A Magyar Bírói Egyesület szerint sérti a törvényes bíróhoz való jogot a bírói eljárás gyorsítását célzó törvényjavaslat. Az ugyanis lehetőséget biztosít az ügyésznek arra, hogy bármelyik bíróság előtt vádat emeljen. A bírák érdekképviselete ezért a javaslat felülvizsgálatát indítványozza a kormánynak.

Kifogásolja a bírák érdekképviselete a bírósági eljárásokról szóló törvény módosítását célzó javaslatot. A Magyar Bírói Egyesület arra a pontra tér ki, amely "az eljárás ésszerű határidőn belül való, illetve soron kívüli elbírálásának biztosítása érdekében" az ügyész számára lehetőséget biztosít arra, hogy az általános illetékességi szabályoktól eltérően bármelyik bíróság előtt vádat emelhessen. A közlemény azonban emlékeztet arra, hogy az eljárás gyorsítását szolgáló hasonló rendelkezést tartalmaz egy 2011. március 1-jétől hatályos törvénymódosítás, amely szerint az OIT elnökének előterjesztésére a Legfelsőbb Bíróság az eljárásra illetékes - de nagyobb munkateherrel küzdő - bíróság helyett kevésbé leterhelt bíróságot jelölhet ki.

Ez utóbbi rendelkezés lényegében ugyanazt a célt szolgálja, mint a parlament előtt lévő törvényjavaslat, azzal az eltéréssel, hogy nem az ítélkezéstől elkülönülő vádhatóság, hanem a bírósági szervezet maga dönti el, hogy melyik bíróságon biztosított az ügy gyorsabb befejezése - írja a Magyar Bírói Egyesület. Az érdekképviselet szerint adott esetben a két rendelkezés konkurálhat egymással, ami az eljárás elhúzódásához vezethet.

A Magyar Bírói Egyesület álláspontja szerint az eljáró bíróság ügyész általi "kiválasztása" sérti a törvényes bíróhoz való jogot. Az érdekképviselet ezért indítványozza a módosító javaslat rendelkezéseinek felülvizsgálatát.