Jóri András adatvédelmi ombudsman szerint indokolatlanul nagy nyilvánosságkorlátozást tesz lehetővé a hatályos titokszabályozás.

A közérdekű adatok megismeréséhez való alapjog aránytalan korlátozását teszi lehetővé a minősített adat védelméről szóló törvény (Mavtv.) - közölte Jóri András. Az adatvédelmi ombudsman szerint nem alkottak olyan szabályokat sem, amelyek szabályoznák a minősített adatok megismerését és hatékony bírói jogorvoslatot nyújtanának a korlátozással szemben.

Jóri közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos törvény szerint az adatok nyilvánosságáról a minősítéshez fűződő közérdekre, valamint a titoksértéssel bekövetkezhető kárra tekintettel kell döntenie a minősítőnek, noha az adatok nyilvánosságához éppúgy fűződik közérdek, amelyet mérlegelni kellene.

Jelenleg azonban a törvény akkor is elsőbbséget biztosít a minősítéshez fűződő közérdeknek, ha azzal szemben az adat nyilvánosságához nyomósabb közérdek fűződne. Jóri szerint a törvénynek ezek a rendelkezési alkotmányellenesek, ezért az Alkotmánybírósághoz fordult.

Az ombudsman szerint hiányoznak az alapjogkorlátozás arányosságának biztosításához szükséges garanciák is a törvényből, amelyeket a korábbi szabályozás tartalmazott: így például régen tilos volt szolgálati titokká minősíteni a közfeladatot ellátó szervek tevékenységére vonatkozó legfontosabb közérdekű adatokat.

Problémásnak tartja Jóri azt is, hogy míg korábban a szabályozás bárkinek lehetőséget biztosított arra, hogy a minősített közérdekű adatra vonatkozóan megismerési kérelmet terjesszen elő, addig azt most csak az ismerheti meg, akinek állami vagy közfeladata ellátásához feltétlenül szükséges.