Az igazságszolgáltatás nagyobb nyilvánosságának megteremtéséért nyújtott be törvényjavaslatot az országgyűlésnek az LMP-s Dorosz Dávid képviselő.

Az LMP-s Dorosz Dávid szerint a nyilvánosság jelenti a legkeményebb, legnehezebben megkerülhető garanciát az igazságszolgáltatás ítéleteit illetően. Ezért az ellenzéki politikus törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek. Ez lehetőséget adna arra, hogy minden érdeklődő állampolgár előzetes információhoz jusson a következő időszak tárgyalásairól. A közérdeklődésre számot tartó tárgyalásoknál a sajtó részére a bíróság fenntartaná a helyek egy részét.

Megteremtenék annak a lehetőségét is, hogy a bírák nyilatkozhassanak a saját maguk által határozattal lezárt ügyekről. A javaslat egyik legfontosabb eleme az ítéletek nyilvánosságának megerősítése, nyilvánosan közzéteendő ítéletek körének jelentős kiterjesztése. A személyiségi jogokat érintő, kényes ügyek kivételével minden, a Magyar Köztársaság bíróságai által meghozott ítéletet meg kellene jelentetni a Bírósági Határozatok Gyűjteményében. Az ítéleteket harmincnapos határidővel kereshető formában, elektronikus úton kellene közzétenni.

Új eleme lenne a szabályozásnak, hogy a bíróságok részéről eddig fennálló tájékoztatási lehetőség kötelezettséggé válik: a sajtó megkeresése esetén a bíróság elnöke, illetve az általa megbízott személy köteles az adott ügyről érdemi tájékoztatást adni - szerepel az LMP-s képviselő törvényjavaslatában.