Új alkotmánymódosító javaslatot nyújtott be szombaton a Fidesz, amellyel beemelné az alaptörvénybe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladatait és jogait. A javaslat szerint a médiahatóság elnöke rendeletalkotási jogot kapna, az általa kiadott rendeletek pedig a jövőben jogszabályoknak számítanának.

Jogszabályi erejű rendeleteket adhat ki a jövőben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, ha a parlament elfogadja a Fidesz legújabb alkotmánymódosító javaslatát. A fideszes Rogán Antal által szombaton benyújtott módosítás az alkotmányba is befoglalná a médiahatóság létét, és azt, hogy a hatóság elnöke egy személyben hozhat rendeleteket a média szabályozására (a módosító indítványt itt olvashatja).

A javaslat szövege szerint bekerülne az alkotmányba, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a magyar elektronikus piac felügyelő szerve és hogy elnökét kilenc évre a miniszterelnök jelöli ki. Az alkotmány új szövege kikötné, hogy a hatóság elnöke "törvényben meghatározott feladatkörében, törvényben kapott felhatalmazás alapján" rendeletet bocsáthat ki, amely nem lehet ellentétes más jogszabályokkal. A változtatás a tervek szerint január 2-án lépne hatályba.

Az alkotmánymódosítás indoklásában Rogán Antal azt írja, hogy a médiaszabályozás felülvizsgálata során merült fel az elnök által kiadott rendeletek szükségessége. E szerint a rendeletekben az elnök olyan normákat határozna meg, amelyek "a piaci viszonyok és más körülmények gyors változása folytán aligha határozhatók meg törvényi szinten".

A módosító javaslat emlékeztet, hogy az ilyen rendeletalkotási jogkör a hazai jogrendszerben nem teljesen ismeretlen, hiszen 2011. január 1-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke is kap ilyen jogosítványokat. Az indokló részben Rogán megjegyzi: az új médiaszabályozásnak és a jogalkotásról szóló törvényeknek "pontosan, körültekintően és kellően szűkre szabottan kell meghatároznia" a médiahatóság elnökének jogalkotó hatáskörét.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének idén nevezték ki Szalai Annamáriát, aki korábban az ORTT fideszes delegáltja volt. Szalai egyben az ORTT helyére lépő Médiatanács elnöki tisztségét is betölti.

A Rogán által benyújtott javaslat lesz a kilencedik alkotmánymódosítás, mióta felállt az új parlament, amelyben a kormánypártoknak kétharmados többségük van.