Újra három évig jár majd a gyes, új támogatás lesz a gáz- és távhőtámogatás helyett, az eddigieknél szabadabban dönthetnek majd saját sorsukról a fiatal alkohol- vagy droghasználók. Számos szociális törvényt módosított idei utolsó, csütörtöki ülésén a parlament. Ismerje meg a részleteket!

Újra három évig jár a gyes, miután a parlament elfogadta csütörtöki ülésén a szociális tárgyú törvények módosításáról szóló salátatörvényt. A gyes meghosszabbítása azokra is vonatkozik, akik 2010. április 30-a, a gyest két évre csökkentő jogszabály elfogadása után születtek.

A jogszabály heti 30 órában korlátozza a gyes mellett folytatható kereső tevékenység időtartamát az első év után. Otthon végzett munkánál, illetve fogyatékos vagy hátrányos helyzetű gyerekeket nevelőknél ilyen megkötés nincs. A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy a 10. életévét be nem töltött gyerek örökbefogadása után az örökbefogadó szülők valamelyike 6 hónapig igénybe vegye a gyest. A gyermeknevelési támogatást újra a legkisebb gyermek hároméves korától lehet majd igénybe venni.

Mi lesz a megszűnő gázártámogatás helyett?

A jogszabály új támogatási formát vezet be, létrehozza a lakásfenntartási támogatást. Ezt kapják ezentúl azok is, akik eddig, az év végén megszűnő gáz- és távhőtámogatásra voltak jogosultak. A támogatás azoknak jár, akiknek a jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 250 százalékát (gáz- és távhőtámogatás annak járt, aki a nyugdíjminimum 150 százalékánál kevesebbet keresett). A jövedelemhatárt nem a háztartásban élők szerint, hanem fogyasztási egységre számolják.

A jogosultsági feltételeket az önkormányzatok határozzák meg. Az igénylők anyagi helyzetét meg kell majd vizsgálni a jogszabály szerint, és a támogatást első sorban természetben kell biztosítani.

Hogyan kapnak pénzt a munkanélküliek?

A megszavazott törvény értelmében szigorodik az aktív korú munkanélküliek támogatása. Az eddigi rendelkezésre állási támogatást bérpótló juttatás váltja fel. Ezentúl nem kétévente, hanem évente kell ellenőrizni, hogy a bérpótló juttatást kapók végeztek-e legalább 30 napig munkát, illetve részt vettek-e munkaerőpiaci képzésben. A juttatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegével.

A törvény átalakítja a közmunkát is, az eddigi háromféle közmunkát egységesen a közfoglalkoztatás váltja fel. Próbálja ösztönözni azt is, hogy a munkanélküliek lakóhelyüktől távol keressenek állást.

Védik a fiatal droghasználókat és az ápolókat

A jogszabály az eddigieknél jobban védi majd a 18 évesnél fiatalabb droghasználókat. A törvény indoklása szerint "a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 16-18 éves korosztály már kapcsolatba kerül az alkohollal és drogokkal, és sokszor a 'kitudódástól' való félelem tartja őket vissza a
segítségkéréstől". A módosítás után a 16 évesnél idősebbek szüleik vagy gondozóik beleegyező nyilatkozata nélkül is igénybe vehetik a kiskorú szenvedélybetegek nappali intézményeinek ellátásait.

A jogszabály kibővíti a közfeladatot ellátó személyek körét. Közfeladatot ellátó személy lesz ezentúl "az intézményi ellátás keretében foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó és szociális, mentálhigiénés munkatárs, továbbá a falu- és tanyagondnok". a módosítás lényege, hogy a közfeladatot ellátó személyeket a jogszabályok erősebben védik az erőszakos cselekményektől.

Aki kifizeti, jobb ellátást kap

A jogszabály szerint a tartós bentlakásos intézményben élők szerződést köthetnek az intézménnyel arról, hogy a kötelező alapellátáson túl extra szolgáltatásokban is részesüljenek. A különleges szolgáltatások díját az ellátottaknak kell megfizetniük.

Könnyebb lesz az örökbefogadás

A jogszabály szerint ugyanakkora támogatásban részesülnek a 3 év alatti különleges ellátást igénylő gyerekeket nevelő különleges hivatásos nevelőszülők, mint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyerekeket nevelők. A módosítás értelmében a különleges szükségletű 3 éven aluli gyerek után nevelőszülei a korábbi 34 200 ezer forint helyett 40 forintot kapnak. A különleges hivatásos nevelőszülő legalább három, legfeljebb öt gyermeket nevelhet. Az módosítás az örökbefogadás megkönnyítését várja a válsághelyzetben lévő várandós anyák, a vér szerinti szülők és az örökbefogadó szülők adatinak átláthatóbb adatkezelésétől.

Drágul a bölcsődei étkeztetés

A bölcsődei étkeztetés drágább lesz. A jelenlegi szabályozás szerint a bölcsődében, az óvodában és az iskolában a gyermekétkeztetés keretében az élelmezés nyersanyagköltségét vették alapul a térítési díj kiszámításánál, de a módosítás értelmében az óvodákban a rezsiköltség legfeljebb 50 százalékának az egy gyerekre jutó részéért is fizetni kell. A leginkább rászoruló családok gyerekei ingyen ehetnek a bölcsődében, az óvodában és az iskola első hét évfolyamán, 2011-től a törvénymódosítás kiterjeszti az ingyenességet a nyolcadikosokra is.

Az óvodáztatási támogatást is érinti a módosítás, a jelenlegi szabályozás szerint az óvodáztatási támogatást akkor folyósítják, ha a gyermek legalább három hónapig jár folyamatosan óvodába, de ez két hónapra csökken.

Elvált szülők eloszthatják a családi pótlékot

A jelenleg hatályos szabály szerint a családi pótlékot a csak az egyik szülő veheti fel, a mostani módosítás azonban lehetővé teszi az elvált szülők számára az osztozkodást. Ha a két szülő felváltva gondozza a gyermekeiket, akkor 50-50 százalékos arányban jogosultak a családi pótlékra.