A 2011. évi Bolyai-díjat, a magyar tudomány legrangosabb, 100 ezer eurós pénzdíjjal járó elismerését Perczel András kémikus kapta. Az egyetemi tanár a fehérjék és építőköveik szerkezetét, mozgékonyságát és kölcsönhatásait kutatja.

Perczel András kémikusnak ítélték oda a 2011. évi Bolyai-díjat. A magyar tudomány legnagyobb értékű, 100 ezer euró adómentes pénzdíjjal járó elismerését Schmitt Pál köztársasági elnök adta át vasárnap este a Nemzeti Színházban.

Perczel András a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELTE Természettudományi Kara Szerves Kémiai tanszékének egyetemi tanára a fehérjék és építőköveik szerkezetét, mozgékonyságát és kölcsönhatásait kutatja, vegyész és biológus hallgatókat, valamint doktorjelölteket oktat. Perczel a díj hatodik kitüntetettje.

Schmitt Pál köztársasági elnök a díj névadóját, Bolyai Jánost idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy minden tudás az embert kell szolgálja. Az általános vélekedéssel szemben "a valóság az, hogy a tudomány mindennél jobban kötődik az emberhez" - mondta.

Szabó Gábor a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke laudációjában felidézte, hogy Perczel az 1970-es évek végén piarista diákként érettségizett, majd két év kitérő után jutott be az egyetemre, ami még inkább kitartásra nevelte. A méltatásban külön kiemelte, hogy a professzor által létrehozott NMR-laboratórium a jelenkori tudomány elvárásának megfelelően valódi interdiszciplináris műhellyé vált.

"Senki nem látta a szerelmet, mégis mindenki tudja, hogy létezik" - hozott példát köszönőbeszédében Perczel András arra, miért foglalkozik egy kutató a szemmel nem látható mikrokozmosszal, a molekulák világával. Mint hangsúlyozta, a kémia nemzetközi évében a kitüntetés az egész vegyészközösség számára megtiszteltetés. A díjkiosztó ünnepség zárásaként Perczel is bejegyezte sorait a Bolyai-díj emlékkönyvébe, melyet neves elődje, Perczel Mór születésének 200. évében dátumozott.

A professzor az MTA és az ELTE közös Fehérjemodellező Kutatócsoportjának vezetője, munkájukban szerves szintetikus, spektroszkópiai és molekulamodellezési eljárásokat együttesen alkalmaznak. Az élettani folyamatok megismerését segíti az azokban résztvevő fehérjék térszerkezetének atomi szintű leírása, Perczel munkatársaival mára néhány tucat aminosavból felépülő peptidek és minifehérjék szerkezeti tulajdonságait is sikeresen határozta meg.

1995-ben Perczel András indította el az ELTE-n a biomolekulák, elsősorban a fehérjék oldatfázisú szerkezetkutatását egy akkor frissen beszerzett NMR-spektrométerrel. A későbbiekben nemzetközi együttműködésben megteremtette egy magyarországi bioNMR-központ létrehozásának feltételeit. 

A Bolyai-díj Alapítványt 1998-ban hozta létre magánvagyonából Karsai Béla, Lantos Csaba, valamint Somody Imre és akkori felesége. 2001-ben csatlakozott az alapítókhoz Várkonyi Attila és Alexander Brody. Az alapító okirat szerint a tudományterülethez nem köthető díj olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén, valamint ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén.

A kétévente odaítélt díj adományozásáról 15 tagú díjbizottság dönt, melynek tagjai a magyar tudomány elismert képviselői, elnöke pedig a mindenkori magyar köztársasági elnök. Az eddigi díjazottak 2000-ben Freund Tamás neurobiológus, 2002-ben Roska Tamás villamosmérnök, 2004-ben Bor Zsolt lézerfizikus, 2007-ben Lovász László matematikus, 2009-ben pedig Ritoók Zsigmond ókorkutató voltak.