Határozatlan idejű mobil-előfizetésről is van szó az új hírközlési törvényben

2011.05.25. 18:02

Módosul az elektronikai hírközlési törvény, amely szerint egyoldalúan nem változtathatják meg a csatornakiosztást a kábelszolgáltatók, lesz határozatlan idejű mobiltelefon-előfizetés és azt is tartalmazza, hogy a mozifilmek és a kortárs zeneművek támogatása csak nyilvános pályázattal lehetséges.

A kábelszolgáltatók csak akkor módosíthatják egyoldalúan a csatornakiosztást, ha az általános szerződési feltételekben közölték az adott csatorna szerepeltetésének időpontját és az letelt, illetve a nézettségi adatok azt indokolják - egyebek mellett ezt is tartalmazza az elektronikus hírközlési törvény módosítási javaslata.

A törvény a mobiltelefonokra vonatkozó szabályokat kiegészíti azzal, hogy a határozott időtartamú szerződés legfeljebb két évre szólhat, és a szolgáltatónak a lejárat előtt fel kell ajánlania az egy évvel történő meghosszabbítást vagy a határozatlan időtartamú előfizetés lehetőségét. Mindkét esetben azok feltételeit is közölni kell. Az előfizetői szerződések nemcsak írásban, hanem ráutaló magatartással is megköthetők. Ez utóbbi a szolgáltatás igénybevételét jelenti.

A tervezet módosítja a közigazgatási eljárási törvényt (Ket.) is. A Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni az elektronikus hírközlési, az audiovizuális médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci felügyeletével kapcsolatos piacszabályozási és ellenőrzési eljárásokra is.

A tavaly hozott médiaszolgáltatási törvény módosítása pedig - egyebek mellett - előírja, hogy a közszolgálati műsorok, a közösségi médiaszolgáltatók, a mozifilmek és a kortárs zeneművek támogatása csak nyilvános pályázattal lehetséges. A mostani módosítás indoka - a javaslat indoklása szerint - az uniós szabályok átültetése mellett a jogalkalmazói és iparági tapasztalatok törvénybe foglalása.