Meneszti a honvédség első számú vezetőit az új kormány. Távozik Tömböl László vezérkari főnök, valamint a katonai elhárítás és a hírszerzés főigazgatója is. Hende Csaba honvédelmi miniszter a honvédség szakmai és morális válságával indokolta a döntést.

Leváltja a Honvédelmi Minisztérium (HM) új vezetése a Magyar Honvédség vezérkari főnökét, Tömböl Lászlót - írta kedden saját értesüléseire hivatkozva a Magyar Nemzet internetes kiadása. A lap szerint a katonai elhárítás főigazgatóját, Kovácsics Ferencet is menesztik. Hende Csaba honvédelmi miniszter kedd délután megerősítette a személycserékről szóló értesüléseket.

A miniszter június 5-ével kezdeményezi a köztársasági elnöknél Tömböl László felmentését, helyére Benkő Tibor altábornagy kinevezését javasolja. Hazuga Károly altábornagy, vezérkarfőnök-helyettest a keddi nappal mentette fel Hende, a helyére Orosz Zoltán vezérőrnagyot nevezte ki. Szintén június 1-jei hatállyal nevezte ki a honvédelmi miniszter Kovács József vezérőrnagyot a MH Összhaderőnemi Parancsnoksága (MH ÖHP) parancsnokává, Huszár János dandártábornokot parancsnokhelyettessé, Fucsku Sándor ezredest az MH ÖHP törzsfőnökévé.

Madarász Károly altábornagynak, a Katonai Felderítő Hivatal (KHF) főigazgatójának és Kovácsics Ferenc altábornagynak, a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) főigazgatójának felmentését szintén június 5-i hatállyal kezdeményezi a miniszter. Hende június 1-jei hatállyal felmentette beosztásából Hamar Ferencet és Tarján István dandártábornokot, a KBH főigazgató-helyetteseit.

A KBH főigazgató-helyettese keddtől Domján László dandártábornok lett, a miniszter június 5-i hatállyal  kezdeményezi a kormányfőnél főigazgatóvá történő kinevezését. A miniszter kezdeményezi a miniszterelnöknél Tóth András vezérőrnagy kinevezését a KFH főigazgatójává, Négyesi József ezredest pedig a keddi nappal a KHF főigazgató-helyettesévé nevezte ki.

Hende szakmai és morális válsággal indokolta a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetésében általa kezdeményezett személyi változásokat. A honvédelmi miniszter a Parlamentben újságíróknak bejelentette: június 5-ével kezdeményezi a köztársasági elnöknél Tömböl László vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnökének felmentését. Hazuga Károly altábornagy, vezérkarfőnök-helyettest pedig keddi nappal mentette fel, ahogy Szilvásy Istvánt, a HM Állami Egészségügyi Központ főigazgatóját is.

A miniszter kedden reggel meghallgatta Tömböl László tájékoztatóját a honvédség állapotáról. "Mindezt egybevetve azokkal a sajnálatos eseményekkel, amelyek ismertek, úgy döntöttem, ahogy döntenem kellett". A szakmai és morális "tüneteit az előzetes letartóztatásban ülő tábornokok és ezredesek képében mindenki tudja" - mondta Hende, aki szerint a honvéd vezérkar főnöke katonai feljebbvalója valamennyi magyar katonának, azoknak is, akik jelenleg a "hűvösön tartózkodnak", és ilyen értelemben felelős az ő erkölcsi magatartásukért.