Meghajtja beosztottjait, a kitűzött feladatra koncentrál és bár korrekt vezetőnek tartják, keménysége miatt több munkatársa nem bírt megmaradni mellette - így jellemezték az [origo]-nak Tóth Tamás új budapesti főkapitányt az őt ismerő források. Tóth még csak 38 éves, gyorsan kapaszkodott fel a rendőrségi ranglétrán, ügyesen forgatja a szót és utolsó állomáshelyén, az V. kerületben jó kapcsolatot ápolt a helyi politikusokkal is.

Kemény munkát vár el, szigorú és ügyesen lavírozik a politikusok között is - az [origo]-nak nyilatkozó források szerint ilyen Tóth Tamás, akit július 1-jétől budapesti főkapitánynak nevezett ki Pintér Sándor belügyminiszter. A mindössze 38 éves Tóthot és munkáját ismerő, az [origo]-nak nyilatkozó források a téma érzékenysége miatt azt kérték, nevük ne jelenjen meg.

Meghajtotta a belvárosi rendőröket

Az új budapesti főkapitány egy, a rendőrség munkáját jól ismerő forrás szerint kifejezetten szigorú, épp ezért szerinte nehezen jött ki a beosztottjaival például az V. kerületben, ahol 2007 óta volt rendőrkapitány. "Az a típus, aki végrehajtja, amit várnak tőle, ezért amikor a közbiztonság minden áron való erősítését meghirdették, minden emberét kizavarta az utcára, hogy szem előtt legyenek" - mondta.

"Talán azért nem szerették, mert tényleg több munkát várt el a rendőreitől, mint a kerület korábbi rendőri vezetése" - mondta az [origo]-nak a belvárosi önkormányzat rendészeti ügyeit jól ismerő forrás, aki a kezdetektől követte Tóth munkáját. Úgy fogalmazott, hogy Tóth 2007-es érkezésekor felkavarta az állóvizet, átszervezte a kapitányság struktúráját.

Tóth érkezése után jelentős vándorlás kezdődött az V. kerületi kapitányságon, amit a rendőrség munkáját ismerő forrás azzal magyarázott, hogy mivel Tóth több helyettesét leváltotta, ezért néha "fejetlenség" uralkodott. Az ilyen szakmai problémák miatt többen kérték áthelyezésüket más kapitányságokra. Az állomány jelentős cserélődését a Tóthot ismerő forrás is megerősítette, szerinte azonban ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a kiemelt területnek számító Belvárosban jóval feszítettebb a munka. "Ez egy speciális hely, alig 25 ezren élnek a viszonylag kis kerületben, ugyanakkor naponta több százezren fordulnak meg itt, hiszen itt vannak a legfőbb igazgatási, gazdasági és turisztikai központok" - magyarázta.

Az V. kerületi kapitányság egyik korábbi alkalmazottja - aki Tóth kapitánysága idején távozott a szervezettől - azt állította, a kapitány nem jó értelemben volt szigorú, sokszor nem vette figyelembe az embereinek kéréseit és túlságosan is ellenőrizni akarta őket. "Sok mindennek lehet nevezni, de emberközpontú vezetőnek biztos nem" - mondta. Az V. kerületi rendőrség működését ismerő forrás szerint Tóthon látszott, hogy bizonyítani akar, egy "egészséges mértékű ambíció" volt benne, és bár szerinte is szigorúan bánt a beosztottjaival, nem lépte át a korrektség határát.

Csalóka statisztikák igazolják a belvárosi sikert

Az önkormányzat rendészeti ügyeit ismerő forrás szerint komoly elvárások voltak a kapitányság irányítását átvevő Tóthtal szemben a kerület részéről, mert nem voltak elégedettek a közbiztonsággal. Az egyik igény valóban az volt, hogy több rendőr jelenjen meg a közterületeken. A rendőrségi statisztikák alapján Tóth teljesítette az elvárásokat. A számokból egy keményen és sikeresen dolgozó belvárosi rendőrség képe rajzolódik ki. A Belügyminisztérium adatai szerint 2009-ben valóban kimagaslóan jó volt az V. kerületben a nyomozások eredményessége. Az adatokból ugyanakkor az is kiderül, hogy az erőszakos bűncselekményeknél nem ért el jobb eredményeket az V. kerület a többi fővárosi kerületnél, a statisztikákat inkább a vagyon elleni bűncselekmények miatt indított eljárások javították.

A rendőrség munkáját közelről figyelő forrásunk szerint az V. kerület jó eredményei elsősorban nem az úgynevezett súlyponti, vagyis jelentősebb ügyek felderítésén, hanem a szerzői jogok megsértése miatti eljárásákon alapulnak. A büntető törvénykönyv szerint büntetendő, ha valaki megsérti más szerzői jogát, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Ez a gyakorlatban forrásunk szerint azt jelenti, hogy ha elcsíptek valakit illegálisan másolt CD-kkel vagy DVD-kkel, az - a lefoglalt felvételek száma alapján - több száz, vagy akár ezer rendbeli felderítésnek számít.

