Elkészült a kormány javaslata a népszavazások szigorítására

2011.06.10. 15:35

Benyújtotta a parlamentnek a népszavazásról szóló törvényjavaslatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. A javaslat úgy szűrné ki a komolytalan kezdeményezéseket, hogy a népszavazási kérdés benyújtását legalább húsz választópolgár támogató aláírásához köti. Az aláírásokat a jövőben tételesen ellenőriznék.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium benyújtotta a parlamentnek a népszavazásról szóló törvényjavaslatot, mely a tervek szerint 2012. január elsején lépne hatályba. A Navracsics Tibor által jegyzett javaslat deklarált célja, hogy kiszűrjék a komolytalan népszavazási kezdeményezéseket.

Ezt egyrészt úgy érnék el, hogy a népszavazási kérdést legalább húsz, legfeljebb harminc választópolgár támogató aláírásával kell majd benyújtani. Másrészt az Országos Választási Bizottság közzétenné, hogy milyen kérdésekben van folyamatban eljárás, és nyilvánosságra hoznák a kezdeményezést szervező nevét is.

A törvényjavaslat szerint országos népszavazás kitűzését aláírásgyűjtés nélkül kezdeményezheti a köztársasági elnök és a kormány. Mellettük kezdeményezők lehetnek a pártok, a választójoggal rendelkezők, továbbá a társadalmi szervezetek. Utóbbiak azonban csak olyan kérdésben, amely az alapító okiratában rögzített tevékenységi körükbe tartozik.

A törvényjavaslat szerint a népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, illetve a voksolás eredménye alapján az országgyűlés el tudja dönteni, terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen. Ha a népszavazás eredménye alapján az országgyűlésnek törvényt kell alkotnia, ezt hat hónapon belül kell megtennie.

Az Országos Választási Iroda vezetője elutasíthat egy kezdeményezést, ha az az "országos népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és rendeltetésével nyilvánvalóan ellentétes", illetve, ha a kérdés vagy az aláírásgyűjtő ív nem felel meg törvényi feltételeknek. Ez ellen fellebbezni nem lehet, de a szervező a kérdést ismételten benyújthatja. Az ismételten benyújtott kérdést már az Országos Választási Bizottság bírálja el.

A törvényjavaslat az aláírásgyűjtésnél pontosítja a munkahelyet érintő szabályokat. Így a tilalom az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyére és munkaidejére vonatkozik. Ugyancsak pontosítás, hogy a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél a szolgálati helyen és a szolgálati feladat teljesítése közben senki nem gyűjthet, és senki nem adhat aláírást. A javaslat az aláírásgyűjtési tilalmi helyek listáját kiegészíti az egészségügyi szolgáltatók helyiségeivel.

A benyújtott aláírások ellenőrzése a javaslat szerint a választópolgárok adatainak tételes vizsgálatával történik. Ez a módszer a korábbi statisztikai módszernél pontosabb eredményt ad. Nem kell majd valamennyi aláírást ellenőrizni, csak addig, amíg a már érvényesnek elfogadott aláírások száma eléri a kezdeményezéshez szükséges számot. A tételes vizsgálatra tekintettel, a javaslat az aláírások ellenőrzésére rendelkezésre álló határidőt 45 napról 60 napra emelték.

KAPCSOLÓDÓ CIKK