Bár a Fidesz parlamenti frakcióját vezető Lázár János gyakran hangoztatja a képviselőcsoport önállóságát, fideszes képviselők szerint legtöbbször a miniszterelnök meghosszabbított karjaként jár el. Lázár ugyanakkor zárt körben Orbánnal is vitába szokott szállni, növekvő erejét pedig mutatja az is, hogy nyílt konfliktust vállalt egykori támogatójával, Navracsics Tibor kormányfőhelyettessel.

"Orbán Viktor a frakció megalakulásakor jelezte, hogy egy határozott, cselekvőképes, dinamikus képviselőcsoporttal kíván együtt dolgozni. Mi erre szerződtünk, és azóta is tartjuk magunkat ehhez a vállalásunkhoz" - így fogalmazott egy az MTI-nek adott múlt heti nyilatkozatában a Fidesz frakcióvezetője. Lázár János ezzel a kijelentéssel Navracsics Tibor kormányfőhelyettes bírálatára reagált (a két politikus pengeváltásáról itt olvashat), az [origo] által megszólaltatott frakciótagok szerint a kijelentés azonban sokat mond a kormányfő és a frakcióvezető kapcsolatáról is.

Az idézetben emlegetett határozottságot és dinamikusságot a nevük elhallgatását kérő fideszesek szerint ugyanis kétségtelenül Lázár révén jeleníti meg a frakció, a képviselőcsoport 35 éves vezetőjét pedig egybehangzóan a miniszterelnök "végrehajtójaként", illetve néhányan szemléletesen "Orbán Viktor ökleként" határozták meg.

Bár a képviselőcsoportot kilenc hónapja irányító hódmezővásárhelyi polgármester karakánságához a megkérdezettek egyike szerint sem fér kétség, Orbán Viktorhoz való lojalitását legalább ennyire jellemző vonásának nevezték a megszólalók. "Soha egy fél lépést nem tesz Orbán Viktor nélkül" - egyenesen így fogalmazott róla például a frakcióvezető önállóságát vagy esetleges önjáróságát firtató kérdésünkre a képviselőcsoport egyik befolyásos, a politikust jól ismerő tagja, aki szerint a kormányzati döntések és előterjesztések ügyében Lázár "teljesen össze van kötve a miniszterelnökkel".

"A törvényjavaslatokkal kapcsolatos álláspontokat rendszerint János ismerteti a frakcióülésen, de ilyenkor mindenki tudja, hogy Viktort halljuk valójában, és soha nem jelent meg még a szikrája sem annak, hogy egy ügyben ne értenének egyet" - jellemezte a helyzetet a frakció egy másik képviselője. A Fidesz egyik elnökségi tagja a frakcióvezető lojalitásának és a karakterességének kettősét érzékeltetve mindezt azzal egészítette ki, hogy a frakcióülésekkel szemben az elnökségi ülésen szokott lenni véleménykülönbség Orbán Viktor és a főként önkormányzati ügyekben sarkára álló polgármester között. Lázár az ilyen alkalmakkor állítása szerint a bírálatait sem rejti véka alá, és határozottan elmondja a véleményét a kormányfőnek.

"A végén aztán persze mindig Viktoré az utolsó szó" - tette hozzá az elnökségi tag, aki ugyanakkor hozzátette, hogy a kormányzati akarat keresztülviteléért cserébe a frakciót érintő kérdésekben Lázár majdhogynem szabad kezet kapott a miniszterelnöktől.

"A végén mindig Viktoré az utolsó szó"

Az [origo]-nak adott júliusi interjújában maga a frakcióvezető is beszélt arról, hogy nemcsak a miniszterelnök szokta bírálni a képviselőcsoportot, de olykor ő maga is fogalmaz meg kritikát a kormányzással kapcsolatban. "Ha én azt tapasztalom, hogy a kormány részéről valami nem jól működik, és ezt a képviselőtársaim is megerősítik, akkor azt elég határozottan fogom képviselni a miniszterelnök úrnál" - mondta akkor a jövőről szólva Lázár, hozzátéve, hogy "a miniszterelnök és a frakcióvezető munkakapcsolatában a kritikának is helye van."

Lázár önállóságára utal, hogy több képviselő is említette az [origo]-nak, hogy amikor egy konkrét gondjukkal vagy panaszukkal a kormányfőhöz fordultak, Orbán a frakcióvezetőhöz irányította őket. A megkérdezettek egybehangzó állítása szerint megválasztása óta mindössze egy-két olyan ügy lehetett, amiben Lázár önállóan lépett, de szerintük azokról is egyeztetett előtte a miniszterelnökkel.

Fotó: Tuba Zoltán [origo]
Lázár János a parlamentben

Az előre tudhatóan nagy vihart kavaró ügyektől (mint a szociális támogatásokkal visszaélők szégyenlistája vagy a Hódmezővásárhelyen ténykedő egykori ügynökök nevének nyilvánosságra hozása) polgármesterként sem visszariadó politikus a kormány számos vitatott intézkedését is a nevére vette frakcióvezetőként. Ő jegyezte egyebek mellett a 98 százalékos különadóról szóló és az Alkotmánybíróság jogköreit csorbító törvényjavaslatokat, illetve (többedmagával) az ágazati különadókról és a magán-nyugdíjpénztári befizetések elvonásáról szóló indítványokat is. Ezek egyikénél sem ő volt a fő kezdeményező, a frakció többségét azonban akkor is a javaslatok mellé kellett állítania, amikor a képviselők körében viták vagy feszültségek voltak azokkal kapcsolatban. (Korábbi cikkeinkben írtunk például az alkotmánybírósági jogkörök korlátozása , a különadók, illetve a magán-nyugdíjpénztári törvény körüli feszültségekről is.)