A Belügyminisztériumtól kért adatokból kiderül, hogy 2009-ben az V. kerületi rendőrségnek valóban kiugróan sok ilyen, a szerzői jogok megsértése miatti "eredményes nyomozása" volt: 2010 első félévében 1955 eljárás, 2009 hasonló időszakában több mint 4700. Az összes többi kapitányságon együttesen mindössze 2510 szerzői jogi eljárás volt 2009 első hat hónapjában. Az [origo]-nak adott válaszában ugyanakkor a Belügyminisztérium is felhívta a figyelmet arra, hogy a nyomozás eredményességi mutatójával önmagában nem lehet értékelni a rendőrség munkáját.

Kevésbé darabos

Tóth az [origo]-nak nyilatkozó önkormányzati forrás szerint jó diplomata, sokkal közvetlenebbül és "kevésbé darabosan" fejezi ki magát, "mint ahogy a rendőri vezetőktől megszokhattuk". Rogán Antallal, az V. kerület fideszes polgármesterével jó kapcsolatot ápolt, de rendszeresen felkereste, és tájékoztatta az összes önkormányzati frakciót, "mindegyikkel jóban volt".

"Budapest új rendőrfőkapitányának édesanyja valóban a Fidesznél dolgozik. Tóth Józsefné a kilencvenes évek óta a Fidesz Magyar Polgári Szövetség gazdasági vezetője" - erősítette meg az [origo] információját Krakkó Ákos, a párt parlamenti frakciójának sajtófőnöke. "Mielőtt kinevezésének körülményeiben bárki is politikai döntést keresne vagy vélne felfedezni, fontos megjegyezni, hogy Tóth Tamás az elmúlt nyolc évben érte el szakmai pályafutásának eddigi legmagasabb szintjeit" - közölte Krakkó. A Fidesz szerint Tóth személyében megfelelő rendőrszakembert választott a miniszter, aki a klasszikus rendőri karrier minden lépcsőfokát végigjárta. Kapitányságvezetői munkája során mind a Rákosmente, mind pedig a Belváros bűnügyi statisztikái is javultak - közölte a sajtófőnök.

A belső ellenőrzésből a központi tisztikarba

A fővárosi rendőrséget jól ismerő forrás szerint Tóth eddig könnyen haladt előre a rendőrségi ranglistán. A 2000-es évek elején tűnt fel, és bekerült az első Fidesz-kormány idején létrehozott, úgynevezett központi tisztikarba is - állította az [origo]-nak a rendőrség működését ismerő forrás. Kérdésünkre a BRFK sajtóosztálya közölte, Tóth Tamás 2002 és 2007 között a központi tisztikar tagja volt. A 2001-ben felállított központi tisztikarba hivatásos állományú tisztek kerülhettek be, a tisztikar létszáma nem haladhatta meg a 150 főt. Feladatuk a törvény alapján az volt, hogy beosztásuk ellátása mellett "segítsék a rendészeti, nemzetbiztonsági stratégiai döntések, programok előkészítését és végrehajtását, az európai integrációval összefüggő, a fegyveres szervet érintő kormányzati feladatok ellátását, valamint a rendészet, nemzetbiztonság szakmapolitikai szempontjainak gyakorlati érvényesítését".

A címért pályázni kellett, aki bekerült, annak a miniszterelnök "központi tiszt" címet adományozott, ezért az alapilletményükön túl illetménypótlék járt. Az Orbán-kormány a központi tisztikar, illetve az ezzel egyidejűleg felállított, kiemelt főtisztviselői kar létrehozását azzal indokolta: a kiemelt fizetés és védelem azért jár, mert kormányváltáskor is szükség van egy csapatra, amely biztosítja a közigazgatás zavartalan működését.

Tóth önéletrajza alapján 1999 novemberétől 2003-ig a rendőrséget felügyelő minisztériumnak alárendelt Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál (RSZVSZ) dolgozott. Az RSZVSZ egy belső ellenőrzési szolgálat, amelynek feladata, hogy a rendőrség, a katasztrófavédelem, a vámhatóság, illetve a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjai, tisztviselői által elkövetett bűncselekményeket felderítse. Innen került a XVII. kerületi kapitányság élére először kapitányságvezető-helyettesként, majd másfél évvel később kapitányságvezető lett, 2007-től került át az V. kerületi rendőrség élére. Ugyanakkor, mielőtt a rendvédelmi szolgálathoz került, nyomozóként, majd főnyomozóként dolgozott a XI. kerületi Rendőrkapitányságon, majd a BRFK-nál.

Pintér átszervezte a rendőrséget

Pintér Sándor belügyminiszter július 1-jei hatállyal több személycserét is végrehajtott a rendőrségnél, nemcsak a budapesti rendőrfőkapitányt cserélte le, gyakorlatilag az Országos Rendőr-főkapitányság teljes vezetése távozott. Bencze József helyett Hatala József lett az országos rendőr-főkapitány, és a belügyminiszter a korábbi helyettes vezetők megbízását is visszavonta. Házi Istvánt, az ORFK eddigi bűnügyi főigazgatóját a Szervezett Bűnözés Elleni Központ vezetőjének nevezte ki, az NNI eddigi vezetője, Petőfi Attila, az ORFK bűnügyi főigazgatója lett, a NNI élére az eddigi helyettes, Csizner Zoltán került.