Az uniós források felhasználása során a szabálytanul folyósított támogatások összege közel ötszörösére nőtt tavaly, és megközelítette a 9 milliárd forintot. Az Állami Számvevőszék szerdán közzétett jelentése szerint a legtipikusabb szabálytalanság a közbeszerzési törvény megsértése volt.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) EU-s támogatások felhasználását vizsgáló, szerdán közzétett összegzése szerint Magyarország 2004-2009-ben 3,7 ezer milliárd forint uniós és kapcsolódó hazai támogatást használt fel. A számvevők megállapították: a nyilvántartási és beszámolási rendszer hiányosságai miatt sem a döntéshozók, sem a nyilvánosság nem kapott megfelelő információt az uniós források felhasználásáról.

A vizsgált időszakban a támogatásokat kezelő magyar hatóságok 33,1 milliárd forintot követeltek vissza a kedvezményezettektől a szabálytalanságok miatt. Ennek több mint fele, 19,1 milliárd forint a Kohéziós Alaphoz, a többi közel azonos arányban a strukturális és az agrártámogatásokhoz kapcsolódott. Az ÁSZ szerint a legtipikusabb szabálytalanság a közbeszerzési törvény megsértése, az engedélyezett projektektől való eltérés, az el nem számolható és jogosulatlan költségek elszámolása, valamint a terület alapú támogatások túligénylése volt.

Ezen túlmenően az EU Bizottsága Magyarországtól, mint tagállamtól követelt vissza mintegy 8,4 milliárd forintot. A mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (Mepar) hiányossága miatt a 2005-ös és 2006-os évre vonatkozóan 3,6 milliárd forintot, az unióstól eltérő áfa szabályozás és eszközbeszerzés miatt 4,8 milliárd forintot kellett visszafizetni.

Az ÁSZ szerint az uniós támogatások felhasználásának átláthatóságát rontotta, hogy a hazai intézmények nem kezeltek szabálytalanságként olyan, az Európai Bizottság szabálytalanságnak ítélt pénzügyi műveleteket, amelyek több tíz milliárd forint többlettel terhelték a hazai költségvetést. Ilyen volt például a közbeszerzési szabálytalanságok miatti közel 66,6 milliárd forintos pénzügyi korrekció.

Az ÁSZ szerint a követelések behajtási aránya programonként jelentősen eltért. A támogatásokat kezelő magyar hatóságoknál a követelések 40,7 százaléka térült meg. A hazai képet jelentősen ronthatja, hogy a Kohéziós Alap 19,1 milliárd forintos követelésének megtérüléséről nem volt adat az ÁSZ helyszíni ellenőrzése idején.