A hadrafoghatóság jelenlegi színvonala sérti az alkotmányt és a NATO washingtoni alapszerződését is - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő szerdán, a Parlamentben tartott éves katonai állománygyűlésen. Orbán szerint javítani kell a renden és a haderő felszereltségét, és nincs szükség félkatonai szervezetekre, gárdákra. A miniszterelnök az ilyen szervezetek tagjait egyszerűen dzertőrnek nyilvánítaná - jelentette ki.

Elégedetlenségének adott hangot a honvédség hadrafoghatóságának színvonala miatt Orbán Viktor miniszterelnök az éves értékelő és feladatszabó állománygyűlésen szerdán a Parlament kupolacsarnokában. Orbán kijelentette: a honvédelemnek vissza kell térnie a nemzeti ügyek fontos kérdései közé. Szerinte egyaránt sérti az alkotmányt és a NATO-t megalapozó washingtoni szerződést a honvédség hadrafoghatóságának jelenlegi színvonala.

A kormányfő azt mondta, hogy a rend helyreállítása ma a legfontosabb közügy Magyarországon, ennek a nemzeti ügynek pedig az egyik fő bástyája a Magyar Honvédség. Rendet és biztonságot csak egy erős ország képes biztosítani polgárai számára, egy erős ország pedig nem képzelhető el hatékony, tekintélyes honvédelem nélkül. Ehhez a honvédelem helyzetében és a honvédségen belül is rendnek kell lennie - állította.

Orbán Viktor véleménye szerint nincs ésszerű magyarázat arra, ami az elmúlt években Magyarországon történt akár a rend-, akár a honvédelem területén. A helyzetet pedig súlyosbítja, hogy az elmúlt időszakban következmények nélkül lehetett visszaélni a hatalommal. Holott a rend lényege éppen az, hogy a közösség érdeke erősebb, mint a magánérdek - jelentette ki. Szerinte az eltelt nyolc év olyan veszedelmes társadalmi folyamatokat gerjesztett, amelyeket ha nem fékeznek meg időben, oda vezetnek, hogy azoknak kellene szégyenkezniük, akik betartják a jogszabályokat.

Orbán dezertőrnek nyilvánítaná a gárdistáskodást

Orbán Viktor kijelentette, hogy a törvényes rend helyreállítása és védelme kizárólag állami feladat; semmilyen magánkezdeményezésre, félkatonai szervezetre, gárdára nincs szükség, ha van erős és hatékony honvédsége, rendőrsége az országnak. "Amennyiben önök mégis ilyen szervezetekben vállalnának szerepet, azt egész egyszerűen dezertőr magatartásnak kellene nyilvánítanom" - jegyezte meg. Hozzátette, hogy láthatóan szükség van a tartalékos állomány megszervezésére.

Elmondta, hogy tartós békeidőben a honvédségnek más funkciókat is el kell látnia amellett, hogy mindenkor késznek kell lennie arra, hogy akár külső támadás ellen is megvédi az országot. A honvédelemnek békeidőben nagyon fontos részét jelenti a törvényes rend, a mindennapi biztonság megteremtésében és fenntartásában játszott szerepe. Példaként említette, hogy a mostani árvíz is ráirányította a figyelmet a honvédség szerepére, fontosságára az országot ért rendkívüli helyzetek elhárításában.

Orbán Viktor szerint akkora honvédséget kell működtetnie az országnak, amekkora a magyar társadalom és gazdaság teherbíró képessége alapján lehetséges. Magyarországnak a mainál erősebb, a XXI. század követelményeinek megfelelő honvédségre van szüksége, amely alkalmas arra, hogy ellenálljon az országot veszélyeztető katonai fenyegetéseknek, és ha kell, szövetségeseivel együttműködve képes legyen azok sikeres elhárítására - mondta. Ugyanakkor - mint mondta - a szövetségesekkel is szigorúan a nemzeti érdekek mentén kell együttműködni, betartva a kölcsönös kötelezettségeket.

Szólt arról, hogy a hadiipar újjáépítése gazdasági érdeke is Magyarországnak. Külön kiemelte a feddhetetlenség, a példamutatás fontosságát, hiszen - mint mondta - annyira jogkövető a társadalom, amennyire a vezetők maguk is törvénytisztelők. Orbán Viktor azt ígérte a jelenlévőknek, hogy biztosítják a megfelelő törvényi hátteret, az erkölcsi és anyagi feltételeket.