Hérfő este nyolc óráig kell leadniuk vagyonnyilatkozataikat az országgyűlési képviselőknek, délután fél háromkor még több mint harmincan voltak adósak vele. A nyilatkozatok a december 31-i állapotot tükrözik, és kedd reggeltől lesznek nyilvánosak. Aki nem adja le, nem gyakorolhatja jogait, így tiszteletdíjat sem kaphat.

Hétfő délután fél háromig több mint 350 országgyűlési képviselő adta le a 2010-es vagyonnyilatkozatát a parlament mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságánál - tájékoztatták az MTI-t a bizottság titkárságán. Hétfő este nyolc óráig összesen 385, vagyis még több mint 30 képviselői vagyonnyilatkozatot várnak. A dokumentumok nyilvánosak, kedd reggeltől tekinthetők majd meg az országgyűlés honlapján a képviselők nevei alatt.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény alapján a honatyák minden év január 1-jétől számított harminc napon belül kötelesek nyilatkozatot tenni vagyoni és jövedelmi heylzetükről, illetve gazdasági érdekeltségeikről. A vagyonnyilatkozathoz csatolni kell a közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, valamint gyermekek vagyonnyilatkozatait is. Hétfő estig a 2010. december 31-i állapotnak megfelelően kell nyilatkozni. A vagyonnyilatkozat elmulasztása, illetve határidőn túli leadása esetén a képviselő nem gyakorolhatja jogait, így javadalmazásban sem részesülhet.

A képviselőkön kívül vagyonnyilatkozatot kell tennie az Állami Számvevőszék elnökének, a Legfelsőbb Bíróság elnökének, a Magyar Nemzeti Bank elnökének és alelnökének, a monetáris tanács és a felügyelőbizottság tagjainak, a Médiatanács elnökének és tagjainak, a köztársasági elnöknek, a legfőbb ügyésznek és  helyetteseinek, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és elnökhelyettesének, a Gazdasági Versenytanács tagjának, az országgyűlési biztosoknak, a Közbeszerzési Tanács elnökének, alelnökének és tagjának is.