A frakcióvezető ennek a végrehajtói szerepnek csont nélkül eleget is tett a szavazási statisztika tanúsága szerint (a képviselők elmondása alapján gyakran "személyes presszióval" vagy olyan "kényszerítőeszközökkel", mint a hiányzó vagy rossz gombot nyomó képviselők által fizetendő büntetés 100 ezer forintra emelése). Ezért is érthetetlennek nevezték az [origo]-nak többen a kormányfőhelyettesnek azt a kritikáját, amely szerint "nagyobb frakciófegyelmet kellene tartani a kormánypárti képviselőcsoportban".

Navracsics Tibor a Figyelőnek adott interjújában eredendően azt a "frakciókormányzásként" is emlegetett gyakorlatot kifogásolta, hogy nagy jelentőségű törvényjavaslatok és komplett szabályozások is egyéni képviselői indítványként kerülnek a parlament elé. "Ebben a tekintetben mindenképpen szükség van a frakcióvezetés részéről a nagyobb együttműködési készségre" - mondta az előző ciklusban épp a Fidesz-frakciót vezető Navracsics, amire Lázár az MTI-n keresztül azzal vágott vissza, hogy "az emberek gyors változásokat akarnak, nem tudnak várni az egy helyben toporgó minisztériumi tisztségviselőkre". (A frakcióvezető az egyéni indítványként benyújtott javaslatok azon előnyére utalt, hogy esetükben kihagyható a társadalmi vita és a tárcaközi egyeztetés sokszor hetekig, hónapokig húzódó folyamata.)

"Navracsics csinált belőle frakcióvezetőt"

A volt és a jelenlegi frakcióvezető pengeváltása - azon túl, hogy néhány hónapon belül immár a többedik konfliktus a nagyobbik kormánypárt meghatározó politikusai között - egy, a miniszterhez közel álló képviselő szerint azért is különös, mert Lázárt szerinte "Navracsics emelte fel, és ő csinált belőle frakcióvezetőt".  A kormányfőhelyettes több képviselő egybehangzó állítása szerint "híresen jóban volt" a hódmezővásárhelyi polgármesterrel, ő hívta fel állítólag a Fidesz elnökének figyelmét Lázár adottságaira és karakterességére.

"A korábbi ciklusokban - különösen 2006 előtt - János csak egy átlagos képviselő volt a frakcióból, méghozzá a hanyagabb típusból: nem foglalkozott különösebben témákkal, nem nyújtott be javaslatokat, bejött, megnyomta a gombot, majd hazament Vásárhelyre és elvolt az ottani dolgaival" - mondta a frakcióvezetőről egy saját bevallása szerint vele "kollegális" kapcsolatban lévő fideszes, aki szerint Navracsics nélkül nemcsak frakcióvezető nem lett volna a politikus, hanem még a 2006-os ciklusban a rendészeti bizottság elnöke sem.

Jó kapcsolatukat korábban egyébként maga Lázár is elismerte: egy, a HVG-nek adott, 2007-es interjújában úgy fogalmazott, hogy a párt értelmiségi holdudvarából Navracsicshoz került igazán közel, mert " éveken át egyetlen fideszes vezér sem szólt hozzá".

"Orbán Viktor bunkósbotja"

A két politikus viszonya egy mindkettőjükkel jó kapcsolatot ápoló frakciótag szerint decemberben "roggyant meg", amikor Rogán Antalnak a médiahatóság elnökének rendeletalkotási jogkörével kapcsolatos alkotmánymódosító javaslatáról Navracsics kijelentette, hogy a kormány nem támogatja. Orbán Viktor szóvivője útján jelezte, hogy az indítványról a frakció döntésének megfelelően szavaz majd, Lázár pedig (a megkérdezettek szerint nyilvánvalóan "a kormányfő sugallatára") Rogán javaslata mellé állította a Fidesz és a KDNP képviselőit, sőt a kötelező, ráadásul név szerinti szavazással a frakciótagok véleménye szerint a végén még meg is alázta az igennel voksolni kénytelen Navracsicsot.

"Lázár ebben az esetben is a miniszterelnök bunkósbotja volt" - mondta az [origo]-nak a történtekről a frakció egyik magas rangú, kormányzati tisztséget is betöltő képviselője, aki szerint képviselőtársai körében is viszonylagos felzúdulást váltott ki akkor, ahogy a frakcióvezetőn keresztül "a kormányfő lepofozta" más véleményen lévő helyettesét. Ugyanígy "Orbán Viktor kinyújtott karját" látta Lázár Jánosban több megkérdezett frakciótag a politikus nagy vihart kavart, január közepén benyújtott energetikai tárgyú módosító javaslatai mögött is (erről szóló részletes írásunkat itt olvashatja), amely miatt egy másik kormánytaggal, Bencsik János energetikai államtitkárral került nyílt vitába a frakcióvezető. A történtekről Navracsics és Bencsik is azt mondta az [origo]-nak, hogy a vitákat nem személyes konfliktusként élték meg, és "emberileg" semmi bajuk Lázár Jánossal.