogy ma Magyarországon 43000 rendőrből több mint 10000 főtiszt van, miközben nincs, aki járőrözzön" - áll a programban. "Olyan eljárási törvényeket fogunk megalkotni, amelyek az elkövetők jogainak túlzott tiszteletével szemben a rendőr számára megadják a határozott, ám jogszerű fellépés feltételeit" - olvasható a rendőrség hatékonyabbá tételéről.

Egészségügy

Az egészségügyről szóló fejezetben a rendezetlen viszonyok felszámolását, a kiszámíthatóság megteremtését ígéri a kormányprogram. A program szerint ehhez meg kell határozni az egyes földrajzi területek egészségügyi szükségletét, a szükségletekhez kell ellátási kapacitást rendelni, ehhez pedig forrást biztosítani, és meg kell határozni a különböző ellátási szinteket. A program szerint a rendezés lehetővé teszi, hogy a várólisták hosszúsága legalább a felére csökkenjen.

A kormány a programban azt ígéri, hogy javítja a családorvosi praxisok finanszírozását, megőrzi annak reálértékét, és támogatni fogják a fiatal orvosok praxishoz jutását is. A kormány csökkentené az alapellátás adminisztrációs terheit.

Az egészségügyi fejezet szerint a kormány stratégiai szerepet szán a járóbeteg-szakellátásnak: javítanák a finanszírozást és újragondolnák a gondozói hálózat szerepét, amelyről azt írja a program, hogy "néhány területen annak megerősítése is indokolt".

A program szerint "elengedhetetlen" a kórházak felhalmozódott adóságállományának rendezése". A program határozottan állást foglal a kórházprivatizáció ügyében: "A kórházak privatizációját a Fidesz nem támogatja, a kórházaknak közösségi tulajdonban kell maradniuk". A kormányprogram szerint biztosítani kell, hogy a mentőautók az ország valamennyi pontját 15 percen belül elérjék, és haladéktalanul el kell kezdeni a mentőszolgálat eszközállományának cseréjét. Az egészségügyre a kormány a program szerint a magyar gazdaság egyik húzóerejeként tekint.

A kormány újraszabályozná a patikaalapítást a kispatikák megmaradása érdekében, a gyógyszerárakat pedig mérsékelné, többek között a gyártók marketingköltségeinek csökkentésével és a generikus program támogatásával. Az ÁNTSZ és a kamarák megerősítése is szerepel célként a programban. A kormány a korábbinál többet költene népegészségügyre, új alapokra helyeztné az egészségügyi oktatás és újragondolná a rezidensképzést a program szerint. A hálapénz-problémát "méltó munkakörüményekkel, méltó bérezéssel" próbálná meg a kormány megoldani. 

Szociális politika

Az "Itt az idő, hogy megteremtsük a szociális biztonságot!" című rész elején az elmúlt nyolc év kormányzását ostorozzák és a már korábban sokszor ismételt együttműködés fontosságát hangsúlyozzák. Ez a fejezet is gyakorlatilag szó szerinti másolata a választási programnak, csak néhány szó eltérés van a mostani anyag és a Soltész Miklós által jegyzett márciusi fejezet között. A fejezetben közhelyszerűen írnak többek között olyanokról, hogy fontos az idősek tisztelete, a családok erősítése vagy nyomor enyhítése, de a dokumentum nem fejti ki, hogy ezeket a célokat milyen eszközökkel kívánja elérni a Fidesz. "Családpolitikánk lényege, hogy minden család számít" - olvasható a családokról szóló részben, amelynek végén utalnak arra, hogy a nagycsaládosokat "a tervek szerint fokozottan elismerik".

A nyugdíjasokról szóló részben azt hangsúlyozzák, hogy a Fidesz legfőbb célja az idősebb generáció aktivizálása, illetve a tapasztalataik nagyobb mértékű felhasználása. A fogyatékkal élőkkel, a cigánysággal és a nyomorban élőkkel is foglalkozik ez a rész, de jobbára csak arról írnak, hogy szemléletváltásra van szükség ezeknél a problémáknál és az MSZP-SZDSZ kormány hibáit sorolják.

Demokratikus normák

Ennek a fejezetnek nagy része az elmúlt nyolc évvel foglalkozik, az előző kormányok hibáit sorolja. A kormányprogram, miként a választási program is, azt ígéri: a Fidesz képes lesz visszaadni a demokrácia iránti bizalmat, a törvényeknek járó tiszteletet és a tekintélyt az államnak. A program átláthatóan működő és felelős államot ígér.

Üres lufit emleget az MSZP

Lendvai Ildikó, az MSZP elnöke szombat délután közleményt adott ki a kormányprogramra reagálva, ebben azt írta: csalódtak, akik a kormányprogramtól várták, hogy megtudják, mire készül a Fidesz. "Program helyett csak nagyra fújt luftballont kapnak, ami kívül színes, belül üres." Lendvai a konkrétumokat hiányolja a programból. "A Fidesznek vagy még mindig nincs kész a kormányprogramja, vagy még mindig rejtegeti azt, feltehetően az önkormányzati választásokig" - áll az MSZP elnökének közleményében.