A testi fenyítés és a fizikai agresszió folyamatosan jelen van a hazai közoktatásban az oktatási ombudsman szerint. Aáry-Tamás Lajos szerint sokszor nem találnak megfelelő intézményt a sajátos nevelési igényű gyermekeknek.

Nem változott lényegesen az oktatási jogok biztosához tavaly érkezett panaszok száma az azt megelőző évihez képest - mondta Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman a tavalyi év panaszait összegezve. A szülők 275, a tanulók 650 panaszt adtak be, míg 322 beadvány pedagógusoktól, intézményvezetőktől érkezett tavaly.

Az oktatási jogok biztosa szerint ezekben hasonló típusú ügyekkel találkoztak, mint korábban, így a testi fenyítés, a fizikai agresszió folyamatosan jelen van a közoktatásban, áldozat és elkövető pedig bármelyik fél lehet. Csökkent viszont azoknak az ügyeknek a száma, amikor a diákoknak olyan szolgáltatásokért kell fizetniük, amely egyébként ingyen járna.

Új jelenségként említette Aáry-Tamás Lajos az internetes közösségi felületek és az iskola kapcsolatát, amely sok konfliktus forrása lehet, ezért ezzel a kérdéskörrel az idén átfogóan szeretnének foglalkozni.

Az oktatási ombudsman szerint jellemző az is, hogy ha az iskolákban gond van egy gyerekkel vagy esetleg a családjával, gyakran tanácsolják el a diákot az iskolából. Aáry-Tamás Lajos szerint ez a "probléma transzportálása" a megoldás legkisebb esélye nélkül.

Külön kitért a sajátos nevelési igényű gyermekekre, akiknek sokszor nem találnak megfelelő intézményt, és akik megbélyegezettként élik meg esetleges fogyatékosságukat. Mivel számuk egyre nő a közoktatásban, a biztos a közeljövőben társadalmi párbeszédet szeretne indítani arról, hogyan élhetnek együtt épek és fogyatékkal élők, milyen jó gyakorlatok vannak. "Gereblyét ácsolok, és összehúzom a jó tapasztalatokat" - fogalmazott Aáry-Tamás Lajos, aki művészeket és diplomatákat is szeretne bevonni kezdeményezésébe